Усі уроки до курсу «Філософія». 11 клас

УРОК 64

Повторювально-узагальнювальний урок за темою 9 «Філософія освіти»

Мета: повторити, закріпити та узагальнити вивчений матеріал; розвивати навички та знання, набуті під час вивчення теми.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент уроку

II. Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні на уроці ми підіб’ємо підсумки роботи над темою 9 «Філософія освіти».

III. Основна частина уроку

Думки мудреців

Поясніть, як ви розумієте наведені висловлювання відомих людей.

 • Навчатися треба все життя, до останнього подиху. Сюньцзи
 • Учням, щоб досягти мети, треба наздоганяти тих, хто попереду, і не чекати тих, хто позаду. Арістотель
 • Освіта — обличчя розуму. Кей-Кавус

Метод «Попн-формула»

Використовуючи метод «попн-формула», складіть усну доповідь на тему: «Навчатися ніколи не пізно».

Технологія «Попн-формули»

(Юридична технологія професора права Дейвіда Маккойда-Мейсона з ЮАР, яка застосовується під час організації дискусій на уроках. Її сутність така: учень висловлює — П-позицію (тобто, пояснює, в чому полягає його точка зору: припустімо, ви виступаєте на уроці з промовою «Я вважаю, що...»); О-обґрунтування (учень повинен не просто зуміти пояснити свою позицію, але й довести її за допомогою аргументів типу «Тому, що...»); П-приклад (під час роз’ясненні суті своєї позиції учень наводить конкретні приклади, вживаючи в промові звороти типу: «Я можу довести це тим, що...»), Н-наслідок (висновок, який потрібно зробити в результаті обговорення проблеми. Наприклад, учень каже: «У зв’язку з цим...»).

Промова триває 1-2 хв.

Установлюємо відповідність

Установіть відповідність між наведеними назвами навчальних закладів системи вищої освіти та рівнем акредитації, який вони мають.

1.

Інститут післядипломної освіти

А

IV рівень

2.

Національний університет

Б

І рівень

3.

Коледж

В

III рівень

4.

Технікум

Г

II рівень

Робота з документом

України «Про освіту»

Стаття 30. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні

1. В Україні встановлюються такі освітні рівні:

 • початкова загальна освіта;
 • базова загальна середня освіта;
 • повна загальна середня освіта;
 • професійно-технічна освіта;
 • базова вища освіта;
 • повна вища освіта.

2. В Україні встановлюються такі освітньо-кваліфікаційні рівні:

 • кваліфікований робітник;
 • молодший спеціаліст;
 • бакалавр;
 • спеціаліст, магістр.

Положення про освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 35. Загальна середня освіта

1. Загальна середня освіта забезпечує всебічний розвиток дитини як особистості, її нахилів, здібностей, талантів, трудову підготовку, професійне самовизначення, формування загальнолюдської моралі, засвоєння визначеного суспільними, національно-культурними потребами обсягу знань про природу, людину, суспільство і виробництво, екологічне виховання, фізичне вдосконалення.

2. Держава гарантує молоді право на отримання повної загальної середньої освіти і оплачує її здобуття. Повна загальна середня освіта в Україні є обов’язковою і може отримуватись у різних типах навчальних закладів.

3. За рахунок коштів підприємств, установ і організацій, батьків та інших добровільних внесків можуть вводитися додаткові навчальні курси понад обсяг, визначений державним стандартом для відповідного освітнього рівня.

36. Середні навчальні заклади

1. Основним видом середніх навчальних закладів є середня загальноосвітня школа трьох ступенів: перший — початкова школа, що забезпечує початкову загальну освіту, другий — основна школа, що забезпечує базову загальну середню освіту, третій — старша школа, що забезпечує повну загальну середню освіту.

2. Школи кожного з трьох ступенів можуть функціонувати разом або самостійно.

3. Навчання у середній загальноосвітній школі починається з шести- або семирічного віку.

4. Школи першого ступеня у сільській місцевості створюються незалежно від наявної кількості учнів. Відкриття таких шкіл, а також самостійних класів у них здійснюється за рішенням місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

5. За рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для задоволення освітніх потреб населення можуть створюватися навчально-виховні комплекси «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад» або об’єднання з іншими навчальними закладами, а також загальноосвітні навчальні заклади та групи продовженого дня.

6. Для розвитку здібностей, обдарувань і талантів дітей створюються профільні класи (з поглибленим вивченням окремих предметів або початкової допрофесійної підготовки), спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї, колегіуми, а також різні типи навчально-виховних комплексів, об’єднань. Найбільш обдарованим дітям держава надає підтримку і заохочення (стипендії, направлення на навчання і стажування до провідних вітчизняних та закордонних освітніх, культурних центрів).

7. Для здобуття загальної середньої освіти можуть створюватися вечірні (змінні) школи, а також класи, групи з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах.

8. Бажаючим надається право і створюються умови для прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном.

Завдання

1. Опрацюйте Закон України «Про освіту» і визначте, які установи не належать до навчальних закладів, зазначених у законі:

А автошкола;

Б гімназія;

В семінарія;

Г загальноосвітня школа-інтернат;

Д школа соціальної реабілітації;

Е школа психологічного розвантаження;

Ж колегіум;

З середня загальноосвітня школа.

2. Укажіть пропущене слово у наведеному висловлюванні.

«Законом України «Про освіту» в нашій державі встановлено такі освітньо-кваліфікаційні рівні: кваліфікований робітник; молодший спеціаліст; ... ; спеціаліст, магістр». (Бакалавр)

Метод «Мозковий штурм»

Спробуйте сформулювати вимоги до школи, яка б допомогла вам реалізувати свої права та захистити їх. Вам необхідно використати слова: свобода, рівність, гідність, справедливість, упевненість. Доцільно використати Закон України «Про освіту», Конвенцію ООН про права дитини.

Розв’язуємо ситуацію

Використовуючи Закони України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту» знайдіть вихід з описаних ситуацій.

1-ша ситуація. Батьки дитини, яка погано чує, використовує слуховий апарат, хочуть, щоб вона навчалася у звичайній школі. Директор відмовляється прийняти дитину, пояснюючи це проблемами, які виникатимуть в учителів під час роботи з нею. Чи суперечить правам дитини ця відмова?

2-га ситуація. Вікторію не захотіли взяти до 10 класу рідної школи, тому що 9 клас вона закінчила з не найкращими оцінками. А це престижний ліцей, на який перетворилася школа, не влаштовує. Яке право порушено?

IV. Домашнє завдання

Напишіть твір-есе на тему «Для чого мені освіта?»



Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.