Усі уроки до курсу «Філософія». 11 клас

УРОК 65

Повторювально-узагальнювальний урок до курсу «Філософія»

Мета: повторити, закріпити й узагальнити вивчений матеріал; розвивати навички та знання, набуті під час вивчення курсу.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент уроку

II. Основна частина уроку

Завдання і вправи з філософії

— Що я знаю про філософію, філософів і що я про них думаю?

Це завдання можна запропонувати учням для письмової роботи на семінарському занятті з філософії. Для написання роботи надається не більше 20 хв.

Експрес-опитування

1. Відомий англійський фізик Кельвін заявив прихильникам вузької спеціалізації студентів: «Через незнання логіки загинуло більше кораблів, ніж через незнання навігації». Як ви вважаєте, що він мав на увазі? Наведіть приклади, що ілюструють його думку.

2. Як ви можете пояснити таку розбіжність між філософами: одні (раціоналісти) стверджують про верховенство розуму, мислення в житті людини, а інші (ірраціоналісти) відкидають це верховенство. Здається очевидним незаперечний авторитет розуму і, навпаки, дивує, чому філософи вкотре намагаються заперечити визначальну роль розуму. Раціоналісти підтримують декартівське «я мислю, отже, існую». Ірраціоналістам ближчі шекспірівські слова: «існує багато, друже Горацій, на світі такого, що й не снилося нашим мудрецям». Хто з них правий? Дайте розгорнуту відповідь.

3. Що означають слова Сократа: «Чим більше я знаю, тим більше розумію, що нічого не знаю»?

4. 1508 р. Папа Юлій II запросив Рафаеля для розпису приміщення у Ватикані. Рафаель написав чотири фрески. Серед них — «Афінська школа», в центрі якої художник зобразив Платона та Арістотеля з характерними жестами: Платон показує пальцем вгору, а Арістотель — на землю, немов обводить рукою навколишній світ. Як ви вважаєте, який сенс закладений у жестах античних мислителів? Дайте розгорнуту відповідь.

5. Порівняйте думки Ансельма Кентерберійського: «Вірю, щоб розуміти» і П’єра Абеляра: «Розумію, щоб вірити».

6. Декарт стверджував: «Я мислю, отже, існую». Це твердження має, як мінімум, два різних значення. Наведіть їх.

7. Кант стверджував: «Ми не можемо мислити щодо жодного предмета інакше, як за допомогою категорій». Що він мав на увазі? Дайте розгорнуту відповідь.

8. Гегель говорив: «Помилкове лише те, що абсолютизується». Що він мав на увазі? Прокоментуйте.

9. Одні покладають на Ф. Ніцше відповідальність за злочини фашизму в XX ст., інші стверджують, що цей філософ не несе відповідальності за злодіяння фашизму. Хто з них правий? Відповідь аргументуйте.

10. Зигмунд Фрейд говорив: «Кожна людина — психопат. Різниця між людьми в цьому сенсі полягає лише в тому, що одні знають, що вони психопати, а інші й не здогадуються про це». Дайте власну оцінку висловлюванню З. Фрейда.

11. Дайте оцінку і прокоментуйте висловлювання Л. Фейербаха: «Світ жалюгідний лише для жалюгідної людини, світ порожній лише для порожньої людини».

12. Прокоментуйте слова М. В. Ломоносова: «Саме розумникам... легко бути філософами, вивчити напам’ять три слова: «Бог так учинив», і це повторювати у відповідь замість усіх причин». Чи мав, на вашу думку, Ломоносов рацію? Прокоментуйте.

13. Прочитайте наведені висловлювання.

 • Розумний бачить безмежну сферу можливого. Д. Дідро
 • Неосвічена людина схильна оперувати порожніми можливостями. Г. Гегель

1) Чи існує світ сам по собі, споконвічно, чи він створений і керується Богом? Який варіант відповіді ви обираєте і чому?

2) Чого у світі більше: порядку чи безладу? Дайте розгорнуту відповідь.

14. Дайте оцінку наведеним висловлюванням.

 • Усе духовне краще за будь-який продукт природи. Г. Гегель
 • Природа в її простій істині є більш великою і прекрасною, ніж будь-яке творіння людських рук, ніж усі ілюзії створеного духу. Р. Майєр (біолог)

Чи можливе наше мислення без застосування фундаментальних категорій (матерія і рух, якість, кількість, міра, простір і час, можливість і дійсність, необхідність і випадковість, причина і наслідок і т. ін.)? Відповідь аргументуйте, наведіть приклади.

15. Дуже поширеною є помилка, коли наслідок сприймають за причину, а причину — за наслідок. Наведіть приклади таких помилок.

16. Уявіть собі легендарний корабель Тезея, який старіє і який увесь час доводиться ремонтувати, замінюючи прогнилі дошки.

Нарешті, настав момент, коли не залишилося вже жодної старої дошки. Скажіть, перед нами той самий корабель чи інший? Відповідь аргументуйте.

17. Чи можна вважати випадковістю відкриття Америки Колумбом 1495 р.? Дайте розгорнуту відповідь.

18. Дайте оцінку факту розпаду Радянського Союзу з точки зору категорій необхідності та випадковості.

19. Чи є форма конкретного дерева необхідною або випадковою?

20. Хто, на вашу думку, має рацію і чому?

 • Людина є мірилом усіх речей. Протагор
 • Не треба міряти температуру суспільства, поставивши градусник собі під піхви. Сучасний політолог

21. Прокоментуйте.

Чи все в житті залежить від нас? Якщо ні, то якою мірою наше життя залежить від нас? Дайте розгорнуту відповідь.

22. Поміркуйте над наведеними висловами.

А Відомий педагог, засновник теорії початкового навчання І. Г. Песталоцці стверджував: «Людину формують обставини».

Б Марк Аврелій радив: «Якщо не можеш змінити обставини — зміни ставлення до них».

В Л. Є. Балашов писав: «Людина здатна чогось досягти, лише коли виявиться сильнішою за обставини».

23. На питання «Мати чи бути?» Е. Фромм, автор однойменної книги відповів: «Бути».

А як би ви відповіли на це питання? Дайте розгорнуту відповідь.

24. Хто, на вашу думку, має рацію і чому?

 • Як багато є на світі речей, які мені не потрібні. Сократ
 • Якщо річ не придатна для однієї мети, її можна використати для іншої. Лао Цзи

25. Що мав на увазі один із семи грецьких мудреців Біант, коли сказав: «Життя треба розділити так, ніби жити тобі залишилося і мало, і багато»? Спробуйте відновити перебіг його думок.

26. Із віком час життя збільшується чи зменшується? Дайте розгорнуту відповідь.

27. Що (чого) ви чекаєте від життя? Дайте розгорнуту відповідь.

28. Як треба жити, щоб нам було краще? Дайте розгорнуту відповідь.

29. Прочитайте висловлювання філософів.

 • Платон, посилаючись на Сократа, стверджував: «Ті, хто справді відданий філософії, зайняті насправді лише одним — вмиранням і смертю».
 • Шопенгауер у книзі «Світ як воля і уявлення» (Т. 2, гл. XLI) розділ про смерть починає так: «Смерть — воістину геній-натхненник, або Мусагет філософії, тож Сократ і визначав останню як підготовку до смерті».

Хто з них має рацію? Дайте розгорнуту відповідь.

30. Хто, на вашу думку, має рацію і чому? Дайте розгорнуту відповідь.

 • Кінцева точка нашого життєвого шляху — це смерть, межа наших прагнень, і якщо вона вселяє в нас жах, то чи можна зробити хоча б один-єдиний крок, не тремтячи при цьому, як у лихоманці? Ліки, що застосовуються неосвіченими людьми, — взагалі не думати про неї. Але яка тваринна тупість потрібна для того, щоб володіти такою сліпотою! Таким тільки й запрягати віслюка з хвоста... і немає нічого дивного, що такі люди нерідко потрапляють у пастку. Монтень
 • Людина вільна ні про що так мало не думає, як про смерть, і її мудрість полягає в роздумі не про смерть, а про життя. Спінова

31. Дайте оцінку наведеним висловлюванням.

 • Людство не табун коней, який треба прогодувати, а клуб, до якого треба записатися. Честертон
 • Любов до батьківщини — прекрасна річ. Але ще більш висока — любов до істини. П. Чаадаєв
 • Я люблю свободу більше за батьківщину. М. Мамардашвілі

32. Яка різниця між патріотизмом і націоналізмом? Наведіть приклади того й іншого.

33. Поясніть, чому золоте правило поведінки називають золотим?

Довідка. Негативне і позитивне формулювання золотого правила: «не роби іншим того, чого не хотів би, щоб робили тобі»; «поводься з іншими так, як хотів би, щоб чинили з тобою».

34. Яке з наступних висловлювань можна схарактеризувати як окремий випадок золотого правила поведінки? Поясніть.

 • Людина повинна... задовольнятися таким ступенем свободи щодо інших людей, яку вона дозволила б іншим людям щодо себе. Т. Гоббс
 • Свобода полягає в праві робити все, що не шкодить іншим. Б. Клаудіус
 • Про свободу треба судити за ступенем свободи найнижчих. Дж. Неру

35. Що хотів сказати Шекспір вустами Катарини, героїні своєї п’єси: «Сила жінки — у її слабкості»?

36. Ф. Достоєвський у «Братах Карамазовых написав: «Якщо Бога немає, то все дозволено». Чи стають люди кращими, чи існує моральний прогрес? Дайте розгорнуту відповідь.

37. Звідки у світі зло? Чи можна боротися зі злом і якщо так, то чи можна усунути зло взагалі? Дайте розгорнуту відповідь.

38. Як ви вважаєте: людина за своєю природою добра чи зла або не є ані доброю, ні злою? Дайте розгорнуту відповідь, аргументуйте її.

39. Дайте розгорнуту відповідь про те, як ви розумієте щастя. Що потрібно для того, щоб бути щасливим?

40. Деякі люди свідомо прагнуть самовдосконалення. Як ви до цього ставитесь? Чи потрібно людині вдосконалюватися? І якщо потрібно, то в якому напрямку?

41. Чому добрим бути добре, а злим — погано? Дайте розгорнуту відповідь.

42. Як ви вважаєте: доброта — рідкісне чи звичайне явище? Дайте розгорнуту відповідь, наведіть приклади.

43. Що таке зло в моральному сенсі? Відповідь аргументуйте, наведіть приклади, що доводять вашу точку зору.

44. Прокоментуйте думки філософів.

 • Для Сократа добро збігається зі знанням і відсутність знання є єдиним джерелом будь-якої моральної недосконалості.
 • Кант стверджував: «Щоб бути чесними і добрими, і навіть мудрими і доброчесними, нам не потрібні ні наука, ні філософія».

45. Як ви оцінюєте тезу «мета виправдовує засоби»? Відповідь аргументуйте.

З одного боку, існує поширена думка «Мета виправдовує засоби» (варіант: «Для досягнення мети всі засоби придатні»). З другого — багато хто переконаний в тому, що «мета, для якої потрібні неправі кошти, не є шляхетною метою». Де правда? Відповідь аргументуйте.

46. Оцініть і прокоментуйте твердження героя романів Агати Крісті — Еркюля Пуаро: «Більшість із нас егоїсти, та не всі в цьому зізнаються».

47. Дайте відповідь на питання: чи можна бути злим і водночас щасливим?

48. Чи правий автор цього твердження: «Будемо краще думати про людей і вони насправді стануть кращими»? Відповідь аргументуйте, наведіть приклади.

49. Який зв’язок між закликом Жан-Жака Руссо «Назад, до природи!» і гаслом Французької революції «Мир хатам; війна палацам!»? Дайте розгорнуту відповідь.

50. Руссо називав далеке минуле золотим віком. Він критикував цивілізацію і прогрес. «Назад до природи!» — його заклик. На це Вольтер уїдливо зауважив: «Коли я слухаю Руссо, мені хочеться стати на коліна і бігти в ліс». Хто з них має рацію? Оцініть і прокоментуйте.

51. Т. Гоббс стверджував: «Доки люди живуть без загальної влади, що тримає всіх їх у страху, вони перебувають у тому стані, який називається війною, а саме у стані війни всіх проти всіх». Чи правий Т. Гоббс? Оцініть і прокоментуйте.

52. Поясніть суперечність між двома твердженнями.

 • Будь-яка влада розбещує, а абсолютна влада розбещує абсолютно. Невідомий автор
 • Узагалі влада не псує людей. Коли при владі дурні, то вони псують владу. Б. Шоу

53. Куди рухається людство? До загибелі, до кращого або до чогось іншого?

54. Як ви поясните видиму суперечність двох тверджень:

 • Один розум добре, а два краще.
 • Краще один поганий генерал, ніж два хороших.

55. Прокоментуйте наведені твердження.

 • Правда добре, а щастя краще.
 • Платон мені друг, але істина дорожча.

56. Спробуйте пояснити: у чому подібність і відмінність між істиною і правдою?

57. Як ви поясните видиму суперечність двох тверджень:

 • Усе пізнається в порівнянні.
 • Порівняння завжди кульгає.

УРОКИ 66-70

Резервні

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст