Усі уроки до курсу «Філософія». 11 клас

Усі уроки до курсу «Філософія». 11 клас

У посібнику наведено усі уроки до курсу «Філософії» для 11 класу за програмою 2010 р. Їх розроблено із застосуванням сучасних інноваційних технологій, новітніх форм і методів роботи.

Для викладачів, методистів та студентів педагогічних навчальних закладів.

Тема 1. Філософське розуміння світу: буття, матерія

Уроки 1-2. Завдання, особливості та структура курсу

Урок 3. Учення про буття. Буття як реальність

Уроки 4-5. Філософське розуміння категорії буття. Об’єктивне буття і Я-буття

Урок 6. Єдність і різноманітність світу

Уроки 7-8. Матерія, рух, простір і час. Основні категорії філософії

Урок 9. Повторювально-узагальнювальний урок за темою 1 «Філософське розуміння світу: буття, матерія»

Тема 2. Людина та її буття у світі

Уроки 10-11. Загальне розуміння людини. Багатовимірність людини

Уроки 12-13. Людина і суспільство. Людина і людство

Урок 14. Співвідношення понять «людина — індивід — особа — особистість — індивідуальність»

Урок 15. Вихідні цінності людського буття

Урок 16. Особистість, її основні ознаки і взаємозв’язок із суспільством. Соціальні ролі особистості

Урок 17. Роль особистості в історичному процесі

Урок 18. Повторювально-узагальнювальний урок за темою 2 «Людина та її буття у світі»

Тема 3. Філософське розуміння душі, свідомості і розуму

Урок 19. Душа та її розуміння

Уроки 20-21. Поняття і структура свідомості. Функції свідомості. Розум і проблема штучного інтелекту

Урок 22. Суспільна свідомість та її структура

Уроки 23-24. Поняття світогляду. Ідеологія і суспільна психологія

Урок 25. Повторювально-узагальнювальний урок за темою 3 «Філософське розуміння душі, свідомості і розуму»

Тема 4. Пізнання та його основні форми

Уроки 26-27. Сутність та види пізнання. Суб’єкт та об’єкт пізнання. Пізнання як ставлення людини до світу

Урок 28. Почуттєве і раціональне пізнання та їхні форми

Урок 29. Проблема істини у філософії. Істина і правда

Урок 30-31. Специфіка, форми і методи наукового пізнання. Докази і спростування. Співвідношення емпіричного і теоретичного знання

Урок 32. Повторювально-узагальнювальний урок за темою 4 «Пізнання та його основні форми»

Тема 5. Соціальна філософія

Урок 33. Предмет соціальної філософії

Уроки 34-35. Закономірне, стихійне і випадкове в історії

Урок 36. Суспільство та його соціальна структура

Урок 37. Нації, національності і народи в системі суспільства та суспільних відносин

Урок 38. Сім’я і суспільство

Урок 39. Демографічні проблеми сучасного суспільства

Урок 40. Повторювально-узагальнювальний урок за темою 5 «Соціальна філософія»

Тема 6. Філософія економіки

Урок 41. Філософське економічне мислення

Урок 42. Праця та її філософське розуміння

Урок 43. Людина в системі економічних відносин. Морально-етичні проблеми економіки

Урок 44. Поняття власності

Урок 45. Економічний розвиток і технічний прогрес, їхні позитивні і негативні наслідки

Урок 46. Проблеми екології

Урок 47. Держава та її вплив на економіку. Управління економікою

Урок 48. Повторювально-узагальнювальний урок за темою 6 «Філософія економіки»

Тема 7. Філософія політики

Урок 49. Держава та її осмислення філософською думкою. Сутність держави

Урок 50. Ідея права: право влади та влада права

Уроки 51-52. Поняття «політична влада». Влада і мораль

Урок 53. Лібералізм і консерватизм

Урок 54. Демократія і тоталітаризм

Урок 55. Повторювально-узагальнювальний урок за темою 7 «Філософія політики»

Тема 8. Духовне життя суспільства. Філософія культури

Урок 56. Розуміння духовності

Урок 57. Суспільна і політична свідомість та її розуміння. Політична культура. Правосвідомість

Урок 58. Моральна й етична свідомість

Урок 59. Поняття культури і цивілізації. Взаємозв’язок культури і цивілізації

Урок 60. Національні культури та загальнолюдська культура

Урок 61. Глобальні проблеми сучасної цивілізації

Урок 62. Повторювально-узагальнювальний урок за темою 8 «Духовне життя суспільства. Філософія культури»

Тема 9. Філософія освіти

Урок 63. Поняття «освіта». Роль освіти в житті людини. Освіта протягом життя. Освіта і сталий розвиток

Урок 64. Повторювально-узагальнювальний урок за темою 9 «Філософія освіти»

Урок 65. Повторювально-узагальнювальний урок до курсу «Філософія». (66-70. Резервні).