Усі уроки до курсу «Філософія». 11 клас

УРОК 48

Повторювально-узагальнювальний урок за темою 6 «Філософія економіки»

Мета: повторити, закріпити та узагальнити вивчений матеріал; розвивати навички та поглибити знання, набуті під час вивчення теми.

Тип уроку: урок узагальнення знань.

Форма проведення: контрольне тестування, бліц-опитування.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент уроку

II. Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні на уроці ми підіб’ємо підсумки своєї роботи над темою 6 «Філософія економіки».

III. Основна частина уроку

Бліц-опитування

1. Що вивчає економічна наука?

2. Чим ринкова економічна система відрізняється від командної (директивно-планової)?

3. Якими є найважливіші показники економічного зростання?

4. Що означає слово «власність»?

5. Які форми власності домінують у сучасній економіці України?

6. Чим наукове визначення поняття «ринок» відрізняється від побутового?

7. Що означають поняття «попит» і «пропозиція»?

8. Які істотні ознаки поняття «підприємництво»?

9. Як співвідносяться поняття «техніка» і «технологія»?

10. Якими показниками характеризується рівень життя?

11. Розкрийте зв’язок між державою та економікою.

12. У чому полягає значення економічної культури?

Тестування

1. Економічна наука вивчає проблеми обмеженості ресурсів із метою:

А створення умов для зростання попиту на них;

Б задоволення суспільних потреб;

В досягнення стабільного розвитку економіки;

Г зниження забруднення навколишнього середовища.

2. Чи правильними є судження про обмеженість ресурсів?

  • 1) Матеріальні потреби суспільства завжди перевершують наявні можливості їх задоволення;
  • 2) проблема розподілу обмежених ресурсів — одна з основних проблем економіки.

А Правильне тільки 1;

Б правильне тільки 2;

В правильні обидва твердження;

Г правильний варіант відсутній.

3. Що таке пандемія?

А Поширення інфекційної хвороби в певному регіоні;

Б географічне поширення патологічних станів людини;

В паразитарне захворювання;

Г поширення інфекційної хвороби на цілі країни і континенти.

4. Чи правильні такі судження про взаємодію суспільства і природи?

  • 1) У сучасному світі порушений баланс між суспільством і природою, що свідчить про загострення екологічних проблем;
  • 2) історія не знає випадків благотворного впливу суспільства на природу.

А Правильне тільки 1;

Б правильне тільки 2;

В правильні обидва судження;

Г обидва судження неправильні.

5. Парниковий ефект — це:

А підвищення середньорічної температури на Землі через забруднення атмосфери;

Б танення льодовиків на полюсах і підвищення рівня Світового океану;

В стан вологості в теплиці під час вирощування овочів;

Г скупчення водню у верхніх шарах атмосфери.

6. До глобальних екологічних проблем належить:

А бідність деяких регіонів планети;

Б загроза ядерної війни;

В скорочення розмаїття біологічних видів;

Г збільшення частки людей похилого віку в структурі населення.

7. Про суперечливості прогресу свідчить факт:

А після масового запровадження комп’ютерів зросла кількість захворювань очей;

Б у період промислового перевороту винайдений паровий двигун;

В упровадження комп’ютерів розширило можливості творчої праці;

Г в епоху Великих географічних відкриттів почав формуватися світовий ринок.

8. Чи правильними є судження про роль науки в сучасному суспільстві?

  • 1) Проблема соціальної відповідальності вченого за наслідки своїх наукових відкриттів була усвідомлена багато століть тому;
  • 2) у сучасному суспільстві питання соціальної відповідальності вченого втратили свою актуальність.

А Правильне тільки 1;

Б правильне тільки 2;

В правильні обидва судження;

Г обидва судження неправильні.

9. Зазначте в наведеному нижче списку екологічну проблему.

А Мутація флори і фауни;

Б способи впровадження ресурсозбережних технологій;

В загроза пандемії;

Г демографічний вибух на Півдні;

Д імперська політика.

Відповідь: 1 Б, 2 В, 3 Г, 4 А, 5 А, 6 В, 7 А, 8 Г, 9 А.

IV. Підсумок уроку

Учитель оцінює роботу учнів, аналізує та коментує її.

V. Домашнє завдання

Повторити матеріал теми.