Усі уроки до курсу «Філософія». 11 клас

УРОК 42

Праця та її філософське розуміння

Мета: визначити роль праці та її місце в житті людини; порівняти і довести відмінність діяльності людини від поведінки інших живих істот.

Тип уроку: комбінований.

Форма проведення: лекція з практичними завданнями.

Епіграфи:

• Постійну працю полегшує звичка. Демокрит

• Праця — один із найкращих вихователів характеру. С. Сайлс

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент уроку

II. Мотивація навчальної діяльності

Робота з епіграфом

— Про що йдеться в епіграфах до уроку?

Повідомлення теми і мети уроку.

Бесіда

1. Як ви вважаєте, яку роль відіграє праця в житті людини? Проілюструйте свою відповідь прикладами.

2. Яку роль у безперервних змінах суспільства відіграє праця людини? Наведіть приклади.

3. Яку роль відіграє праця у становленні особистості? Відповідь проілюструйте прикладами.

III. Вивчення нового матеріалу

Специфічним людським ставленням до світу є діяльність — активність людини, спрямована на перетворення довкілля. Функцію програмування людської діяльності виконує свідомість. Особливим проявом свідомості є праця.

Запитання

1. Чим відрізняється діяльність людини від поведінки живих істот?

Людина

Інші живі істоти

Не тільки пристосування, але й перетворення природного та соціального середовища

Пристосування до наявних природних умов

Не тільки доцільність, але й мета діяльності. Можливість виходити за межі досвіду

Доцільна поведінка, яка спрямовується інстинктом

Історично складена програма дій

Біологічна програма поведінки

2. Для того, щоб розібратися з поняттями «історично складена програма дій» та «біологічна програма поведінки» треба відповісти на запитання: що, наприклад, робить бджола? (Відповідь: бджола будує стільники, збирає пилок, складає у стільники мед.) Чим визначено цей «набір справ» для бджоли? Звісно, він заданий природою, це біологічна програма поведінки, в якій бджола нічого змінити не може.

3. Ще одне запитання. Що робить селянин Київської губернії в другій половині XVIII ст. на Україні? (Приклад відповіді: обробляє землю, збирає врожай, виготовляє або ремонтує знаряддя праці, дім, відпрацьовує панщину, сплачує податки.) Чим визначається такий «набір справ» селянина? Досвідом попередніх поколінь, який сприймається не з народження, а в процесі дорослішання. Це історично складена програма дій. Але той самий селянин може вийти за межі цієї програми, поставити перед собою інші цілі (наприклад, бунти, створення мануфактури, промислів і т. ін.).

Працею людина здобуває засоби до існування. Процес праці називається трудовою діяльністю і складається з таких структурних елементів.

ПРОЦЕС ПРАЦІ

Доцільно розглянути кожен елемент цієї структури через виконання завдань учнями.

1. Пояснити зміст поняття «мета», навести приклади мети.

2. Для роз’яснення структурного елементу «засоби досягнення мети» слід спочатку пояснити учням, що засоби — це прийоми або способи дій, гроші, знаряддя праці. Чим ширший набір засобів, якими володіє суб’єкт діяльності, тим більше можливостей виконати певну дію. Учням пропонується замислитися над тим, чи збігаються два висловлювання:

  • для такої людини всі засоби придатні;
  • мета виправдовує засоби.

Можна навести для порівняння такі думки:

  • Характер засобів повинен бути таким, як характер мети, тільки тоді засоби можуть привести до мети... Негідні засоби згодяться тільки для негідної мети. М. Чернишевський
  • Мета, яка потребує негідних засобів, не є гідною метою. К. Маркс

Запитання

1. У чому сенс наведених висловлювань? (Історичний досвід засвідчує, що негідні засоби можуть вплинути на результат, на якому позначаться наслідки використаних негідних засобів.)

2. Чи завжди результат діяльності відповідає поставленій меті?

IV. Підсумок уроку

Праця є споконвічним процесом спільної діяльності людей, основою їхньої суспільної організації. У праці формуються зв’язки між людьми в суспільстві. Праця формує людину як особистість та сприяє її самореалізації.

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Записати в зошиті 10 висловлювань, прислів’їв про працю.