Усі уроки до курсу «Філософія». 10 клас

УРОК 42

Людина, індивід, особистість

Мета: ознайомитись з різними тлумаченнями понять «людина», «індивід», «особистість», з’ясувати сутність людини у різних вимірах; розвивати вміння самостійно мислити; виховувати активну життєву позицію.

Тип уроку: комбінований.

Форма проведення: бесіда з елементами дискусії.

Основні поняття: «індивід», «особа», «особистість», «індивід», «індивідуальність».

Епіграф:

• Чим більше людина заглиблюється у власне «Я», тим більше відчуває важливість будь-якої, навіть незначної дрібниці, відчуває, що важливо не лише усвідомити своє «Я» та його значення, але й узяти на себе відповідальність за кожну свою справу або дію. (Сьорен Кіркегор)

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент уроку

II. Мотивація навчальної діяльності

Завдання учням: поміркувати над словами епіграфа та висловити власну думку.

Учитель формулює тему та мету уроку.

III. Актуалізація опорних знань учнів

Бесіда

1. Що таке природа, природне середовище?

2. Яка роль соціальних явищ та процесів у формуванні людини?

3. Що таке цінність? духовність?

IV. Вивчення нового матеріалу

Людина, індивід, особистість

Учитель. Поняття «людина», «індивід», «особа», «особистість», «індивідуальність» перш за все характеризують якісні прояви людини. Поняття «людина» означає вид у біологічній класифікації, розумну істоту, що має принципові відмінності від усіх інших істот. Поняттям «індивід» позначають окремо взятого представника людського роду, якому властиві неповторні та унікальні природні і соціальні якості, представлені далеко не в усій родовій повноті та яскравості. Тобто в кожному конкретному індивіді представлені не всі можливі прояви родових якостей людини. Тому ми не можемо прямо і безпосередньо переносити усі характеристики роду на індивіда і навпаки.

Поняття «особа» характеризує певні реальні якості людського індивіда. Тому поза індивідом особи немає. Але це не означає, що риси індивіда і є рисами особи; такі характеристики індивіда, як зріст, колір волосся, вага, особливості, наприклад, форми носа, на особу переносити безглуздо.

Якщо людська особа усвідомлює свої якості, свою унікальність, свої вади та переваги, вона стає людською особистістю — самодіяльною соціальною та інтелектуальною одиницею. Коли ж це усвідомлення сягає розуміння того, що внаслідок унікальності та неповторності особистості існує дещо таке, що може виконати лише вона (бо більше такої особистості немає, не було й не буде), людська особистість набуває рис індивідуальності.

Учитель. Поняття «індивідуальність» може викликати (і викликає) асоціації з індивідуалізмом, і для таких асоціацій є певні підстави. Справді, індивідуальність не може сформуватися без самоусвідомлення, без виділення себе з-поміж інших людей, без певної внутрішньої зосередженості. Але це не означає і не передбачає людської самоізоляції. Навпаки, визнаючи свою незамінність, індивідуальність, людина усвідомлює і свою цілковиту ідентичність з іншими людьми: адже зрозуміти свою унікальність можна лише через порівняння з іншими людьми та лише за умови переконаності у тому, що всі інші люди теж люди, але в чомусь — не такі. Мірою відповідальності людської індивідуальності стає усвідомлення своїх життєвих цілей як загальнолюдських або як цілей, які щось змінюють у становищі людства в певному змістовому значенні: коли чогось досягає якась окрема індивідуальність, то це демонструє можливості людства або людини як родової істоти.

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал уроку.

2. Підготуватися до виступу за темою «У чому полягає сенс життя?».