Усі уроки до курсу «Географія». 10 клас

УРОК 47

Австралія

Мета: охарактеризувати загальні ознаки ЕГП, населення, природно-ресурсного потенціалу, визначити особливості галузевої структури та територіальної організації господарства Австралії; вдосконалювати вміння самостійно опановувати навчальний матеріал, розвивати критичне мислення; виховувати цікавість до теми, аналітичне мислення.

Обладнання: політична карта світу, економічна карта Австралії, атласи, підручники, дидактичні матеріали.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок

  • Особливості яких історико-географічних регіонів було досліджено протягом вивчення курсу?
  • Які регіони характеризуються найвищим рівнем соціально-економічного розвитку? найнижчим?
  • Чим, на вашу думку, пояснюється нерівномірність соціально-економічного розвитку регіонів та країн світу?
  • Які регіони є найбільш віддаленими від інших регіонів світу?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Австралія та Океанія є найбільш віддаленими від інших регіонами світу. Деякі автори історико-географічного поділу об’єднують Австралію та Океанію в один регіон. Але це не зовсім правильно, оскільки, незважаючи на колоніальне минуле, Австралія та країни Океанії значно різняться за рівнем соціально-економічного розвитку.

Австралія — високорозвинена індустріально-аграрна країна, яка входить до двадцятки найбільш розвинених країн світу. Ізольованість Австралії від інших частин світу й економічних центрів, віддаленість від головних морських шляхів тривалий час гальмували економічний розвиток країни. Однак НТР, що вплинула на розвиток засобів зв’язку й транспорту у XX ст., «наблизила» Австралію до інших частин світу й сприяла її активної участі у всесвітніх економічних відносинах.

Австралія багато в чому є унікальною країною. По-перше, це єдина країна на планеті, що займає цілій материк; по-друге, це найбільш «спокійна» країна як в природному, так і в політичному сенсі: тут немає діючих вулканів і не буває землетрусів, тут ніколи не було війн і навіть яких-небудь суттєвих конфліктів; по-третє, майже всі мешканці Австралії — переселенці з інших країн або їхні нащадки; по-четверте, аборигени Австралії належать до австралоїдної раси — найменш вивченої на Землі; по-п’яте,... цей перелік можна продовжувати майже нескінченно! Давайте докладніше дізнаємося, ще у чому ж полягають особливості цієї унікальної і маловідомої нам країни.

IV. Вивчення нового матеріалу

Завдання 1. У зошитах зробіть дві колонки та у першій, дотримуючись типового плану економіко-географічної характеристики країни, не користуючись будь-якими джерелами, коротко сформулюйте, що вам відомо про Австралію.

Завдання 2. Прочитайте текст (підручника або роздрукований кожному учню) та олівцем на полях зробіть позначки: «+» — мені це відомо, «-» — я про це не знав.

Завдання 3. Порівняйте ваші записи з текстом та, якщо у вас були помилкові твердження, виправіть їх.

Завдання 4. У другій колонці в зошитах поряд із відомими фактами допишіть ті, що були вам раніше невідомі.

Економіко-географічна характеристика Австралії

Матеріали для самостійного опрацювання Офіційна назва — Австралійський Союз.

Площа — 7,7 млн км2.

Населення — 21,3 млн осіб (2009 р.).

Столиця — Канберра.

Тип країни — економічно високорозвинена країна переселенського типу.

Державний устрій — країна у складі Співдружності, федеративна держава.

Кордони у Австралії тільки морські, а країни-сусіди — тільки острівні держави. Головні ознаки економіко-географічного положення Австралії — ізольованість, відокремленість від інших материків, велика площа та протяжність берегової лінії, положення в тропічних широтах Південної півкулі.

Австралія — переважно рівнинний континент. Уздовж східного узбережжя простягається середній за висотою Великий Вододільний хребет. Австралія має репутацію аридного материка. Близько 3/4 площі Австралії займають пустелі й напівпустелі.

Австралія багата на різноманітні корисні копалини. Відкриття деяких родовищ висунуло країну на одне з перших місць у світі за запасами і видобутком залізної руди, бокситів, свинцево-цинкових руд, кам’яного вугілля, марганцевих руд. На прибережному шельфі знаходяться великі родовища природного газу і нафти. Є великі родовища хрому. Нерудні корисні копалини представлені різними за якістю і можливостями промислового використання глинами, пісками, вапняками, азбестом, слюдою.

Понад 80 % австралійців — нащадки британських переселенців, що сформували англо-австралійську націю. Інше населення Австралії представлене в основному нащадками іммігрантів з інших європейських країн, а також метисами і аборигенами. Колоністи довгий час винищували аборигенів або витісняли їх на несприятливі для життя землі, тому корінних мешканців Австралії у 1991 р. залишалося всього 170 тис. чол., і їх кількість продовжувала знижуватися. Зараз вживаються державні заходи щодо захисту корінних австралійців.

Чисельність населення збільшується за рахунок природного приросту (1 %) та імміграції. Австралію відносять до країн першого типу відтворення.

Густота населення районів пустель і напівпустель — іноді менше 1 осіб/км2. Найсприятливішими умовами відрізняється східне узбережжя материка, де проживає основна частина населення, середня густота якого становить 10 осіб/км2. Тут розташовані найбільші міста Австралії: Сідней (4,1 млн осіб), Мельбурн (3,5 млн осіб), Брісбен (1,6 млн осіб). На західному узбережжі Австралії знаходиться тільки одне місто-мільйонер — Перт (1,4 млн осіб.). Австралійці — переважно міські жителі (93 % населення).

Особливості формування населення Австралії призвели до створення численних діаспор, у тому числі й української, яка сформувалася в післявоєнний час і складає близько 36 тис. осіб.

Австралія — економічно високорозвинена держава, яка входить до двадцятки найбільш розвинених країн світу. Цьому сприяло: поступове об’єднання розрізнених територій в єдину державу; широкий приплив іноземного капіталу; наявність значних мінеральних і земельних ресурсів; розташування країни поза межами воєнних конфліктів.

Важливу роль в економіці країни відіграє гірничовидобувна промисловість. Австралія — один з головних світових експортерів корисних копалин.

На відміну від видобувної, продукція обробної промисловості переважно використовується для власних потреб.

Тут провідну роль відіграють металургія і машинобудування. Центри машинобудування країни (автомобілебудування, приладобудування, радіоелектроніка та ін.) розташовані в містах Сідней, Мельбурн, Аделаїда, Брісбен. Останнім часом набуває стрімкого розвитку хімічна промисловість. Тут виробляють сірчану кислоту, суперфосфат, синтетичний каучук, пластмаси. Добре розвинена харчова промисловість, яка базується на власній сировині й значною мірою орієнтується на експорт м’ясопереробної, зокрема м’ясоконсервної та цукрової продукції.

Сільське господарство Австралії, як і видобувна промисловість, не лише повністю забезпечує основні потреби країни, але і направляє на зовнішній ринок близько 3/4 обсягу своєї продукції. На східному узбережжі Австралії теплий і м’який клімат сприятливий для розведення овець, випасу молочних корів, розвитку садівництва і вирощування зернових. На західних схилах Великого Вододільного хребта розташований «пшеничний пояс Австралії».

Провідною галуззю сільського господарства є пасовищне тваринництво м’ясного напрямку, зокрема вівчарство. Степові і напівпустельні райони Австралії — найбільші у світі галузі вівчарства, оскільки вівці круглий рік утримуються на природному підніжному кормі. Австралія налічує понад 12 % світової кількості овець. Вона також є найбільшим світовим виробником вовни, постачаючи на світовий ринок 30 % її обсягу, а також зернових, м’яса, цукру, молочних продуктів та фруктів.

Сполучення з іншими регіонами здійснюється передусім водним шляхом. Важливий для Австралії і повітряний транспорт: великі міста країни пов’язані мережею регулярних авіаліній, мала авіація забезпечує зв’язок з віддаленими і важкодоступними районами. Автомобільна і залізнична мережі найбільшою густотою відрізняються на східному узбережжі материка. Набув поширення і трубопровідний транспорт, який єднає райони видобутку нафти і газу (Мумба, Джексон, Рома, Муні) з портами східного узбережжя. Крім того, клімат Австралії обумовив транспортування трубопроводами води в райони, що відчувають її нестачу.

Австралія посідає провідні позиції у світі за експортом вовни, баранини, пшениці, яловичини, молочних продуктів, цукру-сирця, меду. Головними партнерами Австралії є Японія, Велика Британія, країни Південно-Східної Азії.

V. Закріплення нових знань, умінь та навичок

Завдання 5. Складіть схему зовнішніх економічних зв’язків Австралії.

VI. Підсумок уроку

  • Австралія — єдина країна у світі, що займає територію цілого материка та знаходиться на відстані від світових економічних центрів.
  • В економіці Австралії значну роль відіграє аграрно-сировинна спеціалізація.
  • Незважаючи на своєрідність міжнародної експортної спеціалізації, Австралія є економічно розвиненою країною, має високі показники рівня життя населення. Австралія посідає 10-е місце серед найбагатших країн світу за показниками ВВП при перерахуванні на основі паритету купівельної спроможності.

VII. Домашнє завдання

1. Підручник, опрацювати § ____ .

2. Позначити на контурній карті найбільші міста Австралії та їх промислову спеціалізацію.

3. Скласти порівняльну характеристику Австралії та Канади за планом: а) ЕГП; б) природно-ресурсний потенціал; в) формування і розміщення населення; г) галузі міжнародної спеціалізації господарства; д) структура експорту.

4. Випереджальне (окремим учням). Підготувати короткі повідомлення за темами: «Економіко-географічна характеристика Нової Зеландії», «Економіко-географічна характеристика Науру», «Економіко-географічна характеристика Федеративних Штатів Мікронезії».

5. Продовжити підготовку до уроку — «круглого столу» за темою «Всесвітні економічні відносини (інтернаціоналізація, інтеграція, інформатизація, глобалізація, сучасні тенденції розвитку світового господарства, наслідки економічних відносин між країнами)».