Усі уроки до курсу «Географія». 10 клас

УРОК 25

Велика Британія

Мета: формувати в учнів систему знань про особливості географічного положення, населення та господарства Великої Британії; удосконалювати навички складання комплексної економіко-географічної характеристики країни за допомогою карт атласа, підручника та інших джерел географічних знань; розвивати аналітичне мислення та навички системного аналізу на основі порівняння економіко-географічних характеристик країн; виховувати творчий підхід, уміння поводитися в нестандартній ситуації.

Обладнання: політична та фізична карти Європи, атласи, підручники, схеми, таблиці, діаграми, зображення прапора та краєвидів Великої Британії.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок

1. Прийом «Географічна розминка»

Учитель нашвидку показує країни на політичній карті світу, учні називають їх разом зі столицями.

2. Запитання

Які загальні економіко-географічні характеристики притаманні більшості країн Європи?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Сьогодні на уроці мова йтиме про європейську країну, дуже добре знайому вам з уроків історії, світової літератури, англійської мови. Ця країна дала світу Вільяма Шекспіра та Чарльза Діккенса, легендарних Робіна Гуда та Шерлока Холмса, загадковий Стоунхендж та прославлений «Бітлз».

Як ви вже здогадалися, наш урок присвячений Великій Британії.

Перед очима мандрівників Велика Британія піднімається з морських хвиль, ніби вкрита загадковим серпанком блідо-зелена лінія на горизонті. Такою вона колись постала перед завойовниками. Саме крейдяні урвища спонукали легіонерів Юлія Цезаря дати острову назву Альбіон, тобто Білий. Римлян, які прийшли з півдня, вразила щедрість рослинного світу острова, й пізніше вони дали йому ще одну назву — «країна зелених луків».

IV. Вивчення нового матеріалу

1. «Візитна картка»

Офіційна назва — Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії.

Площа — 244,1 тис. км2.

Населення — 61,6 млн осіб (2009 р.).

Столиця — Лондон.

Тип країни — економічно високорозвинена держава, країна «Великої сімки».

Державний устрій — конституційна монархія, унітарна держава.

2. ЕГП

Завдання 1. Враховуючи, що ви вже маєте досвід виконання такого виду роботи, завдання ускладнюється. Зараз ви почуєте характеристику географічного положення Великої Британії мовою жителів цієї країни. Вам необхідно не просто зрозуміти почуте, але й оцінити, виокремивши позитивні та негативні ознаки ЕГП, що мають вплив на економічний розвиток країни. Результати запишіть у зошити. (Виступають двоє учнів, що одержали випереджальне завдання.)

Позитивні ознаки:

  • острівне розташування сприяє розвиту міжнародних торговельно-економічних зв’язків, оскільки тут перетинаються міжнародні морські та повітряні шляхи;
  • високий економічний рівень розвитку сусідських держав, які є партнерами по ЄС;
  • наближення до важливих мінерально-сировинних баз Європи: залізорудних басейнів Швеції, родовищ природного газу Норвегії, нафти в Північному морі, джерел лісу в Скандинавських країнах;
  • наявність тісного зв’язку з материковою частиною Європи не лише морським, а й залізничним і автомобільним транспортом (через підводний тунель);
  • налагоджені зв’язки з країнами Британської Співдружності націй.

Негативні ознаки:

  • природно-географічні: близькість до океану обумовлює вологий та відносно прохолодний клімат, що обмежує сільськогосподарські можливості;
  • політико-географічні: проблеми Ольстеру (Північної Ірландії).

3. Природні умови та ресурси

Завдання 2. Використовуючи карти атласа, охарактеризуйте природно-ресурсний потенціал Великої Британії.

Природні умови Великої Британії в цілому сприятливі для розвитку господарства. На південному сході переважають рівнини (Лондонська, Мідленд), на північному заході — старі зруйновані гори (Північно-Шотландське нагір’я, Пеннінські та Кембрійські гори).

Ліси займають близько 8 % території країни. Поширені лісові й паркові штучні насадження. Клімат м’який, вологий, океанічний.

Велика Британія багата на водні ресурси. Більшість річок є судноплавними та з’єднані системою каналів. Серед найбільших — Темза, Северн, Трент. Естуарії найбільших річок — це широкі, штучно поглиблені й випрямлені бухти. У них розміщуються найбільші морські порти. На півночі багато озер.

Ґрунти — бурі лісові, підзолисті, не дуже родючі, але за умов продуманої меліорації дають високі врожаї.

Основними мінеральними ресурсами є нафта та природний газ Північного моря. Видобуток залізної руди та кам’яного вугілля поступово втрачає своє значення. Досить істотними є запаси нерудних корисних копалин — кухонної та калійної солей, каоліну.

4. Населення

Завдання 3. За картами атласа, діаграмами, підручником, таблицями визначте головні характеристики населення Великої Британії.

Велика Британія — одна з найбільш густонаселених і високо урбанізованих (89 %) країн світу. По території країни населення розміщується дуже нерівномірно. Основна частина жителів Великої Британії сконцентрована в Англії, яка має найзручніше географічне положення, сприятливі природні умови й відіграє провідну економічну роль протягом усієї історії Британських островів.

Незважаючи на низьку народжуваність (1,3 %о), населення країни повільно збільшується за рахунок позитивного сальдо міграції.

Велика Британія — багатонаціональна країна, населення складається з англійців (81 %), шотландців (15 %), валлійців та ірландців (4,6 %), а також арабів, китайців, індусів, африканців.

Загалом у Великій Британії налічується близько тисячі міст. Найбільшими міськими аґломераціями є Великий Лондон (13,9 млн осіб), Бірмінґем (2,6 млн осіб), Ґлазґо (2 млн осіб). Близько половини жителів країни сконцентровано в Англійському мегаполісі.

5. Господарство

Велика Британія — високорозвинена постіндустріальна країна, її економічна роль в сучасному світі визначається промисловою, банківською, страховою, судофрахтовою та іншою комерційною діяльністю. Близько 28 % її валового національного продукту складає промисловість, 70 % — сфера обслуговування; 2 % — сільське господарство.

За обсягом промислового виробництва країна входить до першої десятки у світі. Промисловість використовує в основному привізну сировину й усе більше орієнтується на зовнішній ринок.

Завдання 4. Проаналізуйте економічну карту Великої Британії, випишіть у зошити галузі промисловості, виділіть, на вашу думку, провідні, нові й традиційні.

Головною галуззю британської промисловості є машинобудування, де зайнято 1/4 усіх працюючих в обробній промисловості. Переважає транспортне (літакобудування, ракетобудування, автомобілебудування) й точне машинобудування. Основні центри: Бірмінґем, Великий Лондон, Ковентрі, Брістоль, Дербі. Важливу роль відіграє верстатобудування.

В електроенергетиці провідну роль відіграють ТЕС, значна частина яких працює на природному газі (76 % виробленої енергії), АЕС дають 23 % електроенергії. Країна повністю забезпечує себе електроенергією.

Велика Британія входить у десятку країн світу — лідерів із виплавлення чавуну й сталі. Основні центри чорної металургії зосереджені в прибережних районах (Кардіфф, Ньюпорт, Мідлсбро). Британська кольорова металургія — одна з найпотужніших галузей у Європі. Вона працює майже повністю на привізній сировині, тому теж тяжіє до портових міст. До галузей, які швидко розвиваються, належать також новітні виробництва хімічної промисловості. Найстаріша традиційна галузь Великої Британії — текстильна промисловість. Країна — другий у світі постачальник і експортер каоліну (білої глини, із якої виготовляють порцеляну).

Завдання 5. Прочитайте текст параграфа, пов’язаний із сільським господарством, та визначте особливості сільського господарства Великої Британії та їх причини.

У сільському господарстві Великої Британії зайнято лише близько 2 % працюючого населення країни. У країні виробляється більше половини сільськогосподарських продуктів, які споживає її населення. Основна галузь — тваринництво (70 %). Розводять переважно велику рогату худобу молочного напряму. Розвинуто також свинарство, птахівництво та традиційне вівчарство. У рослинництві вирощують здебільшого кормові культури (2/3 посівних площ) і картоплю. Із зернових культивують ячмінь, пшеницю, овес, з технічних — цукровий буряк. Розвинуто садівництво та овочівництво. Сільське господарство повністю забезпечує потреби країни в ячмені, вівсі, картоплі, домашній птиці, свинині, яйцях і свіжому молоці.

Завдання 6. Визначте національні особливості транспортної системи та економічних зв’язків Великої Британії.

Оскільки Велика Британія — держава острівна, усі її зовнішні перевезення й торгівля пов’язані з морським і повітряним транспортом. Близько 9/10 загального вантажообігу припадає на морський транспорт, у тому числі 1/4 — на каботаж.

Велика Британія активно підтримує всі форми зовнішніх економічних зв’язків з багатьма країнами світу. Основними торговельними партнерами є члени ЄС (54 %) та США. Країна експортує машини і устаткування, нафту і нафтопродукти, автомобілі, озброєння, хімічні продукти, медичні препарати, продовольство. Водночас ввозяться мінеральна сировина, ліс, машини і устаткування, продукти харчування.

V. Закріплення нових знань, умінь та навичок

Завдання 7 (виконується за варіантами)

Виокремити в економіко-географічних характеристиках Німеччини та Великої Британії спільне (І варіант) та відмінне (II варіант).

VI. Підсумок уроку

  • Особливості острівного положення Великої Британії з давніх часів були вигідними й впливали на розселення й міграцію, збройні завоювання й політичні союзи. Вони також визначили територіальну структуру галузей промисловості, транспортних систем і комунікацій.
  • Велика Британія — високорозвинена постіндустріальна держава Європи. Головними галузями її економіки є сфера послуг та промисловість. Провідне місце серед галузей промисловості посідають машинобудування, електроенергетика, хімічна. Сільське господарство частково забезпечує потреби країни.

VII. Домашнє завдання

1. Підручник, опрацювати § ____ .

2. Скласти в зошитах схему зовнішніх економічних зв’язків Великої Британії:Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.