Усі уроки до курсу «Географія». 10 клас

УРОК 24

ФРН

Мета: ознайомити учнів з основними етапами складання комплексної економіко-географічної характеристики країни; сформувати систему знань про основні особливості географічного положення, населення і господарства Німеччини; розвивати практичні уміння працювати з комплексними картами атласа; виховувати цікавість до теми, уважність та аналітичні здібності.

Обладнання: політична та фізична карти Європи, атласи, підручники, схеми, таблиці, діаграми.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

1. Робота в парах. Обмін кросвордами.

Рішення, взаємоперевірка

2. Прийом «Географічна розминка» (без використання карт)

Учитель називає європейську країну (столицю), учні називають відповідну столицю (країну).

3. Бесіда

 • Які переваги географічного положення країн Європи визначають економічний розвиток регіону?
 • Чи існують в Європі демографічні проблеми?
 • Які галузі промисловості Європи є провідними? Які чинники визначають розміщення підприємств цих галузей?
 • У чому виявляється зональна спеціалізація сільського господарства Європи?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Найпотужніша в економічному відношенні європейська держава — Німеччина. Вона відіграє значну роль не лише в європейській, а й світовій економіці та політиці.

У XX ст. Німеччина була основною призвідницею двох світових війн, в обох зазнала поразки, причому після Другої світової була поділена на дві частини: східну — НДР і західну — ФРН, господарство яких було однаково зруйноване. Об’єднання Німеччини у 1990 р. стало найяскравішою подією, оскільки воно, крім зміни економічної ситуації в об’єднаній країні, вплинуло на поділ сил у всьому світі.

На сьогоднішньому уроці ми спробуємо виявити причини економічного розвитку Німеччини і ті чинники, які визначили успіх цього розвитку.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Типовий план характеристики країни

Подальше вивчення економіко-географічних особливостей країн світу вимагає певної стандартизації етапів вивчення. Такий підхід полегшує вибір головного, порівняння країн, допомагає робити висновки. План характеристики країни.

1. «Візитна картка» країни (офіційна назва, площа, кількість населення, столиця, тип країни, державний устрій).

2. Економіко-географічне положення країни.

3. Природні умови та природні ресурси.

4. Населення (демографічна ситуація, національний, релігійний, віковий склад, розселення, трудові ресурси).

5. Господарство (загальні особливості, промисловість, сільське господарство, транспорт, зовнішні економічні зв’язки).

2. «Візитна картка»

Завдання 1. Користуючись картами атласа, складіть «візитну картку» Німеччини.

Офіційна назва — Федеративна республіка Німеччина.

Площа — 357 тис. км2.

Населення — 83,8 млн осіб (2008 р.).

Столиця — Берлін.

Тип країни — економічно високорозвинена держава, країна «Великої сімки».

Державний устрій — парламентська республіка, федеративна держава.

3. ЕГП

Німеччина розташована в центрі Європи, що є однією з найважливіших особливостей її ЕГП. На території країни перетинаються численні різноманітні шляхи сполучення.

Завдання 2. За допомогою карт атласа визначте:

 • а) 3 якими державами межує Німеччина? Який рівень їх розвитку? Наскільки вигідне це сусідство?
 • б) Якими морями омивається Німеччина?

Вигідне «сусідське» розташування, вихід до морів, переважання помірного клімату і рівнинного рельєфу, а також досить велика для європейської країни площа (357 тис. км2) виключно сприятливі для розвитку господарства Німеччини. Після встановлення єдності Німеччина перетворилася у вузловий центр, пов’язуючи Схід та Захід, Скандинавію та Середземномор’я.

4. Природні умови та ресурси

Завдання 3. За допомогою карт атласа визначте, родовища яких корисних копалин є на території Німеччини.

Німеччина лідирує в Європі за запасами кам’яного і бурого вугілля. Основні родовища кам’яного вугілля знаходяться в Рурському, Саарському і Ахейському басейнах, велика частина запасів бурого вугілля — у Східній Німеччині. Родовища нафти і природного газу пов’язані з Північногерманською низовиною. Німеччина має запаси залізної руди, але вона низької якості. Є запаси солей калію і магнію, великі запаси сировини для виробництва будівельних матеріалів і скляної промисловості. Мінеральні ресурси країни загалом досить виснажені, ФРН споживає їх більше, ніж видобуває.

Рельєф країни різноманітний: рівнинний на півночі, на півдні він дещо підвищується.

Кліматичні умови Німеччини сприятливі для мешкання населення і господарювання: клімат помірний, перехідний від морського до континентального.

Завдання 4. За допомогою карти знайдіть і назвіть найбільші річки Німеччини. Зробіть припущення, яку роль вони відіграють у господарстві країни.

Населення забезпечується питною водою практично повністю (на 90 %) з підземних джерел. У Німеччині багато джерел цілющих мінеральних вод.

У ґрунтовому покриві переважають підзолисті і бурі лісові ґрунти, родючість яких підвищується за допомогою продуманої меліорації.

Первинні ліси в Німеччині практично не збереглися, сучасні ліси займають 30 % загальної площі країни. Негативний вплив на ліси мають кислотні дощі, що є наслідком погіршення екологічної ситуації у повітряному басейні над усією Європою.

5. Населення

Населення Німеччини найчисленніше в Європі. Характерне зниження народжуваності і природного приросту населення, особливо в східних землях; коефіцієнти народжуваності і смертності однакові — 11 чоловік на 1000 жителів на рік.

Незважаючи на такі показники, темпи приросту населення Німеччини становлять 0,4 % на рік за рахунок притоку іммігрантів з Туреччини, республік колишньої Югославії, колишніх соціалістичних країн.

Національний склад корінного населення Німеччини однорідний: майже все населення складається з німців. Переважаюча релігія — християнство, на півдні і заході — католицизм, на іншій території — протестантство.

Урбанізація становить майже 90 %, найбільшою міською аґломерацією є Рурська.

За часткою зайнятого в промисловості і будівництві економічно активного населення — близько 41 % — Німеччина випереджає інші розвинені європейські країни.

6. Господарство

Основою економічної політики Німеччини є принцип соціально орієнтованої економіки, згідно з яким держава виконує функцію загального регулювання ринкової економіки.

За обсягом ВВП і промислового виробництва Німеччина поступається лише США і Японії.

На галузеву і територіальну структуру господарства Німеччини дуже вплинув сорокарічний роздільний розвиток НДР і ФРН — держав з різним соціально-економічним і політичним устроєм. Колишня НДР стала своєрідною «чорною дірою» в економіці об’єднаної Німеччини. Уряд прийняв найбільш шоковий варіант трансформації господарства Східної Німеччини, відмінний від східноєвропейських реформ: введення приватної власності, повна денаціоналізація державних підприємств, стислі терміни перехідного періоду, зумовлені інтеграцією у високорозвинену ринкову економіку тощо. «Підтягнення» східних земель до рівня західних зажадало колосальних вкладень. Тому в 1996 р. лозунгом уряду Гельмута Коля стало слово «економія»: були зменшені витрати на підвищення кваліфікації і перенавчання, допомога у зв’язку з безробіттям тощо.

Завдання 5. За допомогою карт атласа визначте і назвіть основні галузі промисловості Німеччини та особливості їх розміщення.

Енергетика. Понад половини своїх потреб в енергії Німеччина забезпечує за рахунок імпорту. Нафта надходить у танкерах і нафтопроводами з Північного моря, Росії, Африки (Ніґерія, Лівія), країн Перської затоки. Найбільші нафтопереробні заводи ФРН знаходяться в Гамбурзі, Кельні, Карлсруе, Інґольштадті, Шведті. Газова промисловість працює на сировині з Нідерландів, норвезького сектору Північного моря, Росії і власних родовищ.

Кам’яновугільна промисловість — колишня основа енергетики — останніми роками втратила конкурентоспроможність і знаходиться у кризовому стані. ФРН з великого експортера вугілля перетворилася на його імпортера, оскільки на світовому ринку вугілля коштує в 3-4 рази дешевше від німецького. Великі обсяги вугілля ввозяться з Польщі, США, Південної Африки і навіть Австралії. Основну частку енергії в ФРН виробляють ТЕС, які працюють на вугіллі, природному газі і мазуті. АЕС виробляють 30 % електроенергії, ГЕС діють в основному на півдні країни — на гірських річках.

Чорна металургія. За виплавленням чавуну, сталі і виробництвом прокату ФРН посідає 1-е місце в Європі і 5-е у світі. Найбільші заводи зосереджені в Рурі і на Нижньому Рейні, також заводи повного циклу є в Саарському районі і східних землях. Центри переробної металургії і заводи з виробництва прокату знаходяться у всіх землях Німеччини.

Кольорова металургія. Кольорова металургія Німеччини працює в основному на імпортній і вторинній сировині. Підприємства цієї галузі розташовуються там, де забезпеченість енергоресурсами поєднується із зручністю доставки сировини. Найбільшу роль відіграє алюмінієва металургія (Рур). Країна також виплавляє значну кількість міді, свинцю, цинку.

Машинобудування і металообробка. На машинобудування припадає близько половини всієї промислової продукції і експорту країни. Особливістю машинобудування Німеччини є переважання виробництва продукції середньої складності. Традиційно велике значення має транспортне машинобудування. Найбільші центри машинобудування Німеччини — це Мюнхен, Нюрнберґ, Ерланґен, Берлін, Лейпциґ, Гамбурґ. За виробництвом автомобілів Німеччина поступається лише США і Японії. Найбільші центри автомобілебудування ФРН — міста Вольфсбурґ, Штутґарт, Кельн, Рюссельсґайм, Мюнхен.

Запитання. Які німецькі підприємства, що виробляють автомобілі, ви можете назвати? Чи всі вони є повністю німецькими?

Завдання 6. За допомогою карт атласа назвіть основні центри суднобудування Німеччини.

Землі Баден-Вюртемберґ і Тюрінгія характеризуються високою концентрацією підприємств оптико-механічної промисловості. Аерокосмічна промисловість ФРН є високорозвиненою і виробляє цивільні літаки, військову авіаційну і ракетну техніку.

Важливішою галуззю спеціалізації промисловості Німеччини є хімічна промисловість. Вона виробляє різноманітну продукцію як неорганічної хімії, так і хімії органічного синтезу: добрива, полімери, штучні волокна, побутову хімію. Німеччина посідає 1-е місце у світі за експортом продукції органічної хімії. За експортом продукції хімічної промисловості ФРН посідає 1-е місце у світі, хоча поступається США за обсягом виробництва.

Сільське господарство. Після об’єднання Німеччина стала найбільшим сільськогосподарським виробником в Європі, при цьому галузь не задовольняє внутрішніх потреб населення країни. Тому Німеччина поділяє з Японією 1-е місце у світі за імпортом сільськогосподарської продукції: зерна, олії, овочів і фруктів.

Понад 2/3 продукції галузі припадає на тваринництво, яке спеціалізується на розведенні великої рогатої худоби і свинарстві. Основна продовольча культура ФРН — пшениця, також вирощують жито, овес, ячмінь (деякі сорти «пивні»). Необхідний для виробництва пива хміль займає величезні площі сільськогосподарських угідь.

Транспорт. Велика інтенсивність економічних відносин з партнерами по ЄС і центральне положення Німеччини в Європі обумовили високу частку (43 %) транзитних перевезень у загальному вантажообігу всіх видів транспорту. Основою транспортної мережі ФРН є залізниці. У сумарному вантажообігу близько 2/3 припадає на автомобільний транспорт, 1/5 — на залізничний, 1/6 — на внутрішній водний і трубопровідний транспорт. Німеччина має єдину воднотранспортну систему, оскільки її річки поєднані судноплавними каналами. Морський (найбільший порт — Гамбурґ) і повітряний транспорт забезпечують велику частину зовнішньоекономічних перевезень.

7. Зовнішньоекономічна діяльність

В експорті ФРН переважає продукція високорозвиненої обробної промисловості: електротехнічні вироби, автомобілі, оптика, обладнання, прилади тощо. В імпорті переважають енергоносії і сировина. Головними торговими партнерами Німеччини є країни ЄС (половина усього торгового обороту) і США. Останніми роками ФРН активно освоює ринок постсоціалістичного простору. ФРН належить до найбільших торгівельних партнерів України.

За оцінками Інституту розвитку управління (Швейцарія), у першій чверті XXI ст. Німеччина разом з США, Японією і Китаєм складе передову групу країн, що матимуть у своєму розпорядженні найдовершеніші технології.

V. Закріплення нових знань, умінь та навичок

Питання для обговорення

 • 1) Після Другої світової війни Німеччина мала надзвичайно низький рівень промислового виробництва. Завдяки чому ця країна за короткий строк стала високо розвиненою?
 • 2) У яких галузях господарства, на вашу думку, Україна та Німеччина можуть співпрацювати?

VI. Підсумок уроку

 • Німеччина — могутня індустріальна держава не лише Європи, а й світу. Особливості географічного положення ФРН сприяють розвитку її господарства.
 • ФРН є одним зі світових лідерів з виробництва і експорту виробничого обладнання, автомобілів, хімічної продукції.
 • Німеччина є одним з найбільших інвесторів капіталу в промисловість і сферу послуг інших країн світу, в тому числі й Україну.

VII. Домашнє завдання

1. Підручник, опрацювати § ____ .

2. Позначити на контурній карті: а) межі Німеччини; б) назви країн — сусідів, найбільших промислових центрів, великих річкових, морських та авіапортів.

3. Створити за допомогою комп’ютера рекламний буклет «Мандрівка Німеччиною».

4. Випереджальне (двом учням). Скласти характеристику географічного положення Великої Британії англійською мовою.