Усі уроки до курсу «Економіка». 11 клас. I семестр

УРОК 14

Середні постійні (AFC), змінні (AVC) та загальні (АТС) витрати. Граничні витрати. Графічна ілюстрація

Мета уроку: визначити сутність середніх постійних, змінних та загальних витрат; охарактеризувати граничні витрати; представити графічну інтерпретацію цих показників.

Основні поняття: загальні витрати, постійні витрати, змінні витрати, середні витрати, граничні витрати.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Вправа «Так/Ні»

1

Крива загальних середніх витрат, починаючи з певного обсягу виробництва продукції, стало зростає внаслідок дії закону спадної віддачі

2

Графік середніх постійних витрат має вигляд параболи

3

Середні загальні витрати обчислюються як сума середніх постійних і середніх змінних витрат

4

Граничні витрати показують приріст змінних витрат у результаті зростання обсягу виробництва на одиницю продукції

5

До складу економічних витрат входить нормальний прибуток

6

Загальні, середні та граничні витрати набувають мінімального значення за мінімального обсягу виробництва

7

Постійні витрати існують лише в короткостроковому періоді

8

Постійні витрати — це витрати, які не залежать від обсягу виробництва

9

Крива сукупних витрат має таку саму форму, що й крива змінних витрат, але проходить вище на величину постійних витрат

10

Економічний прибуток визначається як різниця між валовим виторгом і грошовими витратами на використані у виробництві фактори виробництва

11

Якщо граничні витрати більші за середні, то середні витрати зростають

12

Альтернативні витрати використання ресурсів — це дохід від використання цих ресурсів найбільш ефективним способом

Відповідь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Так

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Так

Ні

IIІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Взаємозв’язок валових, середніх та граничних витрат є ключовим моментом в теорії витрат, що перебувають в основі розрахунків оптимального обсягу виробництва, мінімізації витрат і максимізації прибутку.

IV. Вивчення нового матеріалу

За збільшення або зменшення обсягів виробництва важливо знати середні витрати, що припадають на додатковий випуск продукції, і порівняти їх з фактичними середніми величинами. Це дозволяє визначити оптимальний обсяг продукції з точки зору мінімізації витрат.

Граничні витрати розраховуються на кожну наступну одиницю виробів шляхом віднімання від суми валових витрат їхнього попереднього значення.

Середні постійні витрати (AFC) — це постійні витрати на одиницю продукції. У разі збільшення обсягів виробництва вони зменшуються.

Середні змінні витрати (AVC) — це змінні витрати на одиницю продукції. Середні змінні витрати не змінюються внаслідок зміни обсягів виробництва.

Середні загальні витрати (АТС) — це загальна витрати на одиницю продукції.

Граничні витрати (МС) — це витрати, пов’язані з виробництвом додаткової одиниці продукції.

Графічна інтерпретація середніх та граничних витрат

Відмітною рисою динаміки граничних витрат є як більш глибокий спад, так і значно більш високий кут зростання. Крива граничних витрат перетинає всі три криві середніх величин. Крива граничних витрат МС перетинає лінії середніх змінних витрат AVC і середніх загальних витрат АТС у точках їх найменших значень. Після цих перетинань кожна наступна одиниця продукту міститиме все більшу величину змінних і загальних середніх витрат. Криві AVC та АТС переміщуються на графіку вгору і праворуч, а до перетину з МС вони знижувалися. У точці, де крива середніх витрат АТС досягає мінімуму, фірма оптимізує обсяг виробництва з точки зору мінімізації витрат. З цього моменту граничні витрати різко зростають і збільшують середні витрати.

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

• Розв'яжіть задачі

Задача 1

На основі наведених у таблиці даних обчисліть величину середніх та граничних витрат. Побудуйте криві середніх і граничних витрат. Визначте мінімально ефективний обсяг виробництва.

Q

ТС

АС

МС

0

0

1

32

2

48

3

82

4

140

5

228

6

352

Задача 2

Заповніть таблицю.

Q

FC

VC

TC

AFC

AVC

АТС

MC

100

300

11

200

7

300

6

Розв’язання

Q

FC

VC

ТС

AFC

AVC

АТС

МС

100

300

800

1100

3

8

11

-

200

300

1500

1800

1,5

7,5

9

7

300

300

1800

2100

1

6

7

3

Задача 3

За наведеними даними заповніть таблицю, а)

Р

Q

TR

ТС

FC

VC

AVC

1000

5000

1500

5,5

б)

Q

ТС

FC

VC

МС

АТС

AFC

AVC

0

4

2

1

8

2

10

3

14

4

20

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

  • 1. Опрацювати теоретичний матеріал.
  • 2. Розв'язати задачу.

У таблиці наведено дані про обсяги виробництва та загальні витрати. Обчисліть середні та граничні витрати.

Побудуйте криві середніх сукупних, середніх та граничних витрат.

Q

0

1

2

3

4

5

6

TC

20

40

60

80

100

120

140