Усі уроки до курсу «Екологія». 11 клас

УРОК 15. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ

Цілі уроку: ознайомити учнів з особливостями використання лісових ресурсів у світі та Україні; розвивати логічне мислення; виховувати бережливе ставлення до природи.

Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації із зображенням основних способів використання лісових ресурсів у світі й Україні.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

 • 1. У чому проявляється прямий антропогенний вплив на фіторесурси?
 • 2. У чому проявляється опосередкований антропогенний вплив на фіторесурси?
 • 3. Які наслідки має прямий антропогенний вплив на фіторесурси?
 • 4. Які наслідки має опосередкований антропогенний вплив на фіторесурси?

III. Вивчення нового матеріалу

Лісові ресурси світу налічують 3,8 млрд га, промислові запаси деревини становлять до 50 млрд м3. Більша частина лісів сконцентрована у двох лісових поясах — північному, з переважанням хвойних порід (пролягає через Канаду, США, Скандинавію, Росію), та південному, з листяними породами дерев (території Центральної та Південної Америки, Екваторіальної Африки, Південної та Південно-Східної Азії).

Ліси є основним постачальником кисню в атмосферу. Деревина використовується як паливо, як цінний матеріал для будівельної та хімічної індустрії. Ліси виконують ґрунтозахисну й водокумулятивну функції, є місцем відпочинку, відіграють надзвичайно важливу природоохоронну роль.

Найбільші площі лісів збереглися в Азії та Південній Америці, найменші — в Австралії та Європі. Щороку площі лісів скорочуються на 25 млн га, що є важливим аспектом екологічної проблеми.

За запасами деревини провідні місця у світі належать Росії, Канаді, Бразилії, США, Індонезії; з-поміж африканських країн — Демократичній Республіці Конго (ДРК).

Світові лісові ресурси характеризуються двома важливими показниками: розмірами лісової площі та запасами деревини на корні. Але оскільки ліси забирають під ріллю, будівництво, деревину використовують як дрова, сировину для деревообробної та інших видів промисловості (виробництво паперу, меблів та ін.), проблема скорочення лісових ресурсів і обезліснення територій стоїть досить гостро. Для раціонального використання лісових ресурсів необхідно комплексно переробляти сировину, не вирубувати ліси в обсязі, що перевищує їхній приріст, проводити лісовідновлювальні роботи.

Ліси світу поширені нерівномірно. Вони утворюють два приблизно рівні за площею й запасами деревини лісові смуги — північну й південну. Північна смуга — у зоні помірного й, частково, субтропічного клімату. Найбільш заліснені країни північного поясу — Росія, США, Канада, Фінляндія, Швеція. Південний пояс — у зоні тропічного й екваторіального кліматів. Основні лісові райони південного поясу — Амазонія, басейн Конго, Південно-Східна Азія, країни — Конго, Бразилія, Венесуела.

До лісових ресурсів належать: деревина, живиця, пробка, гриби, плоди, ягоди, горіхи, лікарські рослини, мисливсько-промислові ресурси і т. д., а також корисні властивості лісу — водоохоронні, кліматорегулюючі, протиерозійні, оздоровчі та ін. Лісові ресурси є відновлюваними. Світові лісові ресурси характеризуються двома головними показниками: розмірами лісової площі (4,1 млрд га, чи близько 27 % площі суші) і запасами деревини на корені (350 млрд м3), що завдяки постійному приросту щорічно збільшуються на 5,5 млрд м3. Однак ліси зводяться під ріллі та плантації, під будівництво. До того ж деревина широко використовується на дрова й деревообробну продукцію. У результаті обезліснення набуло загрозливих масштабів. Площа лісів у світі щорічно зменшується, як мінімум, на 25 млн га, а світова заготівля деревини 2000 р. досягла 5 млрд м3. Це означає, що її річний приріст буде використаний цілком. Останнім часом відбувається катастрофічно швидке зведення тропічних лісів. У 1980-х рр. щорічно вирубувалося 11 млн га таких лісів.

Головними причинами знищення лісів є розширення сільськогосподарських угідь і вирубка лісів з метою використання деревини. Ліси вирубують у зв’язку з будівництвом ліній зв’язку. Найбільш інтенсивно знищується зелений покрив тропіків. У більшості країн, що розвиваються, вирубка проводиться у зв’язку

з використанням деревини як палива; для одержання орних земель ліси випалюються. Ліси скорочуються й деградують від забруднення атмосфери і ґрунтів у високорозвинених країнах. Відбувається масове всихання верхівок дерев унаслідок їх ураження кислотними дощами.

Така ситуація не могла залишитися непоміченою. Найбільш розвинуті й у той же час малозабезпечені лісом країни вже запроваджують програми зі збереження й поліпшення лісових угідь. Так, у Японії й Австралії, а також у деяких західноєвропейських країнах площі під лісами залишаються стабільними, а виснаження деревостою не спостерігається.

Проблеми використання лісових ресурсів:

 • 1) скорочення площі лісів через розширення сільськогосподарських угідь, вирубки лісів з метою господарського використання деревини, у зв’язку з будівництвом і т. д. За останні 200 років площа лісів Землі скоротилася приблизно вдвічі. Щорічно у світі знищуються ліси на площі 125 тис. км2, що дорівнює території Австрії і Швейцарії разом узятих (в основному, в країнах, що розвиваються). У високорозвинених державах лісові масиви скорочуються й деградують у зв’язку із забрудненням повітряного середовища і ґрунтів;
 • 2) обезліснення територій через надмірну вирубку, у результаті чого верхній шар ґрунту, не скріплений коренями, вимивається чи виноситься вітром; земля деградує; трав’яний покрив пасовищ бідніє.

Шляхи розв’язання проблем:

 • 1) комплексна переробка лісової сировини;
 • 2) не вирубувати ліси в обсязі, що перевищує їхній приріст;
 • 3) лісовідновлювані роботи;
 • 4) контроль за якістю вод, повітря;
 • 5) заміна деревини іншими конструкційними матеріалами і джерелами палива.

Лісових ресурсів в Україні недостатньо. Середня лісистість її території становить 14 % (8,6 млн га). Лісонадлишковими районами є Карпати (лісистість — 40 %) і Полісся (26 %). 75 % лісових площ мають високопродуктивний деревостан. На хвойні ліси припадає 54 % запасів деревини, у тому числі на сосну — 35 %, що, в основному, поширена на Поліссі. Майже 40 % запасів деревини — твердолистяні породи: дуб — 22 %, бук — 13 %, граб — 2 %. Серед листяних порід переважають береза, осика, вільха, липа, тополя. За рахунок власних лісів Україна задовольняє 25 % своїх потреб у деревині. Неабияка роль лісу в заготівлі ягід, грибів, плодів, лікарських трав. З лісом пов’язують великий спектр народногосподарської діяльності (лісова й деревообробна, меблева та паперово-целюлозна промисловість, лісохімія, фармакологія, харчова промисловість, побутове паливо тощо).

Безконтрольне використання природних ресурсів багатьох цінних лікарських рослин, інтенсифікація господарського використання територій з наявністю лікарських рослин, несприятлива екологічна ситуація в зоні з високим ресурсним потенціалом після аварії на Чорнобильській АЕС спричинили кризовий стан ресурсів більшості дикорослих лікарських рослин.

Загальний обсяг лісокористування в Україні становить 14,4 млн м3, у тому числі основного користування — 6,7 млн м3, що задовольняє потреби народного господарства лише на 25-27 %. У зв’язку з дефіцитом деревини щорічна потреба в її завезенні становить 30 млн м3.

IV. Практична робота

Тема роботи. Порівняння лісистості й лісозабезпечення України і країн-сусідів

Мета роботи: порівняти лісистість і лісозабезпечення України і країн-сусідів

Обладнання й матеріали: картка для практичної роботи; карти України та сусідніх країн, на яких позначені основні лісові масиви, робочий зошит.

Хід роботи

 • 1. Використовуючи картку для практичної роботи з теоретичними відомостями, ознайомитися з показниками лісистості України й окремих регіонів і розрахувати її лісозабезпечення (кількість га лісу на одного мешканця).
 • 2. Порівняти лісистість України та країн Європи.
 • 3. Запропонувати заходи, які учні вашої школи можуть здійснити для підвищення лісистості України.

Теоретичні відомості для виконання роботи

Станом на 1.01.2006 р. площа лісів та інших лісовкритих площ України становила 10 503,7 тис. га. Лісистість України становить 15,6 %, що є мінімальною лісистістю серед країн Європи. Лісистість Румунії — 29 %, Болгарії — 30 %, Франції — 31 %, Білорусі — 42 %, Чехії — 33,4 %, Словаччини — 40,8 %, Німеччини — 30,1 %, Норвегії — 26,9 %, Швеції — 60,3 %, Фінляндії — 64,7 %, Італії — 32,7 %, Іспанії — 26,7 %, Франції — 27,6 %, Польщі — 28,6 %, Греції — 44 %. Лише в Туреччині лісистість менше — 12,8 %.

Найбільшою є лісистість в Українських Карпатах (40,5 %) і Кримських горах (32 %). Лісистість природних зон рівнинної частини закономірно зменшується з півночі на південь від 26,1 % (зона мішаних лісів) до 12,5 (Лісостеп) і 3,8 % (Степ).

V. Домашнє завдання

Опрацювати теоретичний матеріал за відповідною темою.