Усі уроки до курсу «Екологія». 11 клас

УРОК 16. ЕНДЕМІЧНІ, РЕЛІКТОВІ, РІДКІСНІ Й ЗНИКАЮЧІ ВИДИ РОСЛИН. ЧЕРВОНА, ЧОРНА ТА ЗЕЛЕНА КНИГИ ПРИРОДИ. ОХОРОНА РОСЛИН В УКРАЇНІ

Цілі уроку: ознайомити учнів з ендемічними, реліктовими, рідкісними й зникаючими видами рослин, Червоною, Чорною та Зеленою книгами природи, розглянути особливості охорони рослин в Україні; розвивати вміння виокремлювати головне, істотне; виховувати активну життєву позицію.

Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації із зображенням ендемічних, реліктових, рідкісних і зникаючих видів рослин, карта з позначеними заповідними територіями України.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

 • 1. Які особливості використання лісових ресурсів у різних країнах світу можна відмітити?
 • 2. Які особливості використання лісових ресурсів в Україні можна відмітити?
 • 3. Чи можна вважати лісистість України достатньою?
 • 4. Чи можна вважати лісозабезпечення України достатнім?

III. Вивчення нового матеріалу

Ендеміки (від грецьк. endemos — місцевий) — види, родини та інші таксони (систематичні категорії) рослин, обмежені у своєму поширенні відносно невеликою територією. Інколи ареали ендеміків вузько обмежені (вузькоендемічні, або вузько локальні).

Розмаїтий рослинний покрив України становлять понад 30 тис. видів вищих рослин, серед яких переважають трав’яні. Дерев і чагарників лише 280 видів. Понад 600 видів вищих рослин України — ендеміки.

Релікти (від лат. relictum — залишок), реліктові рослини — види, що входять до складу рослинного покриву певної країни або області як пережитки флор і фаун минулих геологічних епох і перебувають у деякій невідповідності із сучасними умовами існування. Реліктами їх називають через їх зв’язки з рослинним або тваринним світом минулих епох або певними типами рослинності. Так, третинними (правильніше неогеновими) реліктами називаються види, що збереглися без видимих змін щонайменше з плеоцену; наприклад, у Колхіді — ряд деревних порід (лапіна, дзельква, каштан та ін.) і вічнозелених чагарників, у Талиші — залізне дерево. Лісовими реліктами в Арктиці є види, що просунулися далеко на північ під час теплішої післяльодовикової епохи й утрималися там в оточенні тундри (ліннея, чорниця, деякі грушанки та ін.).

Рідкісні: види, популяції яких невеликі й наразі не належать до категорії «зникаючих» чи «вразливих», хоча їм і загрожує небезпека.

Зникаючі: види, що знаходяться під загрозою зникнення, збереження яких є малоймовірним, якщо триватиме згубна дія факторів, що впливають на їх стан.

Вразливі: види, які в найближчому майбутньому можуть бути віднесені до категорії «зникаючих», якщо триватиме дія факторів, що впливають на їх стан.

Червона книга України — анотований та ілюстрований перелік рідкісних видів, що знаходяться під загрозою зникнення на території України й підлягають охороні; основний документ, в якому узагальнено матеріали про сучасний стан рідкісних і таких, що знаходяться під загрозою зникнення, видів тварин і рослин, на підставі якого розробляються наукові й практичні заходи, спрямовані на їх охорону, відтворення і раціональне використання.

До Червоної книги України заносять види тварин і рослин, які постійно або тимчасово перебувають чи зростають у природних умовах на території України, у межах її територіальних вод, континентального шельфу та виняткової (морської) економічної зони.

Занесені до Червоної книги України види тварин і рослин підлягають особливій охороні на всій території України.

2009 р. вийшло третє видання Червоної книги України. До третього видання «Червона книга України» (рослинний світ) занесено 826 видів рослин і грибів. Кількість видів рослин у третьому виданні порівняно з другим збільшилася на 285 видів, а у другому порівняно з першим — на 390 видів. Таким чином, з урахуванням приблизно однакових проміжків часу між виданнями Червоної книги України, спостерігається певне вповільнення темпів зменшення втрати різноманіття видів рослин і грибів України.

Чорна книга — це список тварин і рослин, які назавжди зникли з лиця Землі, починаючи з історичних часів. Досить неприємним є те, що у зникненні більшості з них винна саме людина. Відлік цього списку починається з 1600 року. Чорна книга — це сигнал смерті, вона слугує пересторогою людині й нагадує про те, чого повернути вже, на жаль, не можна.

Зелена книга України — список, до якого заносять рідкісні й типові для певної місцевості рослинні угруповання, що потребують особливого режиму їхнього використання.

Зелену книгу вперше у світі розробили фахівці України. На відміну від Червоної книги, Зелена книга звертає увагу на охорону не окремих видів, а цілісних рослинних угруповань. У ній представлено 126 рідкісних і типових рослинних угруповань, які потребують охорони.

Зелена книга України є офіційним державним документом, у якому зібрано відомості про сучасний стан рідкісних, таких, що перебувають під загрозою зникнення, і типових природних рослинних угруповань, які підлягають охороні.

Зелена книга є основою для розробки охоронних заходів щодо збереження, відтворення та використання занесених до неї природних рослинних угруповань.

Основні положення Зеленої книги України базуються на принципах:

 • централізованого управління;
 • координації дій;
 • пріоритетності наукової ініціативи;
 • обов’язкового інформування громадськості;
 • необхідності обліку, кадастру та моніторингу рідкісних рослинних угруповань;
 • зацікавленості та відповідальності землекористувачів;
 • відповідності міжнародним вимогам.

IV. Практична робота

Тема роботи. Аналіз червонокнижних видів рослин і тварин України та Європи

Мета роботи: провести аналіз червонокнижних видів рослин і тварин України та Європи.

Обладнання й матеріали: картка для практичної роботи; списки червонокнижних видів рослин і тварин України та Європи, карта України, на якій позначені заповідники, національні парки та інші природоохоронні зони, робочий зошит.

Хід роботи

 • 1. Ознайомитись із наданими списками червонокнижних видів рослин і тварин України та Європи.
 • 2. Порівняти списки, визначити види, спільні для обох списків і ті, що трапляються лише в одному списку.
 • 3. Визначити види з обох списків, які можуть траплятися у вашому регіоні.
 • 4. Пояснити, чому списки співпали лише частково.

V. Домашнє завдання

Опрацювати теоретичний матеріал за відповідною темою.