Серія «Конструктор уроку». «Історія України». 10 клас

Урок 32. Українське мистецтво і церковне життя 1917—1921 рр.

Мета: проаналізувати літературний процес в Україні в 1917—1921 рр.; охарактеризувати театральне, музичне та хорове мистецтво; оцінити внесок українських митців у вітчизняну та світову культуру; виховувати повагу до історичного минулого своєї Батьківщини.

Очікувані результати: ...

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Поняття: культура, романтизм, неокласицизм, пан-футуризм, «ДУМКА», УАПЦ.

Дати: 24 листопада 1918 р. — відкриття УАН

Персоналії: О. Олесь, В. Сосюра, В. Еллан-Блакитний, М. Зеров, М. Рильський, Лесь Курбас, Г. Юра, Н. Городовенко, О. Кошиця, М. Леонтович, Л. Ревуцький, Г. Верьовка, Б. Лятошинський, І. Тешенко, О. Мурашко, М. Бойчук, Г. Нарбут, В. Липківський.

І. Організаційна частина

II. Актуалізація опорних знань

• Завдання

Установіть відповідність між іменами українських науковців та галузями науки, у яких вони працювали.

1 Д. Багалій

2 Д. Граве

3 М. Туган-Барановський

4 О. Палладін

А Фізика

Б Економіка

В Історія

Г Математика

Д Біохімія

Відповідь: 1В, 2Г, 3Б, 4Д

III. Вивчення нового матеріалу

1. Літературний процес

Увага!

Творча доля українських письменників і поетів у цей час нелегко складалася. Вони вболівали за українську національну революцію, болісно переживали події громадянської війни. У 1918—1921 рр. виникає велика кількість літературних об’єднань, друкуються різноманітні художні збірки і альманахи.

• Запитання

Наведіть приклади літературних об’єднань, назви збірок та альманахів і запишіть їх у зошит.

• Робота зі схемою

Складіть схему «Основні літературні течії в Україні в 1917—1921 рр.».

• Повідомлення учнів

Заслухайте стислі повідомлення про життя та творчу діяльність окремих українських літераторів 1917—1921 рр. і складіть стислий конспект у зошитах.

2. Театральне, музичне та образотворче мистецтво

• Проблемне запитання

У ході Української революції набула розквіту діяльність Молодого театру на чолі з Лесем Курбасом. У першому параграфі Статуту Молодого театру говорилося, що його мета — творити не «українофільську», а європейську культуру, одночасно не будучи провінціалізмом чужих культур. Прокоментуйте це положення статуту.

• Робота з джерелом

• Робота з підручником

За матеріалом підручника охарактеризуйте репертуар Молодого театру.

• Проблемне завдання

Лесь Курбас зробив неможливе. Весь світовий репертуар, від Софокла до Ібсена, вперше прозвучав з української сцени — й відтоді ми вже менше комплексували. У цьому театрі починали всі, на кому потім тримався наш театр XX ст. й тримається досі. Ось живий ланцюжок: у Курбаса був учень Борис Тягно, а в того вчився Богдан Ступка. Таких прикладів багато.

Визначте внесок Леся Курбаса в розвиток українського театрального мистецтва.

• Робота з підручником та аудіо- й відеоматеріалом

Прослухайте уривки творів видатних українських композиторів — М. Леонтовича, Л. Ревуцького, Г. Верьовки, Б. Лятошинського і зверніть увагу на їхні портрети (можна використати друковані портрети або відеоматеріал).

Опрацюйте матеріал підручника і випишіть до зошита імена видатних українських композиторів і виконавців 1917—1918 рр., визначте їх внесок у розвиток українського музичного мистецтва.

До уваги вчителя!

Літературний процес

Увага!

Завдяки діяльності Центральної Ради в Києві наприкінці 1917 р. було відкрито Українську Академію мистецтв, яка об’єднала видатних художників. У цей час в Україні творили майстри живопису і графіки М. Бойчук (перший ректор академії), В. та Ф. Кричевські, Г. Нарбут, О. Мурашко (ілюстрації їхніх творів пропонуються увазі учнів).

3. Релігійне життя

Увага!

У роки революції та визвольних змагань у середовищі українських віруючих і духовенства зріло прагнення мати самостійну (автокефальну) церкву. Однак Російська православна церква намагалася не допустити втрати контролю над єпархіями колишньої царської імперії. Проголосити автокефалію на Всеукраїнському православному соборі в січні 1918 р. не дозволили більшовики. Більшовицька партія розгорнула запеклу боротьбу з релігією та церквою. Закривалися храми і монастирі, віруючі й духовенство зазнавали переслідувань. Ідея проголошення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) стала частиною українського національно-визвольного руху.

• Робота з підручником

За матеріалом підручника дізнайтеся, як та за яких умов було проголошено створення УАПЦ і напишіть невеличку статтю до тогочасної газети про ці події.

• Робота з джерелом

IV. Закріплення вивченого матеріалу

• Метод «Мікрофон»

Назвіть імена видатних представників українського мистецтва 1917—1921 рр.

• Завдання

Зробіть висновок про рівень розвитку образотворчого мистецтва в Україні в роки Української революції і дайте власну оцінку творчості українських митців.

• Завдання

Установіть відповідність між іменами українських митців та галузями культури, у яких вони працювали.

1 Г. Юра

2 Г. Нарбут

3 Г. Верьовка

4 В. Сосюра

А Музика

Б Література

В Театр

Г Наука

Д Образотворче мистецтво

Відповідь: 1В, 2Д, 3А, 4Б

V. Домашнє завдання

П: ...

Роздавальний матеріал

Картка 1

Із «Робітничої газети» від 25 травня 1917 р.

Хто не знає, яка рутина, який зашкарублий консерватизм панує у нашому театральному мистецтві. Молодий український театр... Вогонь революції розтрощив ідейну шкаралупу нашого театрального мистецтва, рутину знищено і перед нами давно жадана українська драма...

Зі «Спогадів» Н. Суровцевої

Сцени з містичним хором, туніки статистів і гра самого Леся. Він вже назавжди завоював наші серця... Ми захоплювалися новим театром. Ми були горді з нього. Це став наш театр.

• Запитання та завдання

  • 1) Як події Української революції вплинули на розвиток українського театрального мистецтва?
  • 2) Яку оцінку діяльності Молодого театру та його керівнику дає Н. Суровцева?

Картка 2

З інструктивного листа ЦК КП(б)У про методи антирелігійної агітації і пропаганди (1921 р.)

На першому місці стоїть державна пропаганда дією. Всі комуністи у порядку партійної дисципліни і всі працівники у порядку дисципліни радянської зобов’язані чинити рішучу і безумовну протидію спробам... використати народне майно для церковної мети... Не враховуючи наперед, у яку форму виллється масова пропаганда дією, необхідно рішуче підтримувати її, прагнучи до викриття, дискредитації, дезорганізації та економічного знесилення наших церковних противників. Зіштовхуючи між собою різні напрямки, течії, секти, церкви, вірування, Радянська влада прагне до того, щоб у взаємній боротьбі вороги дискредитували та топили один одного. Прихильники української автокефалії при всьому своєму зовнішньому демократизмі ніскільки не ближчі нам, а навпаки, саме внаслідок своїх спроб замирення з українськими масами, шкідливі і небезпечні як провідники у селянське середовище національно-демократичних буржуазних ідей.

• Запитання та завдання

  • 1) Охарактеризуйте політику більшовиків щодо релігії.
  • 2) Якими методами велася боротьба з релігією? Визначте результати та наслідки цієї боротьби.