Серія «Конструктор уроку». «Історія України». 10 клас

Урок 28. Розгром військ П. Врангеля. Поразка повстанського руху. Більшовицька окупація України

Мета: розкрити перебіг воєнних дій, що призвели до розгрому військ П. Врангеля та поразки повстанського руху; визначити причини поразки повстанського і білого руху; проаналізувати більшовицьку окупацію України; охарактеризувати уроки і наслідки державотворчих процесів в Україні.

Очікувані результати: ...

Тип уроку: комбінований.

Поняття: білий рух.

Дати: 2 серпня 1920 р. — рішення ЦК РКП(б) про утворення Південного фронту для боротьби з Врангелем; серпень 1920 р. — переговори делегації УНР з П. Врангелем у Ялті; вересень 1920 р. — угода уряду УРСР із махновцями про спільні дії в боротьбі з Врангелем; 7—9 листопада 1920 р. — штурм Перекопа; 25 листопада 1920 р. — розрив радянським командуванням угоди з махновцями; 10 грудня 1920 р. — розформування Південного фронту.

Персоналії: П. Врангель, М. Фрунзе, Н. Махно.

І. Організаційна частина

II. Актуалізація опорних знань

• Метод «Мікрофон»

Учням пропонується по черзі пригадати якнайбільше подій, пов’язаних із білим рухом в Україні.

III. Вивчення нового матеріалу

1. Розгром більшовиками військ генерала П. Врангеля

Увага!

Останнім місцем опору більшовикам у 1920 р. був Південь України — Кримський півострів, де було зосереджено угруповання білогвардійських військ, очолюваних генералом П. Врангелем. Пригадайте, хто надавав допомогу білому руху.

• Повідомлення учня

Заслухайте повідомлення про погляди та діяльність П. Врангеля та складіть хронологію основних етапів його життя та діяльності.

• Робота з джерелом

• Робота з картою

За допомогою карти простежте наступ військ Врангеля. На якій лінії більшовикам вдалося зупинити їх просування?

• Повідомлення учня

Заслухайте повідомлення про політичні погляди та діяльність М. Фрунзе та складіть хронологію основних етапів його життя та діяльності.

• Робота з підручником

Визначте, як позначилася на долі білого руху угода, укладена між махновцями та радянською владою. На яких умовах вона була укладена?

• Робота з картою

За допомогою карти охарактеризуйте хід воєнних дій Червоної армії проти П. Врангеля.

• Аналізуємо інформацію

Встановлення радянської влади в Криму супроводжувалося жорстоким терором, незважаючи на обіцянку М. Фрунзе про те, що всім бійцям Кримської армії, які складуть зброю, буде дозволено вільний виїзд за кордон або надано можливість «спокутувати свою провину перед народом чесною працею». Але за спогадами очевидців ситуація була надзвичайно жахливою: «Тут тисячі й десятки тисяч людей розстрілюють. Досить для смертної кари слова «дворянин» (не кажучи — офіцер, солдат). їх, конаючих, підіймають із лазаретів і виводять у ліси, де вбивають без розбору... Порятуйте людей — це не суди, це не пошуки контрреволюції, це знищення культурних сил країни»...

 • 1) Як наведена інформація характеризує політику більшовиків у Криму в 1920 р.?
 • 2) Визначте своє ставлення до таких дій більшовиків.

2. Поразка повстанського руху

• Робота з картою

Покажіть на карті території, охоплені махновським рухом.

• Робота з таблицею

Складіть таблицю «Основні етапи махновського руху протягом 1981—1921 рр.».

До уваги вчителя!

Основні етапи махновського руху протягом 1981—1921 рр.

Етап

Основні події

І етап

(літо—осінь 1918 р.)

Селянські повстання проти гетьманату П. Скоропадського; організація повстанських загонів Н. Махна

II етап

(початок 1919 р.)

Боротьба разом із Червоною армією проти Директорії; переформування його повстанських загонів у 3-ю бригаду Задніпровської дивізії

III етап

(весна—осінь 1919 р.)

Боротьба з білогвардійцями; розрив із більшовиками; організація повстанських загонів у тилу денікінців, які завдали величезної шкоди військам А. Денікіна, руйнуючи їхні тили і відтягуючи на себе значні сили

VI етап

(вересень—листопад 1920 р.)

Підписання в Старобільську угоди, згідно з якою Н. Махно обіцяв припинити збройну боротьбу проти радянської влади; спільна боротьба з Червоною армією проти П. Врангеля

V етап

(листопад—грудень 1920 р.)

Боротьба радянської влади проти махновців, остаточний розгром махновського руху

• Робота з художнім твором

Із поеми В. Сосюри «Махно»

Село живе чи тільки сниться?..

Чи, може, не дає заснуть?..

Бо кожний вечір юні лиця

кудись порубаних везуть...

Це ким розкидано патрони,

сліди чиїх чобіт, колін?..

Одні рубаються за трони, —

а другим — волі і землі?!...

Гуляє вітер в Гуляй-Полі..

Там сонця золоте вино.

Усім одрізав хліба й волі

веселий батько наш Махно. <...>

Сьогодні свайба у Степана,

дочку він заміж оддає.

Сидить, розпатланий і п’яний,

і по столу рукою б’є.

— У мене коні як огоні,

ярновки повні закроми, —

на чорта нам здались червоні,

в комуні жить не хочем ми! <...>

Вчителював колись погано,

лиш дітвору одну любив.

Так наливай мені, Тетяно,

за наше гасло: «Ріж і бий!» <...>

Лежить, зарубаний за волю...

Лежить, зарубаний за трон...

А ти?.. Не волі і не трону?!

Сьогодні — з нами, завтра — ні?!

Скажи, чому ти не червоний?

Кому? Кому твої огні?..

А вітер — відповідь: нікому!

А вітер — відповідь: на всіх

Немає для людей закону,

немає для людей межі.

 • 1) Як наведена поезія характеризує постать та погляди М. Махна?
 • 2) Яке місто було столицею махновського руху?
 • 3) Як у поезії відображено ставлення Н. Махна до більшовиків?
 • 4) Поясніть, як ви зрозуміли рядки з поеми В. Сосюри «Сьогодні — з нами, завтра — ні?!»
 • 5) Поміркуйте, чому В. Сосюрі за поему «Махно» довелося «стільки випити горя, що й нащадкам стане».

• Творче завдання

Напишіть невеличке есе на тему «Як я оцінюю діяльність Н. Махна».

3. Уроки та наслідки державотворчих процесів

• Проблемне завдання

Один із лідерів українського національно-визвольного руху І. Мазепа відзначав: «... Українська визвольна боротьба часів великої Української революції зробила більше, ніж увесь наш попередній рух за ціле століття...».

— Чи поділяєте ви наведену думку? Аргументуйте свою відповідь.

— Визначте історичне значення Української революції.

IV. Закріплення вивченого матеріалу

• Завдання

Укажіть причини остаточного утвердження радянської влади в Україні та перемоги більшовиків.

V. Домашнє завдання

П: ...

ТЗ :...

 • 1. Спираючись на розповідь вчителя та матеріал підручника, підготуйте невеличку статтю в газету під назвою «Переговори делегації УНР із представниками П. Врангеля: перебіг та результат».
 • 2. Напишіть твір-роздум на тему «П. Врангель — хто він: “білий ангел”, як його називали в еміграції, чи “чорний барон” — авантюрист, що прагнув влади, як його величали більшовики?»

ІВЗ: Підготувати довідку на тему «Діяльність першого ректора Кам’янець-Подільського університету», про діяльність президента Українськогої Академії наук В. Вернадського та її секретаря А. Кримського.

Роздавальний матеріал

Із наказу Головнокомандуючого силами Півдня Росії від 20 травня 1920 р.

Російська армія йде визволяти від червоної погані рідну землю. Я зву на допомогу весь народ... Я підписав наказ про відновлення земств... Земля, державна і приватна, що використовується в сільському господарстві, розпорядженням волосних земств буде передаватись тим, хто її обробляє. Я закликаю до захисту батьківщини і мирної праці, обіцяю прощення тим, хто заблукав і повернеться до наших лав. Народу — земля і воля в облаштуванні держави! Землі — волею народу поставленого Господаря! Хай Господь нас благословить!

• Запитання та завдання

 • 1) З ім'ям П. Врангеля пов'язана спроба переосмислити ідеологію та політику білого руху. Як наведене джерело відображає це переосмислення?
 • 2) Використовуючи матеріал підручника, напишіть твір-роздум на тему «Кримський експеримент П. Врангеля».

Для нотаток

Додаткова література до уроку

1. Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України: Комплексний довідник. — X.: Вид-во «Ранок», 2009.

2. Земерова Т. Ю., Скирда І. М. Історія України у визначеннях, таблицях і схемах. 10—11 класи. — X.: Вид-во «Ранок», 2009.

3. Історія України. 10 клас: Атлас / Авт.-упоряд. О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — X.: Вид-во «Ранок», 2009.

4. Історія України. Документи. Матеріали / Упоряд. І. М. Скирда. — X.: Вид-во «Ранок», 2009.

5. Скирда І. М. Історія України. 10 клас: Експрес-контроль. — X.: Вид-во «Ранок», 2009.