Серія «Конструктор уроку». «Історія України». 10 клас

Урок 27. Радянсько-польська війна та Україна

Мета: проаналізувати основні умови Варшавського та Ризького договору, їхній зміст та наслідки для України; охарактеризувати Другий Зимовий похід.

Очікувані результати: ...

Тип уроку: комбінований.

Поняття: радянсько-польська війна, Варшавська угода, окупаційний режим, Ризький договір.

Дати: 21 квітня 1920 р. — Варшавська угода; 6 травня 1920 р. — вступ польської армії і військ УНР у Київ; 18 березня 1921 р. — Ризький договір.

Персоналії: С. Петлюра, Ю. Пілсудський.

І. Організаційна частина

II. Актуалізація опорних знань

• Бліцопитування

Виконати тест №18 посібника.

III. Вивчення нового матеріалу

1. Варшавська угода

• Робота з джерелами

• Робота з картою

Простежте за картою, де мав проходити українсько-польський кордон згідно з Варшавською угодою. Які українські землі мали відійти до складу Польщі?

2. Воєнні дії та їх результат

• Робота з таблицею

За матеріалом підручника заповніть таблицю «Перебіг радянсько-польської війни».

До уваги вчителя!

Перебіг радянсько-польської війни

Дата

Подія

25 квітня 1920 р.

Початок наступу польсько-українських військ

06 травня 1920 р.

Вступ польської армії і частин УНР до Києва

14 травня 1920 р.

Початок наступу Червоної армії

12 червня 1920 р

Захоплення Києва більшовицькими військами

Липень 1920 р.

Відступ польсько-українського війська з території Наддніпрянської України та Білорусії, перенесення військових дій на територію Польщі та Галичини. На загарбаних територіях радянське командування створювало радянські органи влади, які втілювали в життя програму більшовиків

Серпень—вересень 1920 р.

Наступ польських військ, у результаті якого Червона армія залишила територію Польщі та Західної України; початок переговорів про укладення перемир’я між Польщею та Росією

12 жовтня 1920 р.

Підписання радянсько-польського перемир’я, що означало розрив Польщі з УНР

• Робота з джерелом

3. Ризький мирний договір

• Робота з підручником

Опрацюйте матеріал підручника і випишіть основні положення Ризького договору. Дайте власну оцінку цій угоді.

4. Другий Зимовий похід

• Робота з додатковою літературою

IV. Закріплення вивченого матеріалу

• Учні самостійно підбивають підсумки уроку.

• Проблемне завдання

Поясніть, чому ряд лідерів Української революції негативно поставились до Варшавської угоди. Яка могла бути альтернатива цій угоді?

V. Домашнє завдання

П: ...

2. Порівняти умови Варшавського та Ризького договорів. Зробити висновки.

ІВЗ: Підготувати повідомлення «Політичні погляди та діяльність П. Врангеля», «Політичні погляди та діяльність М. Фрунзе».

Роздавальний матеріал

Картка 2

1) Зі спогадів О. Гольденвейзера, свідка подій польського окупаційного режиму

...У Києві поляки полишались п’ять тижнів... Радість від скинення радянської влади була великою. Але на цей раз у всіх було відчуття недовгої тривалості цієї влади... Через декілька днів після взяття міста польські війська влаштували парад. Із притаманною їм любов’ю до помпи... Цивільної адміністрації поляки не завели, надавши в цьому всю повноту дій українцям. Верховний отаман С. Петлюра сформував новий кабінет на чолі з В. Прокоповичем... В органах управління панував справжній хаос... Зовсім не налагоджувалось господарське життя... Дуже складною стала найелементарніша господарська операція — покупка провізії до обіду. Не тільки відсутністю грошей пояснювались складності господарського життя, але і наявністю різних валют. Циркулювала різноманітна кількість сортів грошей: радянські, думські, українські, царські, керенки, польські марки... На кожен із цих 14 сортів грошей був особливий, досить мінливий курс. І ціни на кожен товар були також різними відповідно до певного виду валюти... Базарні продавці мали бути справжніми професорами математики, щоб розбиратись у цьому фінансовому лабіринті... Курс навіть варіювався по соціальних верствах: у селян були свої вподобання, а в біржі — свої...

2) Зі спогадів А. Левицького

...За час моєї дороги не приходилося мені попасти в село, у якому не нарікали би селяни на те, що їх польські жовніри грабують... агентами польської влади проводиться невпинно вивіз різного державного і навіть приватного майна... Цей вивіз носить на собі всі ознаки звичайного грабіжництва... Таким чином вивезено державного майна на мільярди карбованців... Місцева польська влада поводиться так, як звичайно поводяться лише окупанти на території, зайнятій по праву війни.

• Запитання та завдання

 • 1) За допомогою наведених спогадів охарактеризуйте польський окупаційний режим в Україні.
 • 2) Як наведені джерела відображають життєвий рівень населення під час польської окупації'?
 • 3) Дайте власну оцінку дій поляків та уряду С. Петлюри.

Картка 1

1) Політична конвенція між Польською Республікою та Українською Народною Республікою (21 квітня 1920 р.)

Уряд Речі Посполитої Польської, з одного боку, і уряд Української Народної Республіки, із другого... погодилися на такі рішення:

Визнаючи право України на незалежне державне існування... Річ Посполита Польська (РПП. — Авт.) визнає верховною владою Української Народної Республіки Директорію... з Головним отаманом паном Симоном Петлюрою на чолі.

Кордони між РПП і УНР визначатимуться таким чином: на півночі від Дністра вздовж р. Збруч, а далі вздовж колишнього кордону між Австро-Угорщиною та Росією до Вижгрудку, а від Вижгрудку на північ по Кременецьких пагорбах, а потім по лінії на схід від Здолбуново, уздовж східних адміністративних кордонів Ровенського повіту, а далі на північ уздовж кордону колишньої губернії Мінської до перетину його р. Прип’ять, а потім Прип’яттю до її гирла. Що стосується Ровенського, Лубенського і частини Кременецького повітів, які тепер належать РПП, то щодо них пізніше буде укладено більш точну угоду. Більш детальне визначення прикордонної лінії повинно бути здійснене спеціальною польсько-українською комісією, яка складатиметься з відповідних спеціалістів.

Український уряд зобов’язується не укладати будь-яких міжнародних договорів, спрямованих проти Польщі. Ці ж зобов’язання бере на себе уряд Речі Посполитої Польської стосовно Української Народної Республіки.

Національно-культурні права, які польський уряд надає своїм громадянам української національності, які проживають на території РПП, будуть тією ж мірою надані громадянам польської національності, які проживають у межах Української Народної Республіки, і навпаки.

Аграрна справа на Україні буде розв’язана Установчими Зборами. До часу скликання Установчих Зборів становище землеробів польської національності визначається угодою між РПП і УНР.

2) Із військової конвенції між Польщею та УНР (24 квітня 1920 р.)

Із моменту початку спільних дій проти більшовиків український уряд зобов’язується постачати продукти польській армії, яка оперує на українській території...: м’ясо, сало, муку, хліб, крупи, овочі, цукор, овес, сіно тощо... Командування польських військ зобов’язується постачати українські війська зброєю, амуніцією, спорядженням і одягом у кількості, необхідній для трьох дивізій.

• Запитання та завдання

 • 1) Між ким була укладена Варшавська угода?
 • 2) Визначте причини укладення Варшавської угоди.
 • 3) Проаналізуйте зміст угоди, випишіть до зошита основні положення.
 • 4) Чому, на ваш погляд, С. Петлюра пішов на підписання цієї угоди?
 • 5) Чиї інтереси враховувалися при підписанні Варшавської угоди? Визначте, на яких принципах будувалися відносини між УНР та Польщею.
 • 6) Які наслідки для України мало укладення Варшавської угоди?
 • 7) Дайте власну оцінку Варшавської угоди.

Картка 3

Із праці О. Удовиченка «Україна у війні за державність» про Другий Зимовий похід військ УНР

...Командування доручено генералу Юркові Тютюнникові.... На початку листопада 1921 р. повстанці згрупувалися в лісах на півдні від Сарн. Люди йшли на явну смерть, вони це розуміли... Головний відділ під командуванням Ю. Тютюнника рушив на Коростень... після жорстокого бою займає його... Після цього бою червоне командування розпочало концентрацію військ для оточення генерала Тютюнника... Його починає атакувати дивізія Г. Котовського... Не доходячи до Києва 40 км, група Тютюнника була повністю оточена й примушена пробиватися на захід, до польського кордону. Біля села Міньки відбувся останній бій. Лише невеликій частині, очоленій генералом Тютюнником, удалося вирватися з оточення. 359 вояків потрапили в полон... У Базарі на Волині відбувся військовий суд, де всіх приговорили до розстрілу.

«Епітафія на могилу 359 лицарів базарських» М. Оверковича

Вкраїна нам звеліла, і пішли,

І впали тут ми, вірні заповіту

Батьків своїх. О, хто б ви не були,

Підіть скажіть про нашу долю світу!

Хай знає брат, хай знає чужинець,

Хай знає друг і ворог хай почує,

Що марний наш і страдницький кінець

Змагань святих за волю не вгамує.

Бо ми живем. Осяйні і міцні

В серцях і пам’яті великого народу,

Знов встанемо в прийдешні слушні дні

І знов гукнем: за Правду і Свободу!

І вдарить меч, знов шабля задзвенить;

Повстане край, під ворогом похилий...

Йдіть же, світ широкий сповістіть,

Що чуєте із нашої могили.

Хай знає брат, що тягне ще ярмо,

Хай знає друг, і ворог хай почує,

Що тільки тілом тут ми лежимо,

А вічний дух наш Волю скрізь чатує.

• Запитання та завдання

 • 1) Коли відбувся Другий Зимовий похід частин УНР? Якою була його мета? Що ви дізналися з наведеної інформації про перебіг подій?
 • 2) Хто був організатором та учасником цього походу?
 • 3) Як подвиг учасників походу оспіваний в наведеній поезії? Чому описана в ній подія отримала такий резонанс?
 • 4) Чому Другий Зимовий похід був приречений на поразку?

Для нотаток