Серія «Конструктор уроку». «Історія України». 10 клас

Урок 19. Проголошення УНР. Початок установлення більшовицької влади в УНР

Мета: охарактеризувати соціально-економічне становище, настрої населення періоду визвольних змагань; проаналізувати III Універсал УЦР, визначити причини і наслідки його проголошення; охарактеризувати перебіг Всеукраїнського з’їзду Рад; проаналізувати початок установлення більшовицької влади в УНР; виховувати повагу до історичного минулого своєї Батьківщини.

Очікувані результати: ...

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Поняття: більшовицький переворот, УНР, Раднарком, ультиматум, Всеукраїнський з’їзд рад, радянська влада, ЦВК рад України, Народний Секретаріат.

Дати: 25 жовтня 1917 р. — більшовицький переворот в Петрограді; 7 листопада 1917 р. — III Універсал УЦР, проголошення УНР; 3 грудня 1917 р. — маніфест РНК до українського народу з ультимативними вимогами до Центральної Ради; 4—6 грудня 1917 р. — Всеукраїнський з’їзд рад у Києві; 12 грудня 1918 р. — проголошення радянської влади в України на з’їзді Рад у Харкові.

Персоналії: М. Грушевський, В. Винниченко, В. Ленін, Ю. Медведєв, В. Затонський, Ф. Сергеев (Артем).

І. Організаційна частина

II. Актуалізація опорних знань

• Бліцопитування

Виконати тест №13 посібника.

III. Вивчення нового матеріалу

1. Проголошення УНР

• Аналізуємо ситуацію

1) Із резолюції Центральної Ради щодо повстання більшовиків у Петрограді

Визнаючи, що влада як у державі, так і в кожнім окремім краю, повинна перейти до рук усієї революційної демократії, уважаючи недопустимим перехід усієї влади виключно до рук Рад Робітничих і Солдатських

Депутатів, які являються тільки частиною зорганізованої революційної демократії, Українська Центральна Рада через це висловлюється проти повстання в Петрограді.

2) Заява Генерального Секретаріату про невизнання Раднаркому урядом усієї Росії

Генеральний Секретаріат не визнає Народних Комісарів правительством усієї Росії, бо сила їх тільки серед певної частини великоруської демократії. Народи ж Сибіру, Поволжя, Кавказу, Криму, Дону, України, Бессарабії, Білорусії не визнають Народних Комісарів правительством Росії.

Чому Центральна Рада не визнала більшовицького перевороту в Петрограді? Чи виправданою, на вашу думку, була така реакція УЦР? Чим було зумовлене невизнання Українською Центральною Радою Раднаркому урядом усієї Росії? Чи переконливою була аргументація УЦР?

• Робота з джерелом

• Проблемне завдання

Порівняйте основні положення I, II та III Універсалів УЦР. Зробіть висновок про те, як еволюціонували погляди Центральної Ради щодо відносин між Україною й Росією та власного державотворення.

2. Ультиматум Раднаркому РСФРР Центральній Раді

• Робота з підручником

За матеріалом підручника, проаналізуйте зміст ультиматуму Радянської Росії Центральній Раді і дайте відповіді на запитання:

 • 1) У чому більшовики звинувачували УЦР? Чи справедливими, на вашу думку, були ці звинувачення?
 • 2) Як ви гадаєте, визнання УHP та її права на відокремлення від Росії — це політичне переконання більшовиків чи їх тактичний маневр?
 • 3) Поміркуйте, чи могла Центральна Рада виконати умови ультиматуму і залишитися при владі.
 • 4) Дайте власну оцінку наведеного документа.
 • 5) Спрогнозуйте реакцію УЦР на цей документ. Використовуючи матеріал підручника, з'ясуйте відповідь Генерального Секретаріату на ультиматум Раднаркому.
 • 6) Яку роль відіграв цей документ у розв'язанні Першої війни Радянської Росії проти УHP?

3. Всеукраїнський з'їзд Рад у Києві. Проголошення радянської влади в Україні на з'їзді Рад у Харкові

• Робота з джерелами

• Повідомлення учня

Заслухайте повідомлення на тему «Життя та діяльність Ю. Медведева» та «Життя та діяльність Ф. Сергеева (Артема)».

IV. Закріплення вивченого матеріалу

• Робота з таблицею

Користуючись матеріалом підручника заповніть таблицю «III Універсал (7 (20) листопада 1917 р.)», указавши причини проголошення, основні положення та результати.

V. Домашнє завдання

П: ...

ТЗ: ...

 • 1. 25 жовтня 1917 р. відбувся більшовицький переворот. Спираючись на розповідь учителя і матеріал підручника, напишіть статтю про цю подію: І варіант до української газети «Рада»; II варіант — до більшовицької газети «Правда».
 • 2. Напишіть твір-роздум на тему «III Універсал — етап державотворення чи розрив відносин із Росією?»

Роздавальний матеріал

Картка 1

Із III Універсалу Української Центральної Ради

Народе український і всі народи України!

Тяжка й трудна година впала на землю Російської Республіки. На півночі в столицях іде межусобна й кривава боротьба. Центрального правительства нема й по державі ширяться безвластя, безлад і руїна. Наш край так само в небезпеці...

Ми, Українська Центральна Рада... оповіщаємо:

Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими допомогти всій Росії, щоб уся Республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів. До Установчих Зборів України вся власть творити лад на землях наших, давати закони й правити належить нам, Українській Центральній Раді, і нашому правительству — Генеральному Секретаріатові України. ...До території Народної Української Республіки належать землі, заселені в більшості українцями: Київщина, Поділля, Волинь, Чернігівщина, Полтавщина, Харьківщина, Катеринославщина, Херсонщина, Таврія (без Криму). Остаточне визначення границь Української Народньої Республіки, як щодо прилучення частин Курщини, Холмщини, Вороніжчини, так і сумежних губерен і областей, де більшість населення Українське... Однині на території Української Народної Республіки існуюче право власності на землі поміщицькі та інші землі нетрудових хазяйств сільськогосподарського значення, а також на удільні, кабінетні та церковні землі — касується. ...На території Народньої Республіки України від сього дня встановлюється по всіх підприємствах вісім годин праці... Приписуємо Генеральному Секретарству праці від сього дня разом із представництвом від робітництва встановити державну контролю над продукцією України... четвертий рік на фронтах ллється кров і гинуть марно сили всіх народів світу ...ми, Українська Центральна Рада, станемо твердо на тому, щоб мир було встановлено якнайшвидше... Однині на землі Республіки Української смертна кара касується. Усім ув’язненим і затриманим за політичні виступи, зроблені до сього дня, як уже засудженим, так і незасудженим, а також і тим, хто ще до відповідальності не потягнений, дається повна амністія. Про се негайно буде виданий закон. Суд на Україні повинен бути справедливий, відповідний духові народу... Генеральному Секретарству Внутрішніх Справ приписуємо: Ужити всіх заходів до закріплення й поширення прав місцевого самоврядування, що являються органами найвищої адміністративної влади на місцях... Так само в Українській Народній Республіці має бути забезпечено всі свободи, здобуті всеросійською революцією: свободу слова, друку, віри, зібраннів, союзів, страйків, недоторканості особи і мешкання, право і можливість уживання місцевих мов у зносинах з усіма установами ...народам великоруському, єврейському, польському й іншим на Україні признаємо національно-персональну автономію для забезпечення їм права і свободи самоврядування в справах їх національного життя...

• Запитання та завдання

 • 1) Коли та за яких умов було проголошено III Універсал? Які події в Росії вплинули на рішення Центральної Ради?
 • 2) На яку територію поширювалася юрисдикція УНР?
 • 3) Які соціально-економічні заходи були запропоновані в цьому документі?
 • 4) У чому ви вбачаєте прогресивність заходів Центральної Ради, а в чому — її прорахунки?
 • 5) Визначте історичне значення проголошення III Універсалу.

Картка 2

1) Із резолюцій з'їзду Рад робітничих, селянських і солдатських депутатів у Києві (4—6 грудня 1917 р.)

Вважаючи ультиматум Ради Народних Комісарів замахом проти Української Народної Республіки, виходячи з того, що заявлені в ньому домагання брутально порушують право українського народу на самовизначення та на вільне будування форм свого державного життя, — Всеукраїнський з’їзд рад селянських, робітничих та солдатських депутатів стверджує, що централістичні заміри теперішнього московського [великоруського] правительства, доводячи до війни між Московщиною та Україною, загрожують дорешти розірвати федеративні зв’язки, до яких прямує українська демократія. ...з’їзд рад селянських, робітницьких та вояцьких депутатів України вважає переобрання Центральної Ради невчасним і непотрібним. ...З’їзд рад селянських, робітницьких та вояцьких депутатів України висловлює на цьому шляху Центральній Раді своє цілковите довірря і обіцяє їй свою рішучу піддержку.

• Запитання та завдання

 • 1) За яких умов було зібрано Всеукраїнський з'їзд рад у Києві?
 • 2) Якою була мета більшовиків на з'їзді Рад у Києві? Чи вдалося їм досягти цієї мети?
 • 3) Якою була позиція з'їзду щодо відповіді Генерального Секретаріату Раднаркому?
 • 4) Про що свідчить рішення з'їзду про довіру та підтримку Центральної Ради?

2) Із резолюції «Про організацію влади на Україні», прийнятої І Всеукраїнським з'їздом рад у Харкові (11—12 грудня 1917 р.)

Влада на території Української республіки віднині належить виключно радам робітничих, солдатських і селянських депутатів; на місцях — повітовим, міським, губернським і крайовим радам, а в центрі — Всеукраїнському з’їздові рад робітничих, солдатських і селянських депутатів, його Центральному виконавчому комітетові й тим органам, що він їх утворить. Україна проголошується республікою рад. Тимчасовому Центральному виконавчому комітетові... доручається негайно поширити на території Української республіки всі декрети й розпорядження робітничо-селянського уряду федерації, що мають загальне для всієї федерації значення,— про землю, про робітничий контроль над виробництвом, про цілковиту демократизацію армії; оголосити недійсними всі розпорядження Ради й Секретаріату.

• Запитання та завдання

 • 1) Поміркуйте, чому саме Харків стає головним більшовицьким центром в Україні в грудні 1917 — січні 1918 р. Наскільки самостійними були дії більшовиків України, які домагалися встановлення радянської влади? Де розроблялися плани встановлення радянської влади в Україні?
 • 2) Якими були рішення Всеукраїнського з'їзду рад у Харкові? Чи можна вважати їх легітимними? Чому? Спрогнозуйте наслідки проголошення радянської влади на з'їзді рад у Харкові.