Серія «Конструктор уроку». «Історія України». 10 клас

Урок 20. Війна радянської Росії з УНР. Проголошення IV Універсалу

Мета: проаналізувати положення IV Універсалу УЦР, визначити причини і наслідки його проголошення; охарактеризувати перебіг Першої війни радянської Росії проти УНР; проаналізувати заходи більшовиків на загарбаній території; виховувати повагу до історичного минулого своєї Батьківщини.

Очікувані результати: ...

Тип уроку: комбінований.

Поняття: суверенітет, незалежність УНР, радянізація, червоний терор.

Дати: 26—29 грудня 1917 р. — встановлення більшовицької влади в Катеринославі; 6 січня 1918 р. — початок наступу Червоної армії на Київ; 9 січня 1918 р. — IV Універсал УЦР; 16 січня 1918 р. — бій під Крутами; 26 січня 1918 р. — вступ військ М. Муравйова до Києва; 30 січня 1918 р. — переїзд Народного Секретаріату з Харкова до Києва.

Персоналії: М. Грушевський, М. Муравйов, Ю. Медведев, В. Затонський, Ф. Сергєєв (Артем).

І. Організаційна частина

II. Актуалізація опорних знань

• Бліцопитування

Виконати тест №14 посібника.

III. Вивчення нового матеріалу

1. Війна радянської Росії проти УНР

• Робота з картою

Простежте на карті (в атласі) напрямки загального наступу загонів червоної гвардії.

• Робота з хронологічною таблицею

Спираючись на розповідь учителя, матеріал підручника та використовуючи карту, заповніть таблицю «Перша війна радянської Росії проти УНР» (див. с. 64).

• Проблемне завдання

Український письменник-емігрант У. Самчук дав таку оцінку захисникам Крут: «Це був порив душі й серця, зов національного інстинкту. Це було непереможне хотіння, хай проти всіх сил світу вписати на сторінках історії щось таке, що в прийдешньому дасть зачинну точку для нової організованої та вдосконаленої боротьби».

 • 1) Чи поділяєте ви думку дослідника? Свою відповідь аргументуйте.
 • 2) Як ви гадаєте, чи справдився прогноз У. Самчука про те, що вчинок захисників Крут «в прийдешньому дасть зачинну точку для нової організованої та вдосконаленої боротьби»?
 • 3) Використовуючи матеріал підручника, намалюйте схему бою під Крутами.

2. Проголошення незалежності УНР

• Робота з джерелом

3. Перша спроба радянізації України

• Аналізуємо інформацію

1) Українські соціал-демократи (ліві) про політику більшовиків в Україні наприкінці 1917 — на початку 1918 р.

Ми саме на практиці знаємо, що є завоювання України Совітською Росією. Ми пережили цілу вакханалію нищення всіх ознак української нації, топтання портретів Шевченка, розстрілів за українське посвідчення і за українську мову. Ми добре пам’ятаємо плакати з написом «смерть буржуям и украинцам», ми знаємо факти, як місцеві совдепи закликали до себе вчителів українознавства в середніх школах і обвинувачували їх у тому, що вони викладають «контрреволюционную дисциплину».

2) Історик Я. Грицак про політику більшовиків в Україні

Прийшовши до влади в період значної дезорганізації суспільства, більшовики своїми методами терору та насильства досить скоро ще більше ускладнили ситуацію, перетворивши Україну на антибільшовицький фронт.

 • 1) Використовуючи наведену інформацію та матеріал підручника, охарактеризуйте першу спробу радянізацїї України. Випишіть у зошит основні заходи більшовиків. Дайте їх власну оцінку.
 • 2) Аргументовано доведіть або спростуйте твердження: «Більшовицька влада в Україні була встановлена шляхом жорстокого насильства». Дайте визначення поняття «червоний терор».
 • 3) Визначте причини швидкого перетворення України «на антибільшовицький фронт».

IV. Закріплення вивченого матеріалу

До уваги вчителя!

Перша війна радянської Росії проти УНР

Передумови війни

04.12.1917 р.

Посилення зовнішньополітичного тиску («Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Української Ради», підписаний В. Леніним і Л. Троцьким)

05.12.1917 р.

Відхилення більшовицького ультиматуму Генеральним Секретаріатом УНР

12.12.1917 р.

Проголошення радянської влади в Україні на з’їзді Рад у Харкові

Хід воєнних дій

09.12.1917 р.

Захоплення Харкова російськими військами під командуванням В. Антонова-Овсієнка

17.12.1917 р.

Маніфест ЦВК рад України про повалення влади УЦР і Генерального Секретаріату

25.12.1917 р.

Початок загального наступу більшовицьких військ, які діяли у складі кількох армійських груп

25.12.1917 р.

Захоплення Катеринослава, у якому під керівництвом більшовицького ревкому почалося повстання, підтримане загонами з Москви, Петрограда й Донбасу

12.1917 — 01.1918 р.

Захоплення більшовиками Олександрівська, Одеси, Миколаєва, Херсона, Маріуполя

16.01.1918 р.

Більшовицьке повстання в Києві на заводі «Арсенал»; бій під Крутами

26.01.1918 р.

Мала Рада і Рада Народних Міністрів залишила Київ

30.01.1918 р.

Вступ більшовицьких військ до Києва

Результат

Захоплення більшовицькими військами Лівобережної України і Криму

V. Підбиття підсумків уроку

Самостійно зробіть висновки про вивчені на уроці події.

• Робота із художнім твором

Чуй, Вкраїнський мій Народе!

І про долю дбай!

Нині став ти син свободи,

Правда й воля сонцем сходить

Славно на весь край!..

Вічно дітям України,

Наших всіх земель:

В щасті жить для Батьківщини!

Прапор волі на вершини

Винеси Святий,

В Правді жить в своїй Державі —

Бог так нам звелів.

Хай Тризуб ясніє в славі!

Хай в добрі, у спільній лаві

Київ йде і Львів!

(М. Галичка «22 січня 1918 р. в столиці України»)

 • 1) Про яку подію йдеться в поезії М. Галичка?
 • 2) Яким було сприйняття цієї події автором поезії? Як до неї поставилися пересічні українці?
 • 3) Визначте історичне значення описаної в поезії події.

VI. Домашнє завдання

П: ...

ІВЗ: Підготувати короткі довідки про О. Севрюка, керівника делегації радянської Росії Л. Троцького, австрійського дипломата О. Черніна.

Для нотаток

Додаткова література до уроку

1. Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України: Комплексний довідник. — X.: Вид-во «Ранок», 2009.

2. Земерова Т. Ю., Скирда І. М. Історія України у визначеннях, таблицях і схемах. 10—11 класи. — X.: Вид-во «Ранок», 2009.

3. Історія України. 10 клас: Атлас / Авт.-упоряд. О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — X.: Вид-во «Ранок», 2009.

4. Історія України. Документи. Матеріали / Упоряд. І. М. Скирда. — X.: Вид-во «Ранок», 2009.

5. Скирда І. М. Історія України. 10 клас: Експрес-контроль. — X.: Вид-во «Ранок», 2009.

Роздавальний матеріал

Із IV Універсалу Української Центральної Ради

Народе України! Ми, Українська Центральна Рада, оповіщаємо всіх громадян України:

Однині Українська Народня Республіка стає самостійною, ні від нікого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу. Зо всіма сусідніми державами, як то: Россія, Польща, Австрія, Румунія, Туреччина та ынші, ми хочемо жити в згоді й приязні, але ні одна з них не може втручатися в життя Самостійної Української Республіки. Власть у ній буде належати тільки народові України, іменем якого, поки зберуться Українські Установчі Збори, будемо правити ми, Українська Центральна Рада... та наш виконуючий орган, який однині матиме назву Ради Народніх Міністрів. Отож насамперед приписуємо Правительству Республіки нашої — Раді Народніх Міністрів — від цього дня вести розпочаті вже нею переговори про мир із центральними державами цілком самостійно й довести їх до кінця... Із тим, як армія буде демобілізуватись, приписуємо відпускати вояків, після підтвердження мирних переговорів — розпустити армію зовсім, а потім замість постійної армії завести народню міліцію... У справі земельній комісія, вибрана на останній сесії нашій, уже зробила закон про передачу землі трудовому народові без викупу, прийнявши за основу скасування власности й соціялізацію землі. ...Рада Народніх Міністрів уживе всіх заходів, щоб передача землі в руки трудящих уже до початку весняних робот через земельні комітети неодмінно відбулась. Ліси ж, води й всі багацтва підземні, яко добро українського трудящого народу, переходять у порядкування Української Народньої Республіки... Правительство Республіки має підняти промисловість держави, має розпочати творчу роботу у всіх галузях, де всі безробітні могли б знайти працю й прикласти свої сили, та вжити всіх заходів до забезпечення скалічених та потерпілих од війни... Однині Народня Українська Республіка бере у свої руки найважніші галузі торговлі і всі доходи з неї повертатиме на користь народу... Так само приписуємо встановити державно-народний контроль над всіми банками... Усі ж демократичні свободи, проголошені 3-м Універсалом, Українська Центральна Рада підтверджує і зокрема проголошує: у самостійній Українській Народній Республіці нації користуватимуться правом національно-персональної автономії...

• Запитання та завдання

 • 1) Коли та за яких умов було проголошено IV Універсал? Поміркуйте, чому УЦР так довго не наважувалася на проголошення незалежності України.
 • 2) Назвіть та проаналізуйте основні положення цього документа, випишіть їх у зошит.
 • 3) На яких засадах УЦР планувала будувати відносини із сусідніми державами?
 • 4) Як в Універсалі передбачалося розв'язання аграрного питання?
 • 5) Які заходи були передбачені для відновлення промислового виробництва та розв'язання робітничого питання?