Розробки уроків. Історія України. 10 клас. Суспільно-гуманітарний профіль

Тема 7. ІСТОРІЯ РІДНОГО КРАЮ В 1900—1921 рр.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ

Тема передбачає розкриття на місцевому матеріалі закономірностей розвитку подій 1917—1920 рр. в Україні. Уроки, на яких розглядається краєзнавчий матеріал, повинні ґрунтовно опрацьовуватися вчителем. Матеріал, що використовується, має бути яскравим і доступним для сприйняття, без зайвої деталізації.

Найкраще мета таких уроків досягається, якщо використовується експозиція та матеріали краєзнавчих музеїв, коли учні знайомляться з пам’ятниками цього періоду або пам’ятними місцями.

Якщо краєзнавчого матеріалу недостатньо для вивчення на окремому уроці, доцільніше використовувати краєзнавчий матеріал у ході вивчення теми. У такому випадку це може бути:

• інформація вчителя або повідомлення учнів (особливо, якщо вони ведуть самостійну дослідно-пошукову роботу);

• робота з історичним документом, розповідь фахівця-науковця, очевидця або учасника подій;

• прослуховування спогадів на аудіо- та відеоносіях;

• статистичний матеріал або матеріальні історичні пам’ятки.

У випадку, коли вчитель проводить урок на базі краєзнавчого музею, він повинен заздалегідь обговорити з екскурсоводом завдання уроку і форму його проведення. Такий урок починає вчитель. Він інформує учнів про тему і завдання уроку, нагадує основні моменти теми і передає слово екскурсоводу.

Бажано час від часу зупиняти лектора (попередньо узгодивши ці паузи) і підключати учнів до дискусії, вислуховувати їхні думки та ставлення до історичних подій, які вивчаються.

Завершує такий урок учитель. Він підбиває підсумки, спираючись на інформацію, яку отримали школярі під час відвідин музею.

Якщо немає екскурсовода, то цю роль виконує вчитель.

УРОК № 65 (100)

Тема. Історія рідного краю в 1900—1914 рр.

Матеріал уроку подається за такими основними блоками:

На початку XX ст. регіон, у якому ви мешкаете, перебував у складі Російської або Австрійської імперії

1. Покажіть на карті населений пункт, у якому ви мешкаете. На території якого району, області він розташований?

2. На території якого історико-етнографічного регіону він розташований?

3. Охарактеризуйте особливості адміністративно-територіального устрою цього регіону на початку XX ст.

4. Які населені пункти існували на той час у вашому регіоні? Порівняйте їх із тими, що існують сьогодні. Чи зазнали змін їхні назви, розміри?

5. Чи є у вашому краї населені пункти, які виникли на початку XX ст.? Назвіть їх і поясніть походження їхніх назв.

6. Яким був етнічний і соціальний склад населення вашого краю на початку XX ст.?

Чимало змін відбувалося у господарському, соціальному житті українських земель цього періоду

1. Що ви знаєте про особливості розвитку сільського господарства краю в ті часи?

2. Які сільськогосподарські культури переважно вирощувалися тоді у вашому регіоні?

3. Яким був стан промисловості й торгівлі?

4. Визначте спільне і відмінне у господарському житті краю порівняно з іншими регіонами України цього періоду.

5. Що вам відомо про соціальне становище в краю і соціальні протести населення, революційні події?

6. Відвідайте місцевий краєзнавчий (історичний) музей і підготуйте за його експозицією повідомлення про побут і повсякденне життя населення краю на початку XX ст.

Початок XX ст. став добою формування багатьох нових явищ у культурному та духовному житті населення українських земель

1. Що ви знаєте про вірування, звичаї й традиції населення вашого краю?

2. Які події, пов'язані з українським національним життям, відбувалися на території краю?

3. Назвіть діячів української культури цього періоду, що походили або проживали у краї. Яким був їхній внесок у розвиток культури?

4. Які пам'ятки культури початку XX ст. є у вашому регіоні? Підготуйте розповідь про одну з них.

5. Визначте спільне і відмінне у духовному і культурному житті мешканців краю порівняно з іншими регіонами України цього періоду.

6. У яких творах української літератури розповідається про тогочасну історію вашого краю або регіону, у якому він розташований? Яку інформацію про тогочасні події та життя населення можна отримати з них?Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.