Розробки уроків. Історія України. 10 клас. Суспільно-гуманітарний профіль

Розробки уроків. Історія України. 10 клас. Суспільно-гуманітарний профіль

Посібник складено відповідно до чинної навчальної програми з історії України (рівень поглибленого та профільного вивчання) для загальноосвітніх навчальних закладів. Видання містить орієнтовне календарно-тематичне планування уроків, розробки уроків, зокрема узагальнення знань, додатковий матеріал до розповіді вчителя, фрагменти історичних джерел та запитання до них, цікаві факти тощо.

Для вчителів історії та студентів історичних факультетів.

Уроки №1—2 (1—2). Вступ. Початок вивчення новітньої історії України

Тема 1. Європа і світ на початку ХХ ст.

Урок №3. США на початку XX ст.

Урок №4*. Велика Британія та Франція на початку XX ст.

Урок №5*. Німеччина й Австро-Угорщина на початку ХХ ст.

Урок №6*. Росія на початку ХХ ст.

Уроки №7—8*. Узагальнення знань учнів за темою «Європа і світ на початку XX ст.»

Тема 2. Україна на початку ХХ ст. (1900—1913 рр.)

Урок №3 (9). Розвиток промисловості та сільського господарства на українських землях

Урок №4 (10). Розвиток кооперативного руху. Становище населення

Урок №5 (11). Суспільно-політичне життя в Наддніпрянській Україні

Урок №6 (12). Течії українського напрямку суспільно-політичного життя Наддніпрянщини

Урок №7 (13). Початок нового етапу українського національного руху на західноукраїнських землях

Урок №8 (14). Участь українських партій Галичини в суспільно-політичному житті

Урок №9 (15). Наростання українського руху на західноукраїнських землях

Урок №10 (16). Події Російської революції 1905—1907 рр. на українських землях

Урок №11 (17). Розвиток українського руху в роки Російської революції 1905—1907 рр.

Урок №12 (18). Наддніпрянська Україна в 1907—1914 рр.

Урок №13 (19). Розвиток українського руху в Наддніпрянщині в 1907—1914 рр.

Урок №14 (20—21). Культура України. Розвиток освіти, науки, техніки і літератури

Урок №15 (22—23). Культура України. Розвиток образотворчого мистецтва, архітектури, театру і музики. Побут і звичаї українців

Урок №16 (24). Релігійне життя

Уроки №25—26*. Наш край на початку XX ст.

Уроки №17—18 (27—28). Семінарське заняття за темою «Україна на початку XX ст. (1900—1913 рр.)»

Уроки №19—20 (29—30). Узагальнення знань учнів за темою «Україна на початку XX ст. (1900—1913 рр.)»

Тема 3. Україна в Першій світовій війні (1914—1917 рр.)

Урок №21 (31). Українські землі на початку війни

Урок №22 (32—33). Вплив війни на український національний рух

Урок №23 (34). Воєнні дії на території України влітку 1914 — навесні 1915 р.

Урок №24 (35). Воєнні дії на території України навесні—восени 1915 р.

Урок №25 (36). Воєнні дії та українське суспільство в 1916 — на початку 1917 р.

Урок №26 (37). Україна в умовах наростання кризи в Російській і Австро-Угорській імперіях

Уроки №38—39*. Наш край у роки Першої світової війни

Уроки №27—28 (40—41). Семінарське заняття за темою «Україна в Першій світовій війні (1914—1917 рр.)»

Уроки №29—30 (42—43). Узагальнення знань учнів за темою «Україна в Першій світовій війні (1914—1917 рр.)»

Тема 4. Українська революція

Уроки №44—45*. Початок Російської революції 1917 р.

Уроки №46—47*. Завершення Російської революції 1917 р. і громадянська війна

Урок №31 (48). Початок Української революції

Урок №32 (49). Розгортання українського руху на початку революції

Уроки №33—34 (50—51). Проголошення автономії України і боротьба за її визнання

Урок №35 (52). Політична ситуація в Україні у вересні—жовтні 1917 р.

Тема 5. Український державотворчий процес (1917—1921 рр.)

Урок №36 (53—54). Проголошення Української Народної Республіки

Уроки №37—38 (55—57). Проголошення незалежності Української Народної Республіки

Урок №39 (58). Практичне заняття за темою «Соціально-економічна політика УЦР»

Урок №40 (59—60). Брест-Литовський (Берестейський) мирний договір. Падіння радянської влади в Україні

Урок №41 (61). Семінарське заняття за темою «Зовнішня політика Центральної Ради»

Урок №42 (62). Історичний тренінг за темою «Українська Народна Республіка в період УЦР»

Уроки №43—44 (63—65). Українська Держава. Гетьман П. Скоропадський

Уроки №45—46 (66—67). Директорія УНР

Урок №47 (68—69). Боротьба за Україну в першій половині 1919 р. Створення Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР)

Уроки №48—49 (70—73). Західноукраїнські землі в боротьбі за національне визволення 1918—1919 рр.

Урок №50 (74). Практичне заняття за темою «ЗУНР і УНР: порівняльний аналіз розвитку»

Урок №51 (75—76). Український національний рух на Буковині, Бесарабії та Закарпатті в 1918—1919 рр.

Урок №52 (77). Падіння більшовицького режиму в Україні влітку 1919 р.

Уроки №53—54 (78—79). Боротьба за владу в Україні в другій половині 1919 р.

Уроки №55—56 (80—83). Українська Соціалістична Радянська Республіка наприкінці 1919 — на початку 1920 р.

Урок №57 (84—85). Україна у 1920 р. Радянсько-польська війна і Україна

Урок №58 (86—87). Завершення збройної боротьби в Україні. Поразка визвольних змагань

Урок №88*. Семінарське заняття за темою «Український державотворчий процес (1917—1921 рр.)»

Урок №59 (89—90). Узагальнення знань учнів за темою «Український державотворчий процес (1917—1921 рр.)»

Тема 6. Культура і духовне життя в Україні 1917—1921 рр.

Урок №60 (91—92). Національно-культурне будівництво за часів УЦР

Урок №61 (93—94). Національно-культурне будівництво за часів Української Держави П. Скоропадського та Директори УНР

Урок №62 (95—96). Культурний процес за радянської влади

Урок №63 (97). Семінарське заняття за темою «Культура України в 1917—1921 рр.»

Урок №64 (98—99). Узагальнення знань учнів за темою «Культура і духовне життя в Україні 1917—1921 рр.»

Тема 7. Історія рідного краю в 1900—1921 рр.

Урок №65 (100). Історія рідного краю в 1900—1914 рр.

Урок №66 (101). Історія рідного краю в роки Першої світової війни й Української революції

Урок №67 (102). Історія рідного краю в 1918—1921 рр.

Урок №68 (103). Узагальнення знань учнів за темою «Історія рідного краю в 1900—1921 рр.»

Плани-схеми для організації самостійної роботи учнів