Розробки уроків. Історія України. 10 клас. Суспільно-гуманітарний профіль

УРОК № 42 (62)

Тема. Історичний тренінг за темою «Українська Народна Республіка в період УЦР».

Мета: повторити, закріпити й оцінити знання, набуті учнями впродовж вивчення теми; розвивати їхні вміння та навички, які сформувалися на попередніх уроках; виховний аспект уроку реалізується в результаті осмислення учнями розглянутих подій історії України і формування позитивного емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиблення своїх знань.

Тип уроку: контроль знань.

Обладнання: підручник, атлас, схеми, таблиці, стінні карти, що використовувалися впродовж вивчення теми.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель повідомляє учням тему, завдання уроку та інформує про заплановані форми роботи.

II. ПЕРЕВІРКА Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

• Індивідуальна письмова робота за картками

Картка №1

1. У чому полягали причини загострення відносин між Раднаркомом і Центральною Радою, що згодом призвело до війни?

2. Схарактеризуйте мету створення і склад Центральної Ради. Що давало УЦР законні підстави виступати в ролі загальноукраїнського представницького органу?

Картка №2

1. Схарактеризуйте політичну ситуацію в Україні в листопаді—грудні 1917 р.

2. У чому полягало історичне значення утворення Центральної Ради?

Картка №3

1. Розкрийте суть ультиматуму Раднаркому. Як відреагувала Центральна Рада на ультиматум Раднаркому?

2. Яким бачила Центральна Рада політичне майбутнє України? (Форма правління, форма державного устрою, політичний режим.)

Картка №4

1. Схарактеризуйте взаємовідносини Центральної Ради і Тимчасового уряду. Поясніть їхній зміст.

2. Розкрийте основний зміст І Універсалу.

• Робота з поняттями

Дайте визначення понять.

Українська революція — це...

Національна революція — це...

Універсал — це...

Політична криза — це...

Політична партія — це...

Національно-персональна автономія — це...

Українська Центральна Рада — це...

Мала Рада — це...

Більшовизація рад — це...

Генеральний Секретаріат — це...

Народний Секретаріат — це...

Українська Народна Республіка — це...

Радянська УНР — це...

• Історичний тренінг

Проголошення Української Народної Республіки

• Диктант №1

1. Яким було ставлення УЦР до створення регулярної армії: позитивним чи негативним?

2. Як називався перший український уряд, утворений УЦР?

3. На скільки губерній поширювалася влада Генерального Секретаріату згідно з «Тимчасовою інструкцією Генеральному Секретаріатові Тимчасового уряду на Україні»?

4. Коли відбувся Корніловський заколот?

5. Хто очолював Генеральний Секретаріат (перший український уряд)?

6. Коли було проголошено Другий універсал?

7. Коли відбувся Український національний конгрес?

8. Згідно з «Тимчасовою інструкцією...» Генеральний Секретаріат підпорядковувався...

9. Коли відбувся З’їзд народів Росії в Києві?

10. Які політичні сили вели боротьбу за владу в Києві після повалення Тимчасового уряду в Петрограді?

11. Що стало приводом до підготовки російськими властями судового процесу над членами Генерального Секретаріату?

12. Хто представляв Тимчасовий уряд на переговорах з УЦР у червні 1917 р.?

• Диктант №2

1. Український національний конгрес виступив за автономію чи незалежність України?

2. Які українські політичні партії були представлені в Генеральному Секретаріаті?

3. Згідно з яким Універсалом УЦР поповнювалася представниками національних меншин?

4. Коли було проголошено Перший універсал?

5. Коли відбувся збройний виступ самостійників?

6. Яка подія стала поштовхом до проголошення Першого універсалу?

7. На які губернії поширювалася влада Генерального Секретаріату згідно з «Тимчасовою інструкцією...»?

8. Генеральний Секретаріат був органом виконавчої чи законодавчої влади?

9. Кому мав підпорядковуватися Генеральний Секретаріат згідно зі «Статутом Генерального Секретаріату»?

10. Яка подія привела до створення в Києві Комітету порятунку революції?

11. Перший українізований 40-тисячний корпус очолював...

12. Який універсал УЦР був зустрінутий із більшим ентузіазмом населенням України — Перший чи Другий?

• Диктант № З

1. Де відбувалися засідання УЦР?

2. Першою українізованою військовою частиною був...

3. Коли було прийнято Другий універсал?

4. Що відбулося раніше: повстання більшовиків у Києві проти військ Київського військового округу чи проголошення Третього універсалу?

5. Коли відбувся Український національний конгрес?

6. Які сили вели боротьбу за владу в Києві у жовтні 1917 р.?

7. Коли відбулися вибори до Українських установчих зборів?

8. Які губернії мали увійти до складу УНР згідно з Третім універсалом?

9. Чи містилась у тексті Третього універсалу програма соціально-економічних перетворень?

10. Коли було опубліковано Третій універсал?

11. Який документ УЦР проголосив створення УНР?

12. Яка подія дала поштовх до більшовизації рад?

Війна Радянської Росії з УНР. Проголошення незалежності УНР

• Диктант №4

1. Перерахуйте основні вимоги ультиматуму Раднаркому, висунуті УЦР.

2. Авторами ультиматуму до УЦР були...

3. Радянський уряд України в 1917—1918 рр. називався...

4. Більшовицькими загонами, що наступали на Київ, командував...

5. Четвертий універсал було проголошено до чи після вступу більшовиків до Києва?

6. Жертвами «червоного терору» в Києві після захоплення міста більшовицькими загонами стало ... тис. осіб.

7. Коли і де відбувся І Всеукраїнський з’їзд Рад, на якому було проголошено встановлення радянської влади в Україні?

8. Як називався радянський уряд України у 1918 р.?

9. У яких регіонах України більшовики встановили свою владу в основному мирним шляхом?

10. Де були поховані юнаки, що загинули в бою під Крутами?

11. Як називався російський орган влади, що висунув ультимативні вимоги до УЦР?

12. Коли більшовиками було захоплено Київ під час Першої радянсько-української війни?

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель підсумовує отримані результати, виставляє оцінки.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати повідомлення про гетьмана П. Скоропадського.