Біологія. Компетентнісно орієнтовані завдання. 7–11 класи

Поведінка тварин

1. Цей термін у перекладі з грецької означає характер, звичай. У XVIII ст. під цим терміном розуміли науку про етику, а в XIX ст. Дж. Міль (1843) запропонував називати так розділ психології, який досліджував людські характери, однак цей підхід не здобув підтримки. До 30-х років XX ст. ця наука межувала, з одного боку, з екологією, а з іншого — із психологією. Лише із середини 50-х років XX ст. вона стає всесвітньо визнаною науковою дисципліною. Про яку науку йдеться?

 • А ентомологія
 • Б зоологія
 • В етологія
 • Г фізіологія

Яких учених уважають засновниками цієї науки?

 • А 1, 2, 3
 • Б 2, 3, 4
 • В 1, 2, 4
 • Г 1, 3, 4

2. Коли бджола-розвідниця повертається з поля, то виконує своєрідний ритуал. Вона роздає зразки нектару решті бджіл, приводячи їх у стан уважного збудження, а потім виконує на їхніх очах хитромудрий танок, який одержав назву «танець живота» через те, що бджола погойдує своїм черевцем. Під час спеціального танцю вона описує «вісімки» на тлі стільників. Усе це супроводжується ще й специфічними звуками. Як гадаєте, про що свідчить цей дивний танок?

 • А бджола-розвідниця радіє, що знайшла нектар
 • Б вона повідомляє про напрямок місцерозташування джерела живлення
 • В бджола планує посісти місце цариці бджіл
 • Г танок свідчить про наближення ворогів

Укажіть ученого, який вивчав механізми комунікації медоносних бджіл, відкрив їх чутливість до ультрафіолету та поляризованого світла.

3. Довкілля на нашій планеті поступово змінюється, і живим організмам потрібно постійно пристосовуватися до цих змін та виробляти різні форми поведінки. За однією з гіпотез причиною вимирання динозаврів 65 млн років тому стало падіння гігантського астероїда, яке спричинило глобальну катастрофу — миттєве виділення в атмосферу сірки, пилу, кіптяви. Без доступу променів Сонця на Землі настала тривала зима, яка знищила близько половини видів живих істот на планеті, зокрема й динозаврів. Вони не змогли швидко пристосуватися до змін навколишнього середовища, бо такі пристосування формуються у живих організмів упродовж мільйонів років. Чим пояснити складність поведінкових реакцій тварин порівняно з рослинами та грибами?

 • А гетеротрофним способом живлення
 • Б здатністю до активного руху
 • В спеціалізацією клітин
 • Г розвитком системи розмноження

З якими системами органів пов’язані поведінкові реакції тварин?

 • А опорно-руховою та кровоносною
 • Б травною та видільною
 • В статевою та видільною
 • Г нервовою та сенсорними

4. Здобутки етології важливі для інших зоологічних досліджень. Без урахування особливостей поведінки важко з’ясувати роль, яку відіграють ті чи інші види в природі, визначити шляхи їхньої міграції та сезонні особливості поведінки. Які з перелічених методів дослідження використовують у вивченні поведінки тварин?

1. Метод класифікації.

2. Метод мічення.

3. Метод спостереження.

4. Спонукальний метод.

 • А 1, 3, 4
 • Б 2, 3, 4
 • В 1, 2, 4
 • Г 1, 2, 3

Укажіть найпоширеніший метод дослідження поведінки тварин.

 • А метод лабіринтів
 • Б метод класифікації
 • В метод спостереження
 • Г радіотелеметрія

Укажіть метод, який найчастіше використовував Карл фон Фріш для вивчення «мови бджіл».

 • А метод лабіринтів
 • Б метод класифікації
 • В метод спостереження
 • Г метод кільцювання

5. Найважливішими із життєвих потреб тварин є потреба в їжі, безпеці життя, в шлюбному партнері. Щоб задовольнити будь-яку з них, тварина має активно діяти в довкіллі. Їжу потрібно знайти й добути; у разі небезпеки — втекти, сховатися або атакувати ворога; шлюбного партнера відшукати серед безлічі представників свого виду. Проте ці дії тварина здійснює не завжди. Вона шукає їжу, коли голодна, ховається, відчуваючи страх, а на пошуки шлюбного партнера вирушає, коли в її організмі дозрівають статеві клітини. Як називають дії тварини, що вмотивовані станом її організму та здійснюються у відповідь на впливи зовнішнього середовища?

 • А поведінка
 • Б рефлекс
 • В подразливість
 • Г відповідь

Як називають об’єкти чи явища зовнішнього середовища, на які реагує тварина?

 • А таксиси
 • Б стимули
 • В кінези
 • Г рефлекси

6. Багато цінних досліджень за прирученими, фактично в природних умовах, тваринами зробив Конрад Лоренц. У його маєтку, користуючись повною свободою, жило безліч різних звірів і птахів. Упродовж багатьох років Лоренц вивчав поведінку диких гусей. Гуси, які виросли в неволі, абсолютно спокійно літали околицями, але з покоління в покоління гніздилися в його саду, куди поверталися після зимівлі. Через якийсь час зграя гусей збільшилася у кілька разів. Завдяки дослідженню поведінки цих птахів Лоренц зробив багато глобальних висновків, що становлять основу сучасної етології. Цінним науковим матеріалом для досліджень Лоренца були й інші його вихованці. На горищі його будинку жила колонія галок, які теж були фактично напівручними. Який метод дослідження, що застосовують лише в етології, розробив К. Лоренц?

 • А метод етограм
 • Б метод лабіринтів
 • В картографічний метод
 • Г метод вивчення поведінки тварин в умовах напівневолі Укажіть цей метод на фото.

Яку унікальну форму навчання дослідив учений, спостерігаючи за гусенятами, які щойно вилупились в інкубаторі?

 • А звикання
 • Б іпринтинг
 • В імітація
 • Г сенситизація

7. На уроці біології учні обговорювали значення етологічних знань для людини. Андрій зазначив, що дослідження поведінки тварин є дуже важливими у селекції для того, щоб створювати нові породи тварин та керувати ходом еволюції. Софія сказала, що у природоохоронній роботі також потрібні знання з етології, бо без розуміння особливостей поведінки тварин неможливо забезпечити охорону рідкісних видів і видів, що зникають. Тетяна впевнена, що, досліджуючи реакції тварин на зміну погоди, способи орієнтації у просторі, сприйняття впливів середовища, людина навчається й пізнає принципи та механізми явищ, які використовують чи можуть бути використані в техніці для створення технічних систем і приладів. Хто з учнів має рацію?

 • А Андрій і Софія
 • Б Тетяна та Софія
 • В Тетяна та Андрій
 • Г усі міркують правильно

Доволі часто для кращого зрозуміння поведінки тварин потрібно знати їхню «мову». Яку мову треба для цього вивчити?

 • А мову жестів
 • Б мову ультразвуків
 • В мову танців
 • Г усі зазначені

Яке складне біологічне явище, що характеризується переплетенням вроджених і набутих компонентів у процесі індивідуального розвитку організму, лежить в основі поведінки?

 • А таксис
 • Б рефлекс
 • В хомінг
 • Г інстинкт

8. Досліджувати поведінку тварин почали ще задовго до початку розквіту природничих наук. Це було життєво необхідним для людини й сприяло успіхам на полюванні та під час ловіння риби. Знання особливостей поведінки дало змогу приручити деяких тварин, а пізніше сприяло розвитку тваринництва. Цей метод дослідження поведінки тварин використовували вчені, яких вважають засновниками етології. Він найпростіший. Його сутністю є цілеспрямоване й організоване сприйняття та реєстрація поведінки досліджуваного об’єкта. Метод використовують з певною метою і за конкретним планом. Дослідник не втручається в біологічні процеси. Про який метод вивчення поведінки тварин йдеться?

 • А метод спостереження
 • Б метод лабіринтів
 • В експериментальний метод
 • Г метод радіотелеметрії

Стрімкий розвиток технологій за останні десятиліття дав змогу удосконалити цей найпоширеніший метод дослідження поведінки тварин. Серед перелічених укажіть оптичні та цифрові прилади, що їх учені почали використовувати для цього методу.

1. Відеокамери.

2. Біноклі.

3. Телескопи.

4. Фотокамери.

 • А 1, 3, 4
 • Б 2, 3, 4
 • В 1, 2, 4
 • Г 1, 2, 3

9. Поведінку цілого ряду великих ссавців загалом вивчають цим методом. Він полягає в тому, що дослідники за слідами вивчають та фіксують усі переміщення тварин протягом певного проміжку часу. Всі шляхи, якими мігрують тварини, наносять на карту. Укажіть цей метод вивчення поведінки тварин.

 • А метод лабіринтів
 • Б метод класифікації
 • В картографічний метод
 • Г метод етограм

Сергій вважає, що цей метод дозволяє доволі точно виявити міжвидові взаємодії. Людмила стверджує, що він дає уявлення про індивідуальні ділянки тварин, їхні кордони та взаємини із «сусідами». Максим упевнений, що цей метод дає змогу з найбільшою повнотою і точністю відтворити картину зимових переміщень тварин. Хто з дітей помиляється?

 • А Сергій
 • Б Максим
 • В Людмила
 • Г усі помиляються

10. Це метод дослідження поведінки тварин у керованих умовах. Його використовують для розуміння знакових стимулів, застосовуючи моделі. Проводять у природних умовах; умовах, наближених до природних (у великих вольєрах); штучних умовах (лабораторіях, проблемних ящиках — тварину поміщають у замкнену клітку, вийти з якої або отримати їжу можна лише виконавши певну дію — натиснути на важіль або педаль). Цей метод відрізняється від спостереження активнішою взаємодією дослідника з твариною. Укажіть цей метод.

 • А картографічний метод
 • Б метод лабіринтів
 • В експеримент
 • Г метод мічення

Перед проведенням дослідження цим методом потрібно висунути припущення (гіпотезу), щоб установити причини певної поведінки тварин. Що є передумовою висунення гіпотези?

 • А створення спеціальної лабораторії
 • Б спостереження за твариною у природних умовах
 • В досконалі знання поведінки тварин
 • Г вивчення «мови тварин»

На якому фото зображено застосування цього методу?

11. Століттями люди навіть не підозрювали, що птахи відлітають узимку на південь. Орнітологи були переконані, що впродовж усієї зими вони просто ховаються в затишному місці. На початку XIX ст. людині вдалося трохи більше дізнатися про дивовижні міграції, які властиві багатьом видам тварин. До XIX ст. вже припускали, що на зиму птахи відлітають, але як далеко, нікому не було відомо. У 1899 р. данський учитель Мартінсон вирішив застосувати своєрідну «паспортизацію» птахів, яку схвалили й прийняли вчені в усьому світі. Саме завдяки цьому методу було встановлено основні шляхи міграцій птахів та місця їх зимівель. Про який метод йдеться?

 • А метод етограм
 • Б метод лабіринтів
 • В картографічний метод
 • Г метод кільцювання

На якому фото зображено застосування цього методу?

Цей метод дослідження міграцій птахів став поштовхом до розроблення методів для вивчення міграції інших тварин. Про які групи тварин йдеться?

 • А ссавці
 • Б комахи
 • В риби
 • Г усі згадані

12. Це чіткий кількісний метод, що полягає у складанні своєрідних «каталогів поведінки» різних видів. Порівнюючи їх, науковці роблять висновки про еволюцію різних форм поведінки. Про який специфічний метод вивчення поведінки тварин йдеться?

 • А метод етограм
 • Б метод лабіринтів
 • В картографічний метод
 • Г метод класифікації

Дарина вважає, що цей метод дає змогу крім візуального спостереження, доволі широко використовувати кінозйомку, на підставі якої складати ряд схем, які характеризують типові форми поведінки тварини. Христина стверджує, що «каталоги поведінки» можуть бути представлені лише у вигляді таблиці ознак, що збігаються у різних тварин.

Назар упевнений, що цей метод допомагає характеризувати поведінку представників певного виду в окремі періоди біологічного циклу (харчування, спарювання, вирощування молодняка, стадні відносини тощо). Хто з дітей помиляється?

 • А Христина
 • Б Назар
 • В Дарина
 • Г усі помиляються

13. Іноді вдається спостерігати, як пташенята вчаться літати. Спочатку вони просто розмахують крилами, потім починають пурхати по краю гнізда, а через якийсь час уже впевнено літають над гніздом. Та насправді все не так, як здається. Пташенят голуба вирощували в керамічній трубі, такій вузькій, що вони навіть не могли розправити крила, і випустили лише тоді, коли їхні однолітки «навчилися» літати. Як не дивно, пташенята, що ніколи не розправляли крил, полетіли так само впевнено. На думку вчених, уміння літати у пташенят пов’язане з:

 • А умовним рефлексом
 • Б безумовним рефлексом
 • В наслідуванням
 • Г інстинктом

Сергій вважає, що пташенята, пурхаючи по краю гнізда, насправді просто ловлять комах, а не вчаться літати. Дарина стверджує, що така поведінка пов’язана з поступовим дозріванням опорно-рухового апарату. Максим упевнений, що пташенята спостерігають за батьками, наслідують усі їхні рухи й лише так вони вчаться літати. Хто з дітей має рацію?

 • А Сергій
 • Б Максим
 • В Дарина
 • Г усі

14. Ці птахи розмножуються, коли в місцях їх проживання температура опускається нижче -50 °С, а вітер дує зі швидкістю до 200 км/год. Самка відкладає єдине яйце на лапи й накриває його зверху шкірною складкою. Через якийсь час самка відлітає в пошуках їжі, а всі турботи про яйце бере на себе самець. Він поміщає яйце в спеціальну складку шкіри на животі між лапами та носить його дев’ять тижнів, стоячи як вартовий, майже нерухомо. Навіть найсильніші вітри не зможуть зламати мужнього батька. До якої групи належить цей інстинкт?

 • А вроджені індивідуальні
 • Б вроджені репродуктивні
 • В набуті індивідуальці
 • Г вроджені соціальні

Про якого птаха йдеться?

 • А пінгвін галапагоський
 • Б пінгвін імператорський
 • В антарктичний буревісник
 • Г антарктична крячка

Укажіть зображення цього птаха.

15. Ці комахи належать до ряду Перетинчастокрилі. Живуть великими групами. У них розрізняють особин трьох каст: крилатих самок, крилатих самців і безкрилих робочих, які є недорозвиненими самками. Серед робочих іноді є ще й особливий стан — солдати, які вирізняються великими розмірами, мають велику голову та могутні щелепи. Французькі вчені провели цікавий дослід. Вони поклали палаючу стеаринову свічку в гніздо цих комах. Негайно за тривогою вся колонія приступила до роботи. Вони оточили вогнище пожежі й почали гасити вогонь, спрямовуючи на нього струмені кислоти, що міститься в особливих отруйних залозах. За одну хвилину тварини загасили полум’я. Дві занадто відважні особини мало не загинули. Їх відтягнули підоспілі «товариші». До якої групи належить цей захисний інстинкт?

 • А вроджені індивідуальні
 • Б вроджені репродуктивні
 • В набуті індивідуальні
 • Г вроджені соціальні

Про яких комах йдеться?

 • А бджоли
 • Б мурахи
 • В оси
 • Г метелики

Як називають організоване угруповання цих комах?

 • А стадо
 • Б прайд
 • В сім’я
 • Г зграя

16. Усі види метеликів-бражників можуть похвалитися своїм чудовим забарвленням. Бражник очкастий — великий (розмах крил 75-80 мм) нічний метелик зазвичай світло-сірого кольору. Передні крила з витягнутою вершиною і з вирізкою на нижній частині зовнішнього краю, з темними розмитими плямами й світлими полями. Задні крила червоно-рожеві, із синіми плямами, схожими на око, облямовані чорним кругом (звідси й назва). На крилах є по одній плямі. В стані спокою бражник легко зливається з навколишнім середовищем: корою дерев, сухими паличками, камінням. Та, помітивши пташку, він піднімає першу пару крил і блискавично «розплющує очі» на другій парі. Укажіть причину такої поведінки метелика стосовно птаха.

 • А так метелик лякає птаха
 • Б метелик демонструє птахові, що це його територія
 • В це допомагає бражнику краще розгледіти птаха
 • Г він хоча б на мить відволікає увагу ворога й отримує змогу втекти

Яким стимулом є для птаха «очі» метелика?

 • А мотиваційним
 • Б ключовим
 • В завершальним
 • Г стартовим

Укажіть зображення цього метелика.

17. Сріблястий мартин — найчисленніший вид мартинів на морському узбережжі Європи. Вони будують гнізда на скелястих обривах і в піщаних дюнах. Після спарювання самка відкладає 2-3 яйця, вкриті темними цятками. Коли на світ з’являються пташенята, батьки захищають їх, нападаючи на інших птахів і відганяючи їх від гнізда. У разі небезпеки попереджувальні крики батьків примушують малюків негайно повернутися в гніздо. Батьки вигодовують пташенят напівперетравленою їжею, яку вони відригують в дзьобики малюків. Дорослий сріблястий мартин відригує корм тоді, коли пташеня клюне його в червону плямочку на нижньому боці дзьоба. Укажіть тип поведінки, який проявляється у пташенят сріблястого мартина, коли їхні батьки подають сигнал тривоги й пташенята ховаються.

 • А безумовний рефлекс
 • Б реакція на ключовий стимул
 • В таксис
 • Г імпринтинг

Чим для пташенят є червона пляма на нижньому боці дзьоба батьків?

 • А мотиваційним стимулом
 • Б ключовим стимулом
 • В завершальним стимулом
 • Г безумовним рефлексом

18. Латинська назва цього метелика сповнена містики. У деяких країнах його називають адамовою головою. Упродовж тривалого часу багато народів Європи мали цього метелика за передвісника смерті. У стародавній Англії, наприклад, вважали, що він перебуває в прямому контакті з чаклунами й нашіптує їм на вухо своїм тужливим голосом імена людей, які мають незабаром померти. Його поява нерідко наводила жах на цілі села. Німецький письменник Герхарт Гауптман в одній з останніх п’єс образно описав випадок, коли цей метелик влетів у його кімнату. Літній письменник подумав про смерть, що наближається. Про якого нічного метелика йдеться?

Цей містичний метелик часто залазить у вулики й висмоктує мед. При цьому він гуде своїми сильними крилами та пищить. Яка причина такої поведінки?

 • А Цей писк схожий зі звуками, які видає щойно народжена матка медоносної бджоли, сигналізуючи робочим бджолам про своє народження. Почувши звуки матки, бджоли зупиняються і навіть ціпеніють. Цим і користується метелик, коли краде мед
 • Б Цей звук викликає у бджіл відчуття небезпеки. Щойно почувши його, бджоли полишають вулик назавжди, а злодюжка вільно ласує медом
 • В Так гуде робоча бджола, яка щойно принесла мед, а тому бджоли сприймають метелика за «свого» і він вільно пересувається вуликом
 • Г Бджоли не чують гулу метелика, бо вони здатні вловлювати лише ультразвуки

19. Цей птах зазвичай вибирає малодоступні для людини місця з широким горизонтом; перевагу віддає скелястим берегам різних водойм — як внутрішніх, так і зовнішніх. Найбільші популяції птахів трапляються у долинах гірських річок, де є оптимальні умови для гніздування. У гірській місцевості він зазвичай кублиться на скелях; у лісовій зоні часто селиться уздовж річкових круч, на мочарах або високо на деревах, де займає старі гнізда інших птахів. Крім того, птах уникає як ділянок суцільних хащ, так як і широких просторів, не зайнятих лісом. Початок сезону розмноження самці птахів починають із вибору місця для гніздування. Пошуки тварин базуються на природжених реакціях, але в процесі життя особини пошукова поведінка доповнюється набутими реакціями. Які стимули впливають на пошук місця гніздування птаха?

 • А стартові
 • Б мотиваційні
 • В завершальні
 • Г ключові

Ці птахи активно боронять свою територію: під час вторгнення у неї здатні напасти на більшого за розміром пернатого хижака, наприклад, орла чи крука. Яку назву мають тварини, що захищають певну територію від вторгнення представників того самого виду (а інколи й інших, особливо споріднених, видів).

 • А колоніальні
 • Б соціальні
 • В територіальні
 • Г агресивні

Про якого оспіваного в українських піснях найшвидшого хижого птаха, занесеного до Червоної книги України, йдеться?

20. У невеликих ямках і щілинах коралового рифу живуть дивовижні раки-альфеуси. Одна з клешень цих раків більша за другу та влаштована так, що рухомий палець може сильно притискатися до нерухомого, при цьому виникає різкий звук. Звуки, що лунають у результаті клацання, подібні до тріску хмизу, що горить. Альфеуси утворюють щільні скупчення, тому одночасне клацання сотень раків спричиняє сильний шум. Під час клацання виникають ультразвукові коливання. Цей звук у кілька разів сильніший за шум гвинтів катера та приблизно такий, як шум гвинтів круїзного лайнера. Дарина вважає, що так раки привертають увагу самок. Олена стверджує, що така поведінка пов’язана із захистом території. Тарас упевнений, що це свідчить про ігрову поведінку членистоногих. Хто з дітей має рацію?

 • А Дарина
 • Б Олена
 • В Тарас
 • Г усі міркують правильно

21. Пісня солов’я — сильна, з багатими свистовими, рокітливими переливами й трелями. Чудовий спів солов’я можна почути лише упродовж кількох місяців. Найінтенсивніше він співає у травні, у червні — сила співу менша. У народі кажуть: «Коли ячмінь викидає колос, тоді соловейко втрачає голос». Самець співає навіть удень, але справжню пісню солов’я можна почути лише вночі, від вечірньої до ранкової зорі, коли замовкають інші птахи. Вправніший у пісні самець домінує. Навколо нього можуть групуватися молодші самці, які дослухаються до наймаститішого. Вони теж співають, але менш інтенсивно, а головне — навчаються досконалості старшого. Лідерові належить право вибирати час і тривалість свого виконання, решта — чітко підпорядковуються йому. У якому місяці припиняють співати солов’ї?

 • А травні
 • Б липні
 • В вересні
 • Г січні

Така організація самців солов’я, коли спостерігають порядок підлеглості одних особин іншим, має назву

 • А конкуренція
 • Б територіальність
 • В стадність
 • Г ієрархія

З якою метою співає самець солов’я східного?

 • А для маскування
 • Б щоб захистити свою ділянку від суперників
 • В щоб привернути увагу самок
 • Г для попередження про небезпеку

22. Морські леви поширені в північній частині Тихого океану. Вони ревно захищають свою територію від уторгнення інших самців. Кожен самець морського лева охороняє межі своєї території і на суші, і в морі. Якщо на його ділянці з’явиться суперник, самець кидається на нього, видаючи схожі на гавкіт звуки, та приймає попереджувальні пози. Щоб прогнати суперника, зазвичай вистачає залякування: самці штовхають одне одного головами, «б’ються» за допомогою загрозливих поглядів, видають гавкітливі звуки. Якщо таких дій недостатньо, між ними починається поєдинок. На шиї та ластах у багатьох самців морського лева видно шрами від попередніх поєдинків. Самці так зайняті охороною ділянок, що в них навіть не залишається часу для добування їжі. Через певний період морські леви знову стають приязними один до одного, агресія зникає. Яку назву має така поведінка самців морського лева?

 • А територіальна ігрова
 • Б територіальна суспільна
 • В територіальна індивідуальна
 • Г територіальна репродуктивна

Коли проявляється така поведінка?

 • А під час добування їжі
 • Б упродовж усього життя
 • В під час сезону розмноження
 • Г під час освоєння нових територій проживання

23. Морські леви і на суші, і під водою спроможні видавати подібні до гавкоту звуки. Креветки, краби та інші ракоподібні видають скрегіт, потираючи клешнями й ногами об панцир. У деяких риб на голові є спеціальні кісткові вирости, за допомогою яких вони утворюють звуки. Інші риби роблять це завдяки особливій будові плавального міхура. З такою самою метою деякі представники морських глибин демонструють яскраве забарвлення свого тіла. Так, риби-ангели, риби-клоуни, риби-метелики, риби-папуги, риби-хірурги, риби-зебри, морські коники пов’язані між собою, насамперед, зовнішньою схожістю — строкатим багатством кольорів і форм. Укажіть причину такої поведінки морських жителів.

 • А так вони попереджають представників того самого виду про те, що ділянка зайнята
 • Б так тварини попереджають одна одну про небезпеку
 • В так вони відганяють ворогів
 • Г це ритуальний прояв залицяння

Укажіть назву такої поведінки.

 • А ігрова
 • Б індивідуальна
 • В територіальна
 • Г репродуктивна

24. У багатьох видів тварин сформувався своєрідний «кодекс честі», який вони ніколи не порушують та дотримують за певними правилами. Так, поєдинок оленя благородного зазвичай розпочинається із залякування і демонстрації своєї сили. Буває, що слабший самець поступається без бою. Іноді учасникові бійки достатньо визнати свою поразку та прийняти відповідну позу. У вовків переможений підставляє супернику шию і стає абсолютно беззахисним, оскільки за таких обставин досить одного укусу, щоб пошкодити життєво важливу яремну вену. Але переможець ніколи не зробить цього. Галки, наприклад, повертаються до переможця потилицею. Ніби спеціально для цього ритуалу і в звичайної галки, і в галки даурської (Corvus dauricus) уразливе місце вирізняється забарвленням пір’я. Обговорюючи біологічне значення такої поведінки, учні висунули свої припущення. Дарина вважає, що тварини-домінанти діють так, щоб принизити гідність інших тварин. Денис стверджує, що така поведінка дозволяє встановити соціальні відносини в певному співтоваристві. Андрій упевнений, що вона має пристосувальне значення, бо сприяє послабленню внутрішньовидових конфліктів і запобігає жорстоким боям, які будуть шкідливими для виду. Хто з дітей має рацію?

 • А Дарина і Денис
 • Б Денис та Андрій
 • В Андрій і Дарина
 • Г усі міркують правильно

Яку назву мають такі поведінкові реакції тварин, якщо відомо, що вони спрямовані на інших особин з метою зміни їх поведінки на свою користь?

 • А співпраця
 • Б виживання
 • В агресія
 • Г конкуренція

25. Доволі часто на певних територіях тварини можуть залишати мітки. Так, наприклад, ссавці використовують запахи, які вони залишають на поверхні ґрунту або на рослинах. На тілі тварини є спеціальні залози, що виробляють феромони, які потрапляють у повітря і перебувають у ньому певний час. Щоб запах тримався довше, деякі ссавці створюють своєрідний «коктейль» із запахів сечі, калових мас і феромонів. Найчастіше хижаки й гризуни утворюють мітки з калових мас і сечі. Деякі види куниць виділяють секрет особливої залози, яка міститься в ділянці анального отвору. Особини, щоб залишити більше міток, під час сечовиділення стають на передні кінцівки, завдяки цьому сеча обприскує велику територію. Цей запах уловлюють представники того самого виду й аналізують його. Яку інформацію при цьому вони можуть отримати?

 • А про того, хто є власником поміченої ділянки, та коли господар востаннє був на цьому місці
 • Б про те, чим харчувалася особина
 • В про маршрут переміщення тварини
 • Г про будову видільної системи

Які ще мітки, крім запахових, залишають тварини на певних територіях?

 • А звукові сигнали
 • Б подряпини або вигризи на стовбурах дерев
 • В сліди або витоптані доріжки
 • Г усі згадані

Учитель біології запропонував семикласникам визначити мету, з якою тварини мітять територію. Андрій вважає, що тварини можуть мітити ділянки, на яких вони проживають. Олена стверджує, що майже всі тварини так заманюють у пастку свою потенційну жертву. Ірина впевнена, що особини так позначають ділянки для парування або ж ділянки, де вони харчуються. Хто з них помиляється?

 • А Андрій
 • Б Олена
 • В Ірина
 • Г усі помиляються

26. У тваринному світі деякі види мають пахучі залози, що виділяють певний секрет для приваблювання особин протилежної статі, а також для мічення території, де вони мешкають. Розміщені пахучі залози на різних ділянках тіла залежно від виду тварин: у лисиці — біля основи хвоста, у собаки — на підошвах, у верблюда — на шиї, у мавп — під пахвами, у слонів — між очима та вухами, у крокодилів — біля анального отвору, у кіз та баранів — позаду рогів, в антилоп — біля внутрішнього краю ока. А в цього парнокопитного пахучі залози містяться на внутрішньому боці задніх кінцівок поблизу колінних суглобів. Їхніми виділеннями тварина мітить територію і за запахом упізнає представників свого виду. Секрет, що має різкий запах, тварина залишає на нижніх гілках чагарників і дерев, каміннях, високих стеблах трави та інших предметах. Укажіть зображення цієї тварини.

27. Ці напівводні гризуни утворюють моногамні пари, які з часом перетворюються на невеликі сімейні групи. Територію проживання сім’я іноді займає упродовж кількох поколінь. Право на розмноження в них, однак, належить лише домінантній парі. Інші особини після дорослішання змушені покидати групу, щоб організувати власну колонію. Невелику водойму займає одна сім’я або одинокий самець. У місцях, багатих рослинністю, ділянки можуть стикатися і навіть перетинатися. Межі своєї території тварини позначають особливими мітками, які наносять на спеціально облаштовані горбики з бруду, мулу й гілок заввишки 30 см і завширшки близько 1 м. Укажіть зображення представника цих тварин.

Як саме мітить свою територію ця тварина?

 • А секретом мускусних залоз
 • Б секретом потових залоз
 • В слідами та витоптаними доріжками
 • Г подряпинами на стовбурах дерев

Від чого залежить протяжність ділянки, яку займає сімейна група цих тварин?

 • А довжини річки
 • Б величини самця
 • В кількості кормів
 • Г погодних умов

28. Крім пахучих залоз, у деяких видів тварин існують зловонні запахи. У скунсів запахові анальні залози виділяють їдку речовину зі стійким огидним запахом — неначе змішалися «аромати» часнику, гнилої капусти, паленого пір’я та гуми. Описані випадки, коли люди непритомніли, вдихнувши виділення цих тварин, і навіть наступного дня відчували головний біль. Достатньо лише 2 • 10-12 г цього секрету, щоб одяг, помічений скунсом, можна було викинути. Після потрапляння в очі ця рідина призводить до тимчасової сліпоти. Ароматизований струмінь секрету скунс може вибризкувати на відстань 1-6 м. З якою метою скунси використовують цей запах?

 • А мітять територію
 • Б приваблюють самок
 • В захищаються від ворогів
 • Г усі відповіді правильні

У лисиць наприкінці вагітності в сечі теж накопичується відразливий запах, яким вона поливає входи в нори інших тварин. З якою метою вона це робить?

 • А примушує лишатися в норах своїх суперників
 • Б позначає шлях пересування
 • В приваблює потенційних партнерів
 • Г виманює жертв

29. Тварини, які можуть швидко бігати або прудко забиратися на дерева, ховаються, залізаючи на дерево або тікаючи. Якщо це неможливо — тварина застосовує всю свою зброю — зуби, ікла, кігті або роги. Буйвол завдає левові ударів копитами та рогами. Скунси й горили здатні випускати сильний струмінь рідини з дуже неприємним запахом. Укажіть форму поведінки, до якої належать загрозливі демонстрації, напад та нанесення травм.

 • А ігрова поведінка
 • Б шлюбна поведінка
 • В захисна поведінка
 • Г дослідницька поведінка

Розгляньте фото та вкажіть зображення цієї поведінки.

30. Альтанникових птахів уважають неперевершеними архітекторами. Спершу самці вибирають місце, розчищають майданчик, прибирають сміття і лише після цього беруться до спорудження куреня. Часто в центрі куреня міститься прикрашене самцем деревце. Навколо дерева птах зводить стіни куреня. Нерідко з альтанки на майданчик веде склепінчастий «коридор». Самці прикрашають свої споруди різними предметами. Укажіть форму територіальної поведінки самця альтанника атласного під час будівництва альтанок.

 • А територіальна ігрова
 • Б територіальна репродуктивна
 • В територіальна суспільна
 • Г територіальна харчова

Майданчик птахи прикрашають пір’ям, мушлями, надкриллями жуків, монетами, склом, гвинтиками та багатьма іншими предметами, які можуть знайти в лісі чи поблизу людських поселень. Перевагу альтанник віддає синім кольорам. Самці нерідко розфарбовують стінки альтанок соком синіх ягід, змішуючи його зі слиною. Укажіть прояв територіальної поведінки, до якого можна віднести ці дії птаха-альтанника.

 • А охорона території
 • Б мічення території
 • В облаштування території
 • Г усі зазначені

Розгляньте фото та вкажіть гніздо альтанника.