Біологія. Компетентнісно орієнтовані завдання. 7–11 класи

Організми та середовища існування

1. Популяція — це сукупність особин одного виду, які протягом тривалого часу й багатьох поколінь існують у межах однієї території та вільно схрещуються між собою. Популяції багатьох видів утворюють групи. Андрій стверджує, що це родини, стада та зграї. Микола переконує, що це стада, шлюбні пари та одновікові групи тварин. Уляна впевнена, що це зграї та скупчення самців. Хто з дітей має рацію?

 • А Андрій
 • Б Микола
 • В Уляна
 • Г усі помиляються

Укажіть зображення популяції.

2. Розділ біології, що вивчає закономірності взаємовідношень організмів з навколишнім середовищем, а також організацію і функціонування надорганізмових систем (популяцій, видів, біоценозів, біосфери), має назву

 • А зоологія
 • Б етологія
 • В екологія
 • Г гістологія

Цей термін уперше запропонував німецький біолог у 1866 р. в праці «Загальна морфологія організмів» («Generelle Morphologie der Organismen»). Укажіть цього вченого.

 • А Геккель
 • Б Гіппократ
 • В Гален
 • Г Галілей

Укажіть портрет цього вченого.

3. Увідповідніть терміни та їх визначення.

 1. 1 біосфера
 2. 2 екосистема
 3. 3 популяція
 • А сукупність взаємопов’язаних популяцій організмів, які взаємодіють між собою та з умовами середовища життя
 • Б сукупність особин одного виду, яка тривалий час мешкає певною мірою відокремлено від інших подібних угруповань
 • В сукупність рослин, тварин і мікроорганізмів, які заселяють певну ділянку суходолу або водойму та характеризуються певними стосунками між собою і Г пристосованістю до навколишнього середовища сукупність усіх екосистем нашої планети

4. Екологічні чинники — це всі умови навколишнього середовища, які впливають на окремі організми та їхні угруповання. Залежно від природи та особливостей дії на організми, екологічні чинники поділяють на чинники живої, неживої природи та антропогенні. Різні форми господарської діяльності людини та їхні наслідки, що змінюють стан середовища, життя різних видів живих істот і самої людини зокрема, мають назву

 • А абіотичні чинники
 • Б біотичні чинники
 • В антропогенні чинники
 • Г адаптації

Укажіть приклад, що ілюструє вплив на тваринні організми антропогенного чинника.

 • А синиці поїдають гусінь соснового коконопряда
 • Б браконьєри застрелили молодого зубра
 • В зграя вовків уполювала кволу козулю
 • Г тепле вологе літо сприяло розмноженню попелиці

Укажіть приклад впливу на тваринні організми біотичних екологічних чинників.

 • А тепла весна сприяла швидшому перетворенню пуголовків на жаб
 • Б водна течія сприяла розселенню личинок
 • В у місцях гніздівлі перелітних птахів людина створила заказники
 • Г зростання популяції рисі призвело до зменшення популяції зайців

5. Найрізноманітніше за своїми умовами середовище життя тварин — наземно-повітряне. Серед екологічних чинників провідна роль тут належить освітленості, температурі, вологості та газовому складу атмосфери. Які пристосування до життя за низьких температур має тварина, зображена на малюнку?

 • А щільне хутро, товстий прошарок жиру
 • Б пір’яний покрив, змащений жиром
 • В білий колір хутра
 • Г гострі кігті для полювання на рибу

Укажіть назву тварин, які можуть існувати в умовах понижених температур.

 • А холодолюбні
 • Б теплолюбні
 • В холодостійкі
 • Г посухостійкі

Укажіть тварину, яка живе в умовах постійних низьких температур.

6. Увідповідніть середовища існування, їх характеристики та екологічні групи тварин, характерні для цих середовищ.

Середовище існування

Характеристика середовища

Екологічні групи тварин, характерні для середовища

1

Наземно-повітряне

1

Стабільне середовище

з незначними коливаннями температур (добових

і сезонних), високою вологістю, нестачею кисню

1

Денні та нічні, холодолюбні, вологолюбні, посухостійкі та посухолюбні тварини

2

Водне

2

Середовище з незначними коливаннями температури, зменшенням освітленості й підвищенням тиску зі збільшенням глибини, різним сольовим складом

2

Аероби та анаероби

3

Ґрунтове

3

Безкисневе або кисневе середовище

3

Ектопаразити та ендопаразити

4

Живі організми

4

Середовище з достатнім освітленням і вмістом кисню, періодичними коливаннями температури й вологості, підвищенням тиску з підняттям угору

4

Гідробіонти: нектон, планктон, перифітон, нейстон, бентос

7. Розгляньте зображення тварин і визначте їх місце в навколишньому середовищі.

8. Кожний вид тварин, взаємодіючи з популяціями інших організмів, а також з умовами неживої природи, входить до складу багатовидових екосистем. В екосистемі він займає певне просторове й трофічне положення — екологічну нішу. Що ближчі екологічні ніші популяцій різних видів однієї екосистеми, то гостріша між ними конкуренція за необхідні ресурси середовища. Суперництво між особинами різних видів за життєво важливі ресурси — це

 • А хижацтво
 • Б внутрішньовидова конкуренція
 • В коменсалізм
 • Г міжвидова конкуренція

Укажіть фото, що відображає внутрішньовидову конкуренцію.

9. Між щупальцями велетенської медузи мешкають дрібні рибки, яких медуза не зачіпає, оскільки вони приваблюють більшу рибу. Натомість рибки отримують залишки їжі медузи. Яку назву має така форма стосунків?

 • А паразитизм
 • Б нейтралізм
 • В мутуалізм
 • Г коменсалізм

Укажіть на ілюстраціях таку саму форму взаємодії.

10. У теплих водах Індійського й Тихого океанів мешкають яскраві рибки-клоуни, герої мультфільмів і прототипи улюблених дітьми дитячих іграшок. Ви, напевне, бачили популярний мультфільм «У пошуках Немо», тож витончена рибка-клоун Немо та його татусь Тобі, мабуть, добре вам відомі. Настав час познайомитися з ними ближче! Таке незвичайне прізвисько рибка-клоун отримала за яскраве забарвлення та схожість із гримом циркових акторів, які розмальовують своє обличчя перед виступом. Колір тіла риб-клоунів може варіювати від рожевого до вогняного, жовтого чи червоного. Риба-клоун живе поряд із морською актинією (анемоною), яка завдяки величезній кількості отруйних щупалець захищає рибку від ворогів. Клоунам актинії не страшні — ці рибки виробляють спеціальний слиз, який і захищає їх від болючих укусів. Риби-клоуни ретельно піклуються про свій «дім»: приваблюють до анемони різні організми, якими та харчується, а ще очищають її від забруднення й відлякують хижаків (наприклад, крабів). Відпливати далеко від своєї актинії рибки не наважуються. Так вони можуть стати легкою здобиччю. Яку назву має таке співіснування (симбіоз) між рибкою та актинією?

 • А паразитизм
 • Б конкуренція
 • В мутуалізм
 • Г коменсалізм

Укажіть зображення такої самої форми симбіозу.

11. Редьярд Кіплінґ розповів усьому світові історію про відважного мангуста, який безстрашно боровся з величезними королівськими кобрами. Який тип взаємовідносин між цими тваринами?

 • А хижацтво
 • Б паразитизм
 • В конкуренція
 • Г коменсалізм

12. «Під мікроскопом він відкрив, що на блосі проживає блішка, на блішці тій — блошинка-крихта, у блошинку ж ту встромляє зуб сердито Блошиночка ... і так безконечно». Укажіть форму співіснування організмів, про яку писав Джонатан Свіфт.

 • А хижацтво
 • Б паразитизм
 • В конкуренція
 • Г коменсалізм

Укажіть зображення такої самої форми взаємодії.

13. Увідповідніть форми співіснування організмів, приклади взаємовідносин та ілюстрації.

14. Компоненти екосистем взаємопов’язані між собою харчовими (трофічними) зв’язками. Завдяки трофічним зв’язкам формуються ланцюги живлення. Кожен вид організмів у складі ланцюга живлення становить окрему ланку, або трофічний рівень. На уроці біології учні отримали завдання: за малюнком — визначити, яка тварина ланцюга живлення є фітофагом?

Микола стверджує, що виробники органічних речовин в екосистемах — продуценти. Іван запевняє, що споживачі готових органічних речовин — консументи. А Софія переконує, що редуценти — руйнівники. Хто з дітей має рацію?

 • А Микола
 • Б Іван
 • В Софія
 • Г усі міркують правильно

15. Увідповідніть компоненти екосистеми та організми, які до них належать.

Відповідь: Продуценти: ______ Консументи: ______ Редуценти: ______

16. У 1953 р. в одному з містечок на Японських островах лікарі виявили хворобу незрозумілого походження. Вона вражала центральну нервову систему — люди втрачали слух, зір, пам’ять, а іноді й божеволіли. Досліди показали — люди отруюються ртуттю, хоча жодних чинників для цього не було. Після глобального дослідження проблеми вчені з’ясували, що причиною був розташований неподалік завод, який скидав відходи свого виробництва в затоку. Тієї мізерної кількості ртуті вистачило, щоб вона накопичувалася впродовж тривалого часу спочатку у водоростях, а потім в організмах, які їх поїдали. Згодом ртуть накопичувалася в кісткових рибах (щуках) та акулах. Люди, які здавна рибалили в одному й тому самому місці, навіть не здогадувалися про небезпеку, на яку наражали себе та своїх близьких. Ніщо в світі не зникає безслідно й ніщо не з’являється з нічого — про це потрібно пам’ятати.

Скільки ланок налічує харчовий ланцюг, що став причиною отруєння японців?

 • А 2
 • Б 3
 • В 4
 • Г 5

Які організми є продуцентами в харчовому ланцюзі?

 • А водорості
 • Б кісткові риби
 • В акула
 • Г людина

Укажіть консумент II порядку в цьому харчовому ланцюзі.

 • А водорості
 • Б кісткові риби
 • В акула
 • Г людина

17. «Весь порядок природи, — зазначав відомий ботанік Фердинанд Кон, — побудований на тому, що одні й ті самі часточки матерії переходять із мертвого в живе тіло у вічному кругообігу». Укажіть послідовність організмів, які беруть участь у цьому процесі.

 • А редуценти — продуценти — консументи
 • Б консументи — продуценти — редуценти
 • В продуценти — консументи — редуценти
 • Г усі послідовності правильні

Вівці належать до

 • А консументів І порядку
 • Б консументів II порядку
 • В редуцентів
 • Г консументів і І, і II порядку одночасно

На якому рівні харчового ланцюга перебуває консумент І порядку?

 • А на І
 • Б на II
 • В на III
 • Г на IV

18. Уважно розгляньте ілюстрацію, де зображені хребетні тварини. Серед них є:

 • А три консументи І порядку
 • Б один консумент II і два консументи І порядку
 • В один продуцент і два консументи
 • Г лише консументи І порядку

19. Засновник буддизму Будда (Сіддгартха Ґаутама) проголосив принцип неспричинення шкоди іншим живим істотам. Пророк Мухаммад (започаткував іслам) захищав тварин від жорстоких людей. Філософи Піфагор і Плутарх говорили про добре ставлення до тварин. Святий Франциск Ассизький сприймав тварин і рослини як своїх братів і сестер. У XVIII і XIX ст. у США й Англії з’явилися перші закони про заборону жорстокого поводження з тваринами. Які закони в Україні захищають тваринний світ?

Іванна стверджує, що це закон «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991 р.), де охороні підлягають усі об’єкти рослинного та тваринного світу. Максим упевнений, що це Конституція України (1996 р.). Юрій переконаний, що це закон «Про тваринний світ» (1993 р.). Хто з учнів має рацію?

 • А Іванна та Максим
 • Б Максим та Юрій
 • В Юрій та Іванна
 • Г усі учні

20. Колискою товариств захисту тварин вважають Англію, де у 1809 р. прем’єр-міністр лорд Ерскін проголосив у палаті лордів: «Без жалю до тварин немає істинно гарного виховання, немає істинно доброго серця». Так у 1822 р. було ухвалено перший у Європі закон про покарання мучителів тварин. Перше у світі товариство захисту тварин створено в 1824 р., а в 1959 р. — Міжнародне товариство захисту тварин. У м. Гланд (Швейцарія) у 1948 р. з метою охорони природи й природних ресурсів створено Міжнародний союз охорони природи і природних ресурсів (МСОП) і започаткована Міжнародна Червона книга.

Катерина впевнена, що Червона книга — це список рідкісних і зникаючих видів. Максим стверджує, що перше видання Червоної книги України («УРСР — тваринний і рослинний світ») побачило світ у 1980 р., а друге видання — у 2004 р. Олена переконана, що Чорний список — це перелік тварин, які вимерли на нашій планеті. Хто має рацію?

 • А Катерина та Олена
 • Б Максим та Олена
 • В усі мають рацію
 • Г усі помиляються

21. В епоху Середньовіччя проблема взаємин людини й природи хвилювала багатьох мислителів. Свідченням цього є твір Іоанна Скота Еріугени (810-877 рр.) «Про розділення природи». Він писав, що природа розвивається за своїми законами, які визначені Богом, і якщо людина шанує Бога, то вона має шанувати і його створіння. У монастирях уперше почали раціонально використовувати природні багатства, пропагувати бережне ставлення до довкілля, створювати заповідні території та ботанічні сади, в яких охороняли рідкісних представників рослинного і тваринного світу. Охорона рідкісних і зникаючих видів та біорізноманіття нашої планети — проблема сьогодення. То ж у всьому світі створені спеціальні території, що перебувають під охороною держави, різних установ і громадських організацій. Увідповідніть території та об’єкти природно-заповідного фонду України, їх визначення і приклади.

Назва території чи об’єкта

Визначення

Приклад

1

Заповідник

1

Території, відкриті для відвідувань; тут дозволено окремі види діяльності людини, наприклад, туризм

1

Озеро Нобель, Шацькі озера, Соколині гори, Переброди, острів Зміїний

2

Національний природний парк

2

Природоохоронна територія, де заборонено всі види діяльності, окрім наукової

2

Київський, Луцький, Рівненський, Одеський, Миколаївський, Херсонський...

3

Заказник

3

Території, на яких зберігають, вивчають і розводять у штучних умовах диких тварин

3

Карпатський, Дермансько-Острозький, Святі гори, Голосіївський, Кременецькі гори, Сколівські бескиди, Шацький...

4

Зоологічний парк

4

Природоохоронна територія, де під охороною перебувають лише окремі частини природного комплексу

4

Поліський, Рівненський, Канівський, Асканія-Нова, Карадазький, Кримський, Чорноморський ...

22. Укажіть назву заповідника за таким описом. Належить до найстаріших і найбільших біосферних заповідників України; розташований у степовій зоні Херсонської області; є місцем гніздування багатьох перелітних птахів.

 • А Карпатський
 • Б Чорноморський
 • В Асканія-Нова
 • Г Рівненський

Укажіть кількість біосферних заповідників на території України.

 • А 2
 • Б 4
 • В 6
 • Г 8

Укажіть птаха, якого охороняють у найбільшому заповіднику України.

 • А журавель сірий
 • Б лелека білий
 • В пінгвін малий
 • Г дятел звичайний

Укажіть зображення цього птаха.

Укажіть ссавця, який перебуває під охороною у цьому заповіднику.