Біологія. Компетентнісно орієнтовані завдання. 7–11 класи

Процеси життєдіяльності тварин

1. Взаємини між організмами, коли один із них полює на іншого та живиться за рахунок здобичі, Микола назвав хижацтвом, а Тетяна висловила припущення, що цей спосіб живлення — паразитизм. Хто з дітей має рацію?

 • А Микола
 • Б Тетяна
 • В обоє
 • Г обоє помиляються

2. Відомо, що тварини — гетеротрофи. Яке із тверджень про живлення тварин правильне?

1. Гетеротрофне живлення — це процес споживання готових органічних речовин.

2. Гетеротрофне живлення — це процес синтезу власних органічних речовин організмом тварини.

 • A 1
 • Б 2
 • В обидва правильні
 • Г обидва хибні

3. Тваринам притаманні різні типи гетеротрофного живлення залежно від поживних речовин: голозойне (м’ясоїдні, рослиноїдні та всеїдні), сапротрофне (детритофаги, некрофаги, копрофаги, сапрофаги), симбіотрофне та паразитичне. Укажіть тип живлення тварин, якщо:

1) тварини живляться тканинами та соками живих істот;

2) споживають мертву органіку.

 • А 1 — голозойне, 2 — сапротрофне
 • Б 1 — паразитичне, 2 — сапротрофне
 • В 1 — сапротрофне, 2 — паразитичне
 • Г 1 — голозойне, 2 — паразитичне

Укажіть цих тварин (за типом живлення) серед зображених.

 • А А, Б
 • Б Б, В
 • В А, Г
 • Г В, Г

4. Фільтратори — мешканці водойм. Це тварини, які споживають дрібні організми та часточки органіки, що зависли у воді. Тому вони:

 • 1) корисні, бо сприяють процесам самоочищення водойм, звільненню від надлишкової органіки;
 • 2) шкідливі, бо знищують дрібних тварин, а тому зменшують видову різноманітність водних екосистем.

Яке із тверджень правильне?

 • А 1
 • Б 2
 • В обидва правильні
 • Г обидва хибні

5. Вивчаючи тему «Типи живлення тварин», учні запропонували такі твердження. 1. Кровосисні види тварин можна віднести до паразитичних, бо вони живляться рідинами живих організмів. 2. Перше твердження щодо належності кровосисних тварин до паразитичних неповне, бо вони перебувають на тілі хазяїна лише під час живлення. Яке із тверджень хибне?

 • А 1
 • Б 2
 • В обидва правильні
 • Г обидва хибні

6. За добу ця тварина (заввишки 10 см і завширшки 4 см) перекачує крізь себе 80 л води й при цьому здатна «з’їсти» 90 % одноклітинних, що містяться в ній. Укажіть характер живлення цієї тварини.

 • А сапротроф
 • Б фільтратор
 • В хижак
 • Г фітофаг

7. Гідра (представник кишковопорожнинних) — хижак. Свою здобич (дрібні водні тварини: інфузорії, рачки, іноді личинки, мальки риб) паралізує отрутою жалких клітин і проштовхує щупальцями в кишкову порожнину. Під дією травних ферментів залозистих клітин ендодерми здобич розпадається на шматки, що їх захоплюють травні клітини (фагоцитоз). Укажіть правильне твердження про травлення гідри.

 • 1. Кишковопорожнинним притаманні два варіанти травлення їжі — порожнинне травлення та внутрішньоклітинне.
 • 2. У кишковій порожнині гідри відбувається часткове травлення їжі, а остаточне — в клітинах ендодерми.

 • А 1
 • Б 2
 • В обидва правильні
 • Г обидва хибні

8. Відомо, що за основу класифікації живих організмів покладено принцип єдності будови, подібність процесів життєдіяльності та спільне походження. Чому за відсутності травної системи ціп’як все-таки належить до типу Плоскі черви?

 • 1. Ціп’як має наскрізну травну систему.
 • 2. Тіло ціп’яка почленоване (від 3 тис. до 10 тис. члеників) та великого розміру (близько 10-12 м).
 • 3. У ціп’яка відсутня порожнина тіла.

Укажіть правильне твердження.

 • А 1
 • Б 2
 • В 3
 • Г усі твердження хибні

9. Павук-хрестовик із павутини будує ловильну сітку, у яку потрапляє здобич. За допомогою хеліцер павук уводить у тіло здобичі отруту й травні ферменти, а тому внутрішній уміст комах перетравлюється поза тілом павука. Такий тип травлення називають позакишковим, або зовнішнім. Укажіть правильне твердження щодо травної системи павука-хрестовика.

 • 1. У павука-хрестовика відсутня травна система, бо в нього зовнішнє травлення.
 • 2. У павука-хрестовика типова для типу Членистоногі травна система. Остаточне травлення їжі відбувається у шлунку та кишечнику.

 • А 1
 • Б 2
 • В обидва правильні
 • Г обидва хибні

10. Хребетним тваринам притаманні різні способи живлення. Однак принцип будови травної системи в них однаковий: наскрізний кишечник; щелепи — результат еволюції; спеціалізовані травні залози — слинні, печінка й підшлункова. Слина виконує кілька функцій, зокрема полегшує ковтання їжі, містить ферменти, завдяки яким у ротовій порожнині починається травлення. Проте у риб відсутні слинні залози. Чому?

1. Риби живляться дрібними часточками завислої у воді органіки, проковтуючи її разом із водою.

2. Риби — водні тварини, їхня їжа завжди зволожена, а тому додаткового пристосування для її ковтання не потрібно.

 • А 1
 • Б 2
 • В обидва твердження правильні
 • Г обидва твердження хибні

11. Птахи мають складний шлунок, утворений двома відділами — залозистим і м’язовим. Жуйні парнокопитні ссавці — також. Їхній шлунок складається із чотирьох відділів (рубець, сітка, книжка, сичуг).Укажіть правильні твердження.

1. У птахів складний шлунок забезпечує ефективність травлення за наявності вкороченого кишечника.

2. Жуйні парнокопитні споживають грубу рослинну їжу, що погано перетравлюється.

 • А 1
 • Б 2
 • В обидва твердження правильні
 • Г обидва твердження хибні

12. Членистоногі заселяють усі середовища життя. Органами дихання наземних членистоногих є трахеї та легеневі мішки, а у водних — зябра. Серед павукоподібних лише один вид — сріблянка — мешканець водойм. Можна припустити, що:

 • 1) у павука-сріблянки органами дихання є легеневі мішки й трахеї, як і в усіх павукоподібних, бо він дихає атмосферним повітрям;
 • 2) у павука-сріблянки органом дихання є зябра — як у представника водних тварин. Укажіть правильне припущення.

 • А 1
 • Б 2
 • В обидва правильні
 • Г обидва хибні

13. Надходження кисню з навколишнього середовища й виділення у довкілля певної суміші газів, зокрема, вуглекислого газу — суть газообміну як основи процесів обміну речовин. Щоб отримати кисень, у тварин розвинулися спеціальні пристосування для його вбирання з повітря або води. У багатьох безхребетних немає спеціалізованих органів дихання, проте вони все-таки отримують кисень. Як саме?

1. Кисень надходить через зволожені покриви тіла.

2. Газообмін відбувається шляхом дифузії через зовнішню цитоплазматичну мембрану. Яке твердження правильне?

 • А 1
 • Б 2
 • В обидва правильні
 • Г обидва хибні

14. Завдяки рухові крові відбувається транспортування поживних речовин і кисню по всьому тілу тварини (за наявності спеціалізованої системи дихання і кровообігу). Членистоногим притаманна і дихальна, і кровоносна системи. Проте відомий факт, що рух крові у комах забезпечує лише транспортування поживних речовин. А як кисень надходить у тіло комахи?

 • А через усю поверхню тіла
 • Б газообмін відбувається через розгалужену мережу трахей
 • В для життєдіяльності комах кисень не важливий, а тому газообмін у них відсутній
 • Г функцію запасання кисню у комах виконує жирове тіло

15. Залежно від будови покривів тіла, особливостей індивідуального розвитку та умов довкілля ріст у тварин буває безперервним або періодичним. Прочитайте твердження.

 • 1. Членистоногі ростуть під час линяння, коли скидають старі покриви, а нові ще не затверділи.
 • 2. Ріст припиняється у тих видів тварин, які впадають у сплячку чи заціпеніння. Отже, про періодичний ріст ідеться:

 • А лише в твердженні 1
 • Б лише в твердженні 2
 • В в обох твердженнях
 • Г у жодному з тверджень

16. Розвиток з перетвореннями виконує ряд біологічних функцій, спрямованих на забезпечення існування виду. Личинка метеликів (гусінь) переважно живиться тканинами рослин, а доросла особина (імаго) — нектаром. Укажіть правильний перелік типів ротового апарату гусені та метелика.

 • А у гусені — гризучий; у метелика — гризучий
 • Б у гусені — сисний; у метелика — гризучий
 • В у гусені — гризучий; у метелика — сисний
 • Г у гусені — гризучо-лижучий; у метелика — сисний

17. Що дрібніший організм, то більша в нього інтенсивність процесів обміну речовин, а тривалість життя таких тварин — менша. Микола зацікавився частотою дихальних рухів (ЧДР) у тварин з різними розмірами тіла у послідовності:

миша хатня → заєць-русак → ведмідь бурий.

Чи змінюється ЧДР цих тварин?

 • А ЧДР збільшується
 • Б ЧДР зменшується
 • В ЧДР майже однакова

Якою буде кількість уживаної їжі в перерахунку на одиницю маси тіла цих тварин?

 • А кількість збільшується
 • Б кількість зменшується
 • В кількість майже однакова

Хто має найбільшу тривалість життя?

 • А миша хатня
 • Б заєць-русак
 • В ведмідь бурий

18. У результаті обміну речовин у клітинах тіла тварин утворюються метаболіти — вуглекислий газ, амоніак, сечовина та інші. Виводяться ці речовини з організму спеціалізованими органами (видільною системою), а також іншими структурами, видільна функція яких не є основною. Виділення кінцевих продуктів обміну важливе, бо:

 • 1) кінцеві продукти обміну є отруйними для організму;
 • 2) бере участь у регуляції складу рідин тіла організму.

Яке твердження правильне?

 • А 1
 • Б 2
 • В обидва твердження правильні
 • Г обидва твердження хибні

19. Багато павуків і комах живуть у посушливих умовах (їх називають ксерофіли). Проблему води ці види вирішують «оригінальним» способом. Як саме?

 • А запасають воду в періоди опадів подібно до рослин сукулентів
 • Б продукти виділення у цих членистоногих мають вигляд кристалів, практично позбавлених води
 • В для процесів життєдіяльності цих тварин вода не потрібна
 • Г тварини «мандрують» у пошуках джерела води

20. Для тварин характерні різні типи видільної системи. Увідповідніть зображення тварин із особливостями їх будови, типами видільної системи та назвами видів.

21. Покриви хребетних тварин спільні за планом будови: складаються з двох шарів — зовнішнього багатошарового епітелію і нижнього — дерми або власне шкіри. Проте у представників різних класів хребетних є характерні особливості покривів (луска, кігті, пір’я, нігті, копита, волоски, роги та інше). Увідповідніть зображення представників класу хребетних тварин із притаманними їм особливостями покривів та функціями складників цих покривів.

22. Для виявлення витоку газу з труб до нього додають хімічну речовину (етилмеркаптан) з особливим запахом тухлого м’яса. У США одного разу спостерігали зграю птахів над місцем ушкодженого трубопроводу. Які птахи ширяли над трубопроводом?

 • А синиці
 • Б горобці
 • В грифи
 • Г орли

23. У природі на тварин завжди чатує небезпека (хижаки, конкуренти за їжу, людина, яка полює на тварин). У представників царства Тварини виникли пристосування для пасивного та активного захисту. Увідповідніть способи захисту тварини з їх видами та зображеннями.

24. Дихання — це процес, властивий усім живим організмам, зокрема тваринам. Відомо, що в наземних хордових тварин є спеціалізована система органів дихання, побудована за одним загальним планом, — дихальні шляхи та легені. Проте рівень організації тварин, спосіб життя, умови проживання наклали відбиток на особливості будови дихальної системи та способу проникнення повітря у легені. Увідповідніть тварин, особливості будови їхніх легень та способи проникнення повітря до них.

25. Комахи — найчисленніша група тварин на планеті. Вони освоїли усі середовища життя (наземне, водне, ґрунт, організми інших істот). За кількістю видів їх майже утричі більше, ніж усіх інших тварин разом узятих. За характером живлення серед них є хижаки, сапротрофи, кровосисні, паразити. Відповідно до споживання різних видів їжі у них виникли різні типи ротових апаратів. Увідповідніть назви ротових апаратів із їх типами, зображеннями комах і способами їх живлення.

26. Усі акули плавають безперервно та з відкритим ротом тому, що...

 • А вони позбавлені плавального міхура, і якщо акула зупиниться, — вона потоне
 • Б акули — хижаки, тому рот завжди відкритий і готовий схопити здобич
 • В безперервний рух з відкритим ротом забезпечує постійний потік води з ротової порожнини через зябра, що сприяє поліпшенню газообміну
 • Г у ротовій порожнині акул дуже багато гострих зубів (розташованих у п’ять, а в деяких видів — у сім рядів), тому вони не можуть закрити рот

27. У земноводних, порівняно з рибами, ступінь розвитку головного мозку вищий (складніше організований, зокрема передній мозок амфібій утворений двома півкулями). Проте мозочок у земноводних гірше розвинутий, ніж у риб. Чим це пояснюють?

 • А розмірами тіла земноводних
 • Б риби ведуть лише водний спосіб життя
 • В у більшості земноводних рухи обмежуються стрибками, а рухи риб різноманітніші
 • Г амфібії ведуть напівводяний та напівназемний спосіб життя

28. Про байки рибалок і мисливців знає багато людей. Не всім їхнім розповідям можна повірити. Один очевидець-рибалка стверджував, що спійманий щойно на спінінг тунець був таким само теплим, як теплокровні тварини. Це можна пояснити тим, що...

 • А тіло тунця нагрілось у результаті тертя об воду під час руху
 • Б швидке плавання потребує великих витрат енергії, тому в мускулатурі риби посилюються процеси обміну, а температура тіла піднімається
 • В це чергова байка рибалки (риби — холоднокровні)
 • Г рибалці від хвилювання здалося, що тіло риби тепле

29. Нервова система — одна з найважливіших систем організму тварини, бо здійснює регуляцію всіх процесів у ньому та забезпечує швидку реакцію на зміни в довкіллі й самому організмі. Основними клітинами нервової тканини є нейрони. Чим визначаються регуляторні властивості нервової системи?

 • А збудливістю і провідністю
 • Б скоротливістю та опірністю
 • В непроникністю і прозорістю
 • Г циклічністю і відкритістю

30. Любителям поласувати річковими раками доводилося виловлювати особини, які відрізнялися між собою. Одні мали черевце ширше за головогруди, інші — вужче. Як це можна пояснити?

 • А виловлені особини — представники різних видів, що живуть у прісних водоймах України
 • Б це приклад статевого диморфізму, а тому виловлені екземпляри належать до одного виду, але різних статей
 • В особини з вужчим черевцем довго не знаходили їжі
 • Г виловлені особини були одного виду, але різного віку