ГДЗ до підручника «Геометрія» А.П. Єршової. 8 клас

§ 20. Обчислення значень тригонометричних функцій

689. АВ — гіпотенуза, ∠C = 90° і ∠A + ∠B = 90°. cos ∠A = sin ∠B = a.

692. Якщо α + β = 90°, то tg α • tg β = tg α • tg(90° - α) = tg α • ctg α = 1.

695. a) sin x = cos 36° = sin(90° - 36°) = sin 54°; x = 54°;

б) cos x = sin 82° = cos(90° - 82°) = cos 8°, x = 8°;

в) tg x = √3; tg 60° = √3; x = 60°;

г) cos x = sin x = cos(90° - x); x = 90° - x; x = 45°.

696. a) cos x = sin 50° = cos(90° - 50°) = cos 40°; x = 40°;

б) sin x = 0,5 = sin 30°; x = 30°;

в) tg x = 1 = tg 45°; x = 45°.

697. sin 80° ≈ 0,985; sin 32° ≈ 0,530; cos 18° ≈ 0,951;

cos 54° ≈ 0,588; tg 65° ≈ 2,145; tg 10° ≈ 0,176.