ГДЗ до підручника «Геометрія» А.П. Єршової. 8 клас

§ 18. Застосування площ

608. а) Якщо кожну сторону трикутнику збільшити в 4 рази, то його площа збільшиться в 16 разів.

б) Якщо кожну сторону трикутника зменшити в 3 рази, то його площа зменшиться в 9 разів.

в) Якщо кожну сторону трикутника зменшити в n разів, то якого площа зменшиться в n2 разів.

609. а) Зменшити у 5 разів, б) Збільшити в 7 разів, в) Збільшити в n разів.

610. Так.

a) ha < hb < hc, тоді а > b > с.

б) с < а < b, тоді hc > ha > hb.

в) а < b, тоді ha > hb > hc; а < с.

У трикутнику більшою є висота, проведена до меншої сторони.

612. ABC — даний трикутник (∠A = 90°), MN — середня лінія.