ГДЗ до підручника «Геометрія» А.П. Єршової. 8 клас

В паралелограма більшою є висота, проведена до меншої сторони. S = aha = bhb; 8 • 6 = 4b; b = 12 см. P = 2(a + b) = 2 • (8 + 12) = 40 cм.

622. Нехай ABC — даний трикутник (AB = BC).

628. Р = 2(а + b) = 56 см; a + b = 28; b = 28 - a; S = ah1 = bh2; a • 6 = b • 8 або 6a = 8(28 - a); 6a = 224 - 8a; 14a = 224; a = 16 cм, b = 28 - 16 = 12 cм.

630. Нехай a і b — катети, а с — гіпотенуза прямокутного трикутника, hc — висота, що проведена до гіпотенузи.