ГДЗ до підручника «Геометрія» А.П. Єршової. 8 клас

542. Sкв = a2 = 32 см2; a = √Sкв = √32 = 4√2 см. Р = 4a = 4 • 4√2 = 16√2 см.

543. Нехай одна сторона прямокутника дорівнює х см, тоді інша 2х, а S = х • 2х = 2х2; 2х2 = 128; х2 = 64; х = 8 см, а 2х = 2 • 8 = 16 см.

545. Нехай ABCD — даний паралелограм, DB ⟂ AB.

За теоремою Піфагора з △ABD: АВ2 + BD2 = AD2; АВ2 = AD2 - BD2 = 172 - 152 = 289 - 225 = 64; АВ = 8 см.

SABCD = АВ • ВD = 8 • 15 = 120 см2.

547. Sпар = a • hа, Sкв = b2 i Sпар = Sкв. Sпар = 9 • 16 = 144 cм2, b = √144 = 12 cм.

∠ВАМ = ∠MAD (AM — бісектриса); ∠ВМА = ∠MAD (внутрішні різносторонні); ∠ВАМ; ВМА; AB = ВМ.

а) Нехай ВМ = 3 см, МС = 4 см, тоді АВ = 3 см, ВС = ВМ + МС = 3 + 4 = 7 см.

SABCD = АВ • BC = 34 • 7 = 21 см2.

б) Нехай ВМ = 4 см, МС = 3 см, тоді АВ = 7 см, ВС = ВМ + МС = 3 + 4 = 7 см.

SABCD = AB • ВС = 4 • 7 = 28 см2.

Нехай а = 5х, b = 12х, d = 26 см.

За теоремою Піфагора: а2 + b2 = d2; (5х)2 + (12х)2 = 262; 25х2 + 144х2 = 676; 169х2 = 676; х2 = 4; х = 2; а = 5 • 2 = 10 см, b = 12 • 2 = 24 см. S = ab = 10 • 24 = 240 см2.