ГДЗ до підручника «Геометрія» А.П. Єршової. 8 клас

§ 16. Площа многокутника

530. Ні, не означає. Наприклад, площі трикутника і паралелограма можуть бути рівними.

531. Якщо два прямокутника мають рівні периметри, це не означає, що їх площі рівні.

532. Пряма, проведена через середини двох протилежних сторін паралелограма, ділить його на два однакових паралелограма, отже, 1 : 1.

533. а) Правильно, оскільки d1 = а1√2; d2 = а2√2, якщо d1 = d2, то а1 = а2.

а) Неправильно, наприклад, S1 = S2 = 20, але a1 = 2, b1 = 10, а а2 = 4, b2 = 5.

в) Правильно, оскільки S1 = a12; S2 = a22. Якщо S1 = S2, то a12 = a22 ⇒ a1 = a2.

534. Нехай а — сторона квадрата, а а і b — сторони прямокутника (а < b), тоді Sкв = а2, Sпр = ab, Sпр - Sкв = ab • a2 = a(b - а) > 0. Тому площа прямокутника більша за сторону квадрата.

535. а) АВ = 5 см, ВН = 3 см, S = АD • ВН = 5 • 3 = 1 см.

б) Якщо ABCD розрізати по ВH, то отримаємо △АВН (∠H = 90°) і прямокутну трапецію ВHDC.

а) В ABCD міститься приблизно 32 клітинки. S1 кл. = 0,5 см • 0,5 см = 0,25 см2. SABCD = 32 • 0,25 = 8 см2.

б) SABCD = AD • ВН, AD = 4 см, ВН = 2 см. SABCD = 4 • 2 = 8 см2.

ABCD — прямокутник, AB1С1D — паралелограм. SABCD = SAB1C1D.

a) ABCN — ромб (АВ = ВС = CN = NA).

б) АВМС — паралелограм (АВ = NC, ВМ = АС).

539. а) АВ = 9 см, ВС = 4 см.

SABCD = АВ • ВС = 9 • 4 = 36 см2.

б) АВ : ВС = 5 : 7, РABCD = 48 см.

Нехай АВ = 5х, ВС = 7х, тоді 2 • (5х + 7х) = 48; 12х = 24; х = 2; АВ = 5 • 2 = 10 см, ВС = 7 • 2 = 14 см. SABCD = AB • BC = 10 • 14 = 140 см2.

в) AD = 12 см, АС = 13 см.

За теоремою Піфагора CD2 + AD2 = AC2; CD2 = AC2 - AD2 = 132 - 122 = 169 - 144 = 25; CD = 5 cм. SABCD = AD • CD = 12 • 5 = 60 см2.

540. а = 9 см, b = 25 см — сторони прямокутника, тоді Sпр = a • b = 9 • 25 = 225 см2. За умовою Sкв = Sпр = 225 см2; с = √225 = 15 см — сторона квадрата і Ркв = 4с = 4 • 15 = 60 см.