ГДЗ до підручника «Фізика» В.Г. Бар’яхтара. 7 клас

§ 21. Тертя. Сила тертя

Контрольні запитання

1. Тертя спокою, тертя ковзання, тертя кочення.

2. Сила тертя спокою, вона напрямлена проти руху тіла.

3. Бо саме сила тертя спокою є силою, завдяки якій пересуваються люди, тварини, транспорт.

4. Для підвищення сили тертя спокою.

5. Сила тертя ковзання Fтертя ковз — це сила, яка виникає в разі ковзання одного тіла по поверхні іншого і напрямлена протилежно напрямку руху тіла. Вона залежить від ваги тіла та матеріалу поверхонь, які стикаються.

6. Коефіцієнт тертя залежить від поверхонь, які стикаються, а не від однієї поверхні.

7. Сила тертя ковзання виникає за рахунок нерівностей тіл, що ковзають одне по одному.

8. Для зменшення тертя ковзання треба або зменшити вагу тіла, або зменшити коефіцієнт тертя за рахунок, наприклад, змащування поверхонь.

9. Сила тертя кочення завжди значно менша сили тертя ковзання.

Вправа №21

1. Так, на книгу діє сила тертя спокою.

2. Бо при цьому значно зменшується коефіцієнт тертя.

3. а) сила тертя дорівнює 3 Н;

б) брусок буде рухатися рівномірно і прямолінійно, якщо сила тертя спокою не буде перевищувати 2 Н. Сила тертя ковзання буде складати — 2 Н.

4. а) сила тертя поступово збільшувалася.

б) шафа буде рухатися зі швидкістю яка буде зростати.

5.

6. Книгу рівномірно рухають по столу з силою 2 Н, коефіцієнт тертя складає 02. Знайдіть масу книги.

8.

Маса тіла m, кг

Об’єм тіла V, м3

Середня густина тіла ρ, кг/м3

Вага тіла Р, Н

7,8

0,001

7800

78

300

0,5

600

3000

5

0,002

2500

50

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2020).