ГДЗ до підручника «Фізика» В.Г. Бар’яхтара. 7 клас

§ 16. Густина. Одиниці густини

Контрольні запитання

1. Густина речовини — це фізична величина, яка характеризує речовину і дорівнює відношенню маси суцільного тіла, виготовленого з цієї речовини, до об’єму цього тіла:

де ρ («ро») — густина речовини; m — маса тіла; V — об’єм тіла (об’єм, зайнятий речовиною).

У СІ одиницею маси є кілограм, а одиницею об’єму — метр кубічний, тому одиниця густини в СІ — кілограм на метр кубічний: [ρ] = кг/м3.

2. Щоб визначити густину тіла, досить виміряти його масу і об’єм та визначити відношення маси тіла до його об’єму.

3. У СІ одиницею маси є кілограм, а одиницею об’єму — метр кубічний, тому одиниця густини в СІ — кілограм на метр кубічний: [ρ] = кг/м3. Також використовуються г/см3.

4. Кілограм на метр кубічний (кг/м3) і грам на сантиметр кубічний (г/см3) пов’язані співвідношенням:

1000 кг/м3 = 1 г/см3.

5. Так, залежить і від температури і від агрегатного стану. Зі зростанням температури проміжки між молекулами збільшуються, об’єм збільшується, а це означає, що густина зменшується і навпаки.

6. Знаючи об’єм тіла та його густину, можна знайти масу тіла: m = ρ • V.

7. За відомими масою та густиною можна знайти об’єм тіла:

Вправа №16

1.а) маса газу не зміниться;

б) об’єм газу зменшиться;

в) густина газу — збільшиться.

2. Маса 1 м3 платини дорівнює 21500 кілограм, а маса 1 см3 платини дорівнює 21,5 грам.

3. Ми порівнюємо густину, тобто відношення об’єм-маса.

4. Тільки тоді, якщо у них однакова густина.

5. Густина меду 14200 кг/м3, олії — 900 кг/м3.

Відповідь: Олія легше меду однакового об’єму в 15,8 разів.

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2020).