ГДЗ до підручника «Фізика» В.Г. Бар’яхтара. 7 клас

§ 13. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань

Контрольні запитання

1. Коли тіло коливається, тобто рухатися від одного крайнього положення до іншого, повторюючи свій рух через певний інтервал часу. Таким чином, коливальний рух має важливу спільну рису з рівномірним рухом по колу: обидва рухи є періодичними.

2. Приклади: коливання листя на повітрі, поплавок на воді при вітрі, серце людини або тварини тощо.

3. Тягарець на досить довгій нитці — приклад математичного маятника, тягарець на пружині — приклад пружинного маятника.

4. Амплітуда коливань — це фізична величина, що дорівнює максимальній відстані, на яку відхиляється тіло від положення рівноваги під час коливань. Амплітуду коливань позначають символом А. Одиниця амплітуди коливань в СІ — метр: [А] = м.

Період коливань — це фізична величина, що дорівнює часу, за який відбувається одне коливання. Період коливань, як і період рівномірного руху по колу, позначають символом Т і обчислюють за формулою:

де t — час спостереження; N — кількість коливань за цей час. Одиниця періоду коливань в СІ — секунда: [Т] = с. Частота коливань — це фізична величина, яка дорівнює кількості коливань за одиницю часу.

Частоту коливань позначають символом v («ню») і обчислюють за формулою:

Одиниця частоти коливань в СІ — герц (Гц) — названа на честь Генріха Герца.

5. Частота v і період Т коливань є взаємно оберненими величинами:

6. Коливання, амплітуда яких із часом зменшується, називають затухаючими коливаннями. Незатухаючі коливання — це коливання, амплітуда яких не змінюється з часом.

Вправа №13

1. Амплітуда цей найбільше відхилення від положення рівноваги — Відстань між крайніми точками при коливальному русі складає дві амплітуди, тоді

Відповідь: Амплітуда складає 2 см.

2.

3.

4.

5. Коливання поршня автомобіля — незатухаючі, гілка з якої злітає птах — затухаючі, поплавок на хвилях — незатухаючі.

6.

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2020).