ГДЗ до підручника «Фізика» В.Г. Бар’яхтара. 7 клас

§ 10. Графіки рівномірного руху

Контрольні запитання

1. У разі рівномірного руху графік шляху — це завжди відрізок прямої, нахиленої під певним кутом до осі часу.

2. Чим більша швидкість руху тіла, тим більший кут між графіком шляху та віссю часу.

3. У разі рівномірного руху графік швидкості руху тіла — відрізок прямої, паралельної осі часу.

4. Тіло, графік якого розташований вище має більшу швидкість.

5. Для будь-якого руху числове значення шляху, який подолало тіло, дорівнює числовому значенню площі фігури під графіком швидкості руху цього тіла.

Вправа №10

1. Тіла рухалися рівномірно, найшвидше рухалось І тіло.

2. Графік швидкості ягуара має такий вигляд:

Шлях, пройдений ягуаром за 5 с, можна показати на графіку швидкості, з’єднавши перпендикуляром точку t = 5 с із графіком. Отримаємо прямокутник, площа якого чисельно дорівнює значенню шляху. Обчислимо площу як добуток сторін прямокутника:

l = 5 с • 25 м/с = 125 м.

Відповідь: 125 м.

3. Оскільки для третього тіла кут між графіком шляху та віссю часу найбільший, швидкість цього тіла найбільша — 24 км/год, отже, це трактор. Найменший кут нахилу графіка у першого тіла, значить, його швидкість найменша — 4 км/год, тобто це — пішохід. Графік другого тіла відповідає проміжному із наведених значень швидкості — 12 км/год — це велосипедист.

Графіки швидкостей пішохода, велосипедиста та трактора подані на малюнку.

4. За графіком — шлях, який подолав орел за 125 с, дорівнює 500 м. На ділянці від 25 с до 75 с шлях не збільшувався, отже орел не рухався (50 с відпочивав). За перші 25 с спостереження орел подолав 300 м.

Графік швидкості орла має такий вигляд:

Відповідь: шлях — 500 м, відпочивав — 50 с, за перші 25 с — 300 м.

5. а) тіло рухалося на кожному відрізку рівномірно;

б) І ділянка — 15 м/с, II — 5 м/с, III — 0 м/с (тіло стояло)

6. Джеррі біжить зі швидкістю 5 м/с, через 2 секунди за ним починає гнатися Том, який біжить зі швидкістю 10 м/с. Побудуйте графік та визначте через який час Том наздожене Джеррі.

7. Скористаємось формулою: s = v • t

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2020).