ГДЗ до підручника «Фізика» В.Г. Бар’яхтара. 7 клас

§ 8. Рівномірний рух. Швидкість руху

Контрольні запитання

1. Рівномірний рух — це механічний рух, у ході якого за будь-які рівні інтервали часу тіло долає однаковий шлях.

2. Рівномірний прямолінійний рух — це механічний рух, у ході якого за будь-які рівні інтервали часу тіло здійснює однакові переміщення. Наприклад людина їде на ескалаторі.

3. Швидкість рівномірного руху (v) — це фізична величина, що дорівнює відношенню шляху l, який подолало тіло, до інтервалу часу t, протягом якого цей шлях був подоланий:

4. У Міжнародній системі одиниць шлях вимірюють у метрах, час — у секундах, тому одиниця швидкості руху в СІ — метр за секунду:v = м/с.

5. Швидкість руху автомобіля — 36 км/год. Щоб подати її в метрах за секунду, згадаємо, що 1 год = 3600 с, а 1 км = 1000 м. Тоді:

6. Якщо відомі швидкість і час руху тіла, то можна знайти шлях, який подолало тіло. Для цього слід швидкість руху помножити на час: l = v • t,

де l — шлях; v — швидкість руху; t — час руху із зазначеною швидкістю.

7. Якщо відомі шлях і швидкість руху тіла, можна знайти час руху тіла. Для цього необхідно шлях поділити на швидкість руху:

Вправа №8

6. 300 000 км/с • 3600 • 24 • 365 = 9 460 800 000 000 км.

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2020).