ГДЗ до підручника «Всесвітня історія» О.І. Пометун. 7 клас

§ 5. Візантійська імперія

1. Як утворилася Візантійська імперія

Обговоріть у класі, що ви вже знаєте про Візантію. Коротко запишіть цю інформацію на дошці. Порівняйте свої знання на початку й наприкінці вивчення цієї частини параграфа.

 • Візантія була східним римським імперією, що існувала з IV до XV століття.
 • Основана була в 324 році Константином Великим на місці Бізантії (нині Стамбул).
 • Релігією держави було християнство, з особливою увагою на православ'я.
 • Візантійська культура і мистецтво мали значний вплив на розвиток Західної Європи.
 • Імперія відіграла важливу роль у збереженні й розповсюдженні античної та грецької культур.
 • За часів правління Юстиніана І була прийнята законодавча збірка «Кодекс Юстиніана», яка мала великий вплив на європейське право.
 • Імперія також стала місцем розвитку важливих наук, включаючи математику, медицину, астрономію і географію.
 • Візантійська імперія була відома своїми здібностями до дипломатії та військовими стратегіями, проте зазнавала численних вторгнень та ослаблення з часом.
 • У XV столітті імперія зазнала остаточного занепаду та була завоювана турками-османами.

2. Чим відомий Юстиніан

На основі тексту і карти (с. 16) поясніть, чому правління Юстиніана назвали «золотим віком» Візантії.

Правління Юстиніана (527-565 рр.) вважається одним з найвидатніших періодів історії Візантії, якому історики наділили прізвисько «золотий вік». Під час правління Юстиніана відбулося значне розширення території імперії, зокрема завоювання візантійцями північної Африки, Італії та південного Іспанії.

Одним з найвидатніших досягнень Юстиніана було створення законодавства, що було зібране в Corpus Juris Civilis, яке стало основою правової системи на багато століть вперед. Крім того, він здійснив значні реформи в армії та управлінні державою, які сприяли її більш ефективному функціонуванню.

За часів Юстиніана Візантія стала однією з найбільш розвинених та процвітаючих держав того часу. Її економіка була базована на розвиненому землеробстві, ремеслі та торгівлі. Культурне життя також процвітає за часів Юстиніана: було засновано школу права та були зведені величезні будівлі, такі як церква Св. Софії.

Отже, правління Юстиніана називається "золотим віком" Візантії через значні досягнення в розширенні території, створенні законодавства, реформах в управлінні та армії, розвитку економіки та культурного життя, що зробили її однією з найбільш розвинених та процвітаючих держав того часу.

3. Візантія в ІX-XV ст. Розквіт Візантії за македонської династії і династії Комнінів

Визначте основні періоди розвитку Візантії в ІХ-XV ст.

Основні періоди розвитку Візантії від ІХ до XV століття:

1. Македонський період (IX-XI століття) - період під час якого Візантія пережила економічний та культурний розквіт. Були здійснені реформи управління, спрямовані на зміцнення влади імператора. У цей час Візантія зазнала низки арабських та слов'янських нападів.

2. Комнінський період (XI-XII століття) - період після кризи, викликаної втратою земель у користуванні. У цей період Візантія зазнала війн з Туреччиною та Хрестоносними походами. Науковий та культурний розвиток Візантії залишався на високому рівні.

3. Палеологійський період (XIII-XV століття) - період падіння Візантії. У цей період Візантія зазнала війн з Османською імперією, що призвело до падіння Константинополя в 1453 році. Причинами падіння Візантії були внутрішні політичні розбрати та ослаблення держави.

Ці періоди є досить умовними, але дозволяють зрозуміти, як розвивалася Візантійська імперія протягом багатьох століть.

Що вразило мандрівника у візантійській торгівлі? Використовуючи текст документа й зображення (с. 27), дайте назву малюнку та поясніть її.

Мандрівника вразила величезна та багатогранна торгівля у Візантії, що відбувалася на ринку Константинополя. Він відзначив, що на ринку було представлено все, що можна було уявити, від продуктів харчування до різних ремеселницьких виробів та різноманітних предметів розкіші. Мандрівник описує, що на ринку зустрічалися купці з різних країн, які привозили свої товари до Константинополя для продажу.

На сторінці 27 є зображення, яке називається "Візантійський ринок". На малюнку зображені різні купці, що продають свої товари на ринку у Константинополі. Вони представляють різні країни та культури, оскільки на ринку можна було знайти товари зі всього світу. Малюнок демонструє багатство та розмаїття торгівлі у Візантії та її містах.

4. Чим уславилася культура Візантії

Складіть розгорнутий план пункту. Використовуючи його, обговоріть з однокласниками/однокласницями культурні досягнення Візантії.

Розгорнутий план пункту:

I. Вступ

 • Визначення поняття «культурні досягнення Візантії»
 • Значення Візантії для розвитку культури у Європі

II. Архітектура

 • Характерні риси візантійської архітектури
 • Головні пам'ятки архітектури Візантії (Софійський собор, Хора і інші)
 • Вплив візантійської архітектури на розвиток архітектури в Європі

III. Живопис і мозаїки

 • Особливості візантійської живопису та мозаїк
 • Головні твори мистецтва Візантії (мозаїки в Святій Софії, фрески в монастирі Дафні та інші)
 • Вплив візантійського мистецтва на розвиток мистецтва в Європі

IV. Література та філософія

 • Основні напрями літератури та філософії в Візантії
 • Головні твори літератури та філософії Візантії («Бесіди» Максима Візантійського, «Історія Візантії» Нікіфора Григори та інші)
 • Вплив візантійської літератури та філософії на розвиток культури в Європі

V. Висновки

 • Роль Візантії в розвитку культури в Європі
 • Наслідки впливу культури Візантії на сучасний світ

Обговорення з однокласниками/однокласницями:

 • Що ви знаєте про культуру Візантії?
 • Які особливості має візантійська архітектура? Назвіть головні пам'ятки архітектури Візантії.
 • Як ви оцінюєте вплив культури Візантії на розвиток культури в Європі та в світі загалом?
 • Чи маєте ви улюблену пам'ятку візантійської культури? Чому саме ця пам'ятка вас захоплює?
 • Які аспекти культури Візантії, на вашу думку, могли б бути використані в сучасному мистецтві та архітектурі? Чому?

У який спосіб візантійці використовували нову зброю? Чому її застосування було небезпечним для супротивника?

Новою зброєю, яку використовували візантійці, був грецький вогнепальний пристрій, відомий як «грецький вогонь». Він був виготовлений з суміші легкозаймистих речовин, таких як смола, сірка та інші складові, що спалахують при контакті з повітрям.

Грецький вогонь використовували у вигляді киплячого масла, яке зберігалося в спеціальних резервуарах і виливалося на ворога через труби або наливалося у глиняні та дерев'яні судна, які виготовлялись таким чином, щоб легко загорялися.

Грецький вогонь був небезпечним для супротивника з кількох причин. По-перше, він міг запалити будь-що, що знаходилось на його шляху, включаючи одяг, зброю та будівлі. По-друге, горіння грецького вогню важко було заглушити, що робило його ефективним засобом військової стратегії. Також важко було захиститися від грецького вогню, оскільки він міг запалитися при найменшому контакті з водою. Ця зброя стала одним з ключових факторів у перемогах візантійців у війнах та збереженні їхньої імперії.

Опишіть споруди, зображені на середньовічному малюнку. Припустіть, яке враження справляв Константинополь на сучасників.

На середньовічному малюнку зображено місто Константинополь (сучасний Стамбул), столицю Візантійської імперії. Місто розташоване на південному заході Азії, на вузькому протоці Босфор, що розділяє європейську та азійську частини Історичного Сходу.

На малюнку видно, що місто було оточене величезними стінами, які були зведені в IV столітті. В центрі міста можна помітити величезний собор, що був одним з головних символів Константинополя - Святий Софійський Собор. Він був зведений в VI столітті на місці більш ранньої християнської церкви і став зразком для подібних будівель в інших країнах.

Також на малюнку видно, що місто мало багато будівель з золотими куполами, які стали одним з символів Візантії. Ці будівлі мали різні функції - від релігійних споруд до палаців та веж.

Константинополь справляв враження на сучасників як надзвичайно могутнє місто, яке володіло багатим культурним і історичним спадщинами, могутніми військовими силами і значною економічною потужністю. Візантійці вірили, що їхня імперія є продовженням Римської імперії, а Константинополь був її не тільки столицею, але й символом. Саме тому місто завжди залишалося в центрі уваги Європи і Азії, а його культурна спадщина донині вважається однією з найвидатніших у світі.

Назвіть види мистецтва Візантії, представлені на ілюстраціях (с. 29-30). Яку інформацію про спосіб життя візантійців можна отримати з наведених візуальних джерел?

Візуальні джерела надають нам інформацію про різноманітні види мистецтва Візантії, зокрема архітектуру, мозаїку, рукописне мистецтво та різьблення. Зображення Святої Софії дає нам уявлення про велич міста Константинополя та значення цього міста для Візантії. Жінка з глеком може надати інформацію про повсякденне життя візантійців, їхні звичаї та одяг. Рукописні ілюстрації та зображення зі смоли та слонової кістки можуть вказувати на релігійні вірування та культові практики візантійців. Наприклад, зображення Юстиніана може бути пов'язане з його роллю у візантійській церкві. Камея з зображенням імператора Константина може служити як символічне зображення влади імператора та його зв'язку з релігійними ідеями.

1. Як називали себе візантійці? Чому?

Візантійці називали себе ромеями або греками. Ромеями вони називали себе через те, що вони вважали себе спадкоємцями Римської імперії, а греками – через спільне походження з давньогрецької культури та мови.

2. Чому VI ст вважається «часом Юстиніана»?

VI століття називається "часом Юстиніана", оскільки саме в цей період Юстиніан I правив імперією. Цей час був визнаний як один з найбільш значущих періодів в історії Візантії, оскільки за Юстиніана досягнуто багатьох військових, політичних та культурних успіхів.

3. Яких успіхів досягли візантійські вчені та митці?

Візантійські вчені та митці досягли значних успіхів у різних галузях, таких як архітектура, мистецтво мозаїки, іконопис, література, музика, філософія, математика, медицина та інші науки. Наприклад, Візантійська архітектура славиться своїми величними спорудами, такими як Собор Святої Софії в Константинополі, а Візантійська мозаїка відома своїм кольором та деталізацією.

4. Поміркуйте, за які досягнення Юстиніана назвали Великим.

Юстиніана назвали Великим за його значні досягнення в різних галузях, таких як законодавство, військова стратегія та культурна революція. За часів Юстиніана було створено Кодекс Юстиніана, що мав величезне значення для подальшого розвитку юридичної науки. Крім того, за часів Юстиніана було відновлено велику частину захопленої території Римської імперії та здійснено значну культурну революцію.

5. Поясніть, чому територія Візантії постійно змінювалася.

Територія Візантії постійно змінювалася з різних причин. Наприклад, території завойовувалися в результаті війн з іншими імперіями, такими як перси, готи, вандали та інші. Також території можна було придбати шляхом дипломатичних перемовин, шлюбів і купівлі. Крім того, зміни території були спричинені і внутрішніми політичними процесами, такими як повстання та розколи, а також економічними факторами, такими як зміна ролі різних регіонів у виробництві та торгівлі.

6. Доведіть, що Константинополь був одним із найбагатших і найкрасивіших міст тогочасного світу.

Константинополь був одним з найбагатших і найкрасивіших міст тогочасного світу з різних причин. З одного боку, місто було важливим торговим центром, який забезпечував зв'язок між сходом та заходом. З іншого боку, місто було центром культури і мистецтва. Було побудовано багато великих і красивих будівель, таких як Собор Святої Софії та Великий імператорський палац, які використовувались як релігійні, державні та культурні центри. Також в місті були збережені традиції римської культури, яку Візантія успадкувала від Римської імперії. Загалом, Константинополь був великим і красивим містом з багатою історією, культурою і архітектурою.

1. Які сторінки історії Русі-України, пов'язані з Візантією, вам відомі?

Історія Русі-України має багато пов'язань з Візантією. Ось деякі з них:

1. Князь Володимир Святославович прийняв хрещення від византійських місіонерів у 988 році, що зумовило подальше поширення християнства на Русі.

2. Русь брала участь у війнах Візантії зі сходом, зокрема з Печенігами, Половцями та Кипчаками.

3. Князі Київської Русі зберігали тісні відносини з візантійським імператором та брали участь у торгівлі з Візантією.

4. Після падіння Константинополя в руки крузадерів у 1204 році, князі Галицької та Волинської Русі стали забезпечувати транзит товарів зі сходу до заходу Європи через Карпати, що сприяло розвитку торгівлі та культурного обміну.

5. Зі своєю культурою, мистецтвом та релігією Візантія сильно вплинула на Русь, зокрема на формування православ'я як національної релігії.

2. Що символізував собор Святої Софії Премудрості Божої? Чому його називають нерукотворним дивом? За можливості підготуйте віртуальну екскурсію знаменитим собором.

Собор Святої Софії в Константинополі був однією з найбільш визначних і священних будівель Візантії. Символізував він Премудрість Божу і єдину православну віру. Його архітектурна краса, розкішне прикраслення і глибокий релігійний зміст зробили його унікальним в світі.

Собор був заснований Імператором Константином І в IV столітті, але його поточна будівля була побудована Імператором Юстиніаном І в VI столітті. Архітектори собору використовували найсучасніші технології та матеріали того часу, а його особливість полягала в тому, що він був спроектований для того, щоб здивувати та зачарувати кожного, хто потрапляв у нього.

Один з найбільш вражаючих елементів цього собору - це купол, висотою більше 50 метрів. Зверху його прикрашено золотом, а на його поверхні розміщені мозаїки з зображенням ангелів, святих та інших біблійних персонажів. На відстані декількох метрів від купола розміщено величезні колони, які підтримують будівлю, а їхнє внутрішнє оздоблення прикрашено барельєфами, розписами та різними історичними та релігійними зображеннями.

Собор Святої Софії вважається нерукотворним дивом через те, що без сучасних технологій та машин, які застосовуються в сучасному будівництві, здійснення такого проекту було неможливим. Також велике значення має те, що він зберігся до нашого часу, незважаючи на різні стихійні лиха, війни та інші негаразди, що сталися в його історії.

Якщо б ми здійснювали віртуальну екскурсію до Собору Святої Софії, ми перш за все потрапили б до головного входу, де зможемо оглянути велику мідну двері, які прикрашають різні зображення, включаючи зображення Ісуса Христа, Богородиці та апостолів. Потім ми можемо побачити невеликий вестибюль, де на стінах розміщено мозаїки з різними біблійними сценами.

Потім ми можемо пройти до основного залу, де розташований купол та колони. У залі буде достатньо світла завдяки великим вікнам, розміщеним у верхній частині стін. Ми зможемо розгледіти деталі внутрішнього оздоблення, такі як мозаїки, різьблення, а також головний вівтар, де відбуваються релігійні обряди.

Після основного залу ми можемо пройти до підземного приміщення, де розміщувалися крипти та могили імператорів та високопоставлених осіб, що мали відношення до церкви. Ми можемо також побачити інші релігійні будівлі, розміщені поруч з собором, такі як каплиця Святого Знамення та Церква Святого Вознесіння.

Загалом, віртуальна екскурсія до Собору Святої Софії може бути дуже захоплюючою та інформативною, оскільки він має не тільки значення для релігійної культури, але й для архітектурної та історичної спадщини світу.

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2020).