ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 9 клас

§ 29. Вищі карбонові кислоти та їхні солі (мила)

217. Вищі карбонові кислоти - карбонові кислоти, молекули яких містять 10 або більше атомів Карбону.

218. С17Н33СООН + КОH → С17Н33СООK + Н2О (калій олеат та вода)

219. а) С15Н31СООК + Н2О ⇄ С15Н31СООН + КОН

С15Н31СОО- + К+ + H2О ⇄ C15H31COO- + Н+ + К++ ОН-

H2O ⇄ H+ + ОН-

б) (С17H35COO)2Mg + 2НСl → 2С17Н35СООH + MgCl2

(C17H35COO)2Mg + 2H+ + 2Cl- → 2C17H35COO- + 2H+ + Mg2+ + 2Сl-

(C17H35COO)2Mg → 2С17Н35СОО- + Mg2+

220. а) ні; б) ні; в) так. Лише залишки жирних кислот, які утворюються при дисоціації калій стеарату, здатні розчиняти своєю неполярною частиною жирові забруднення.

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2017).