Біологія. Практичний довідник. 11 клас

Основні положення хромосомної теорії спадковості

1. Гени розташовуються в хромосомах; різні хромосоми містять неоднакову кількість хромосом; набір генів кожної з гомологічних хромосом унікальний.

2. Алельні гени займають певні ідентичні локуси гомологічних хромосом.

3. У хромосомі гени розташовуються в певній послідовності за її довжиною у лінійному порядку.

4. Гени однієї хромосоми утворюють групу зчеплення, завдяки чому відбувається зчеплене успадкування деяких ознак; сила зчеплення перебуває в оберненій залежності від відстані між генами.

5. Кількість груп зчеплення в організмі дорівнює гаплоїдному набору хромосом.

6. Порушення зчеплення відбувається лише внаслідок кросинговеру.

7. Незалежне успадкування характерне лише для генів, що розташовані у негомологічних хромосомах.

8. Для кожного біологічного виду характерний специфічним набір хромосом — каріотип.

9. Генетичні закономірності, описані хромосомною теорією спадковості, відповідні до правил зчепленого спадкування ознак і засновані на факті локалізації генів.

Експериментальне обґрунтування хромосомної теорії спадкування належить американським ученим Т. X. Моргану, А. Г. Стертеванту, К. Бріджесу, Г. Меллеру та іншим, що наполегливо працювали протягом 1910-1926 років.

Значення хромосомної теорії спадковості для розвитку біології

1. За допомогою теорії з’ясовано матеріальну основу законів спадковості, установлених Г. Менделем.

2. Теорія закріпила за генами роль елементарних одиниць спадковості, які локалізовані в хромосомах.

3. Теорія пояснює відхилення спадкування ознак за наявності зчепленого успадкування генів.