Біологія. Практичний довідник. 11 клас

Основні положення мутаційної теорії Гуго де Фріа (1901-1903 рр.)

1. Мутації виникають випадково як дискретні зміни ознак.

2. Мутації постійно передаються від покоління до покоління (спадкування).

3. На відміну від модифікацій, мутації не утворюють безперервних рядів. Мутації є якісними змінами.

4. Мутації проявляють себе по-різному й можуть бути нейтральними, шкідливими або корисними, домінантними або рецесивними;

5. Будь-який ген (його ділянка) може мутувати, спричиняючи зміни як незначних, так і життєво важливих ознак (неспрямованих).

6. Імовірність виявлення мутацій залежить від кількості досліджуваних особин.

7. Ті самі мутації можуть виникати повторно.

8. Здатність утворювати мутації є універсальною властивістю всіх живих організмів.

9. Наслідком мутацій можуть бути аномалії будови тіла, порушення функцій, а також спадкові хвороби.

10. Мутаційна мінливість є фактором еволюції та утворення нових популяцій і видів.