Біологія. Практичний довідник. 9 клас

Приклади розв’язання задач на взаємодію неалельних генів та комплементарну взаємодію

Задача 1. Гарбуз із плодами сферичної форми схрещують з гарбузом, плоди якого також мають сферичну форму. Перше покоління рослин гарбузів має плоди дископодібної форми. У потомстві цих рослин з’являються 3 фенотипічні класи у співвідношенні 9/16 з дископодібними плодами, 6/16 — зі сферичними плодами та 1/16 — з видовженими плодами. Яке потомство буде від схрещування батьківської форми з гарбузом дископодібної форми, одержаним в першому поколінні?

Задача 2. У норки відомі два різні рецесивні гени (р і r), гомозиготність за кожним з яких чи за обома одночасно зумовлює платинове забарвлення хутра. Дике коричневе забарвлення одержують за наявності обох домінантних генів Р і R. 1. За якого генотипу батьків із платиновим хутром усе потомство F1 буде коричневим? 2. Визначте очікуване розщеплення за фенотипом у F2 від цього схрещування? 3. У потомстві від кількості схрещувань одних і тих самих коричневих і платинових норок одержано розщеплення у відношенні 3 платинових : 1 коричнева. Визначте генотипи батьківських форм.

Задача 3. Собаки породи кокер-спаніель за генотипу A-В- мають чорну масть; за генотипу A-bb — руду масть; за генотипу ааВ- — коричневу масть; за генотипу aabb — світло-жовту. Чорний кокер-спаніель був схрещений зі світло-жовтим і від цього схрещування народилося світло-жовте цуценя. Якого співвідношення цуценят за мастю слід очікувати від схрещування такого самого чорного спаніеля із собакою, однаковою з ним за генотипом?

Задача 4. У курей трапляються чотири форми гребеня, зумовлені взаємодією двох пар генів. Ген R детермінує трояндоподібний гребінь, ген Р — горохоподібний. За поєднання генів R і Р розвивається горохоподібний гребінь. Птахи рецесивні за обома парами генів (rrрр), мають простий листоподібний гребінь. 1. Гомозиготна особина з розоподібним гребенем схрещена з особиною, гомозиготною за геном горохоподібного гребеня. Який фенотип матиме їхнє потомство в F1? 2. Схрещені дві особини з потомства F1. Визначити серед потомства розщеплення за формою гребеня.

Задача 5. У папужок забарвлення оперення визначається двома парами незчеплених неалельних генів. Поєднання двох домінантних генів (хоча б по одному з кожної алелі) детермінує зелене оперення. Поєднання домінантного з однієї алелі з рецесивними генами із другої алелі зумовлює жовте або синє оперення. Рецесивні гени обох алелей зумовлюють біле оперення. За схрещування зелених папужок між собою дало одержано потомство: 55 зелених, 17 синіх, 18 жовтих і 6 білих папужок. Установіть генотипи батьків та співвідношення розщеплення серед потомства за генотипом.