Біологія. Практичний довідник. 9 клас

Приклади розв’язання задач на взаємодію неалельних генів. Епістаз

Задача 1. Червоне забарвлення цибулини в цибулі визначає домінантний ген, жовте — його рецесивний алель. Але прояв гена забарвлення можливе лише за наявності іншого незчепленого з ним домінантного гена, рецесивний алель якого пригнічує забарвлення, і цибулини виявляються білими. Червоноцибулинна рослина була схрещена з жовтоцибулинною. Серед потомства виявилися рослини з червоними, жовтими й білими цибулинами. Визначте генотипи батьків та співвідношення за генотипом серед потомства.

Задача 2. Людина має кілька форм спадкової короткозорості. Проста форма (від — 2,0 до — 4,0 діоптрій) і висока (біля — 5,0) передаються як аутосомні домінантні ознаки не зчеплені між собою. Причому в людей, що мають гени обох форм короткозорості, проявляється лише одна — висока. У сім’ї, у якій мати короткозора, а в батька нормальний зір, народилося двоє дітей. У дочки проявилася помірна форма короткозорості, а в сина — висока. Яка ймовірність народження дитини без аномалії зору, якщо відомо, що по материнській лінії страждав лише один із батьків?

Задача 3. У собак ген В визначає чорне забарвлення, b — коричневе. Ген А епістатичний стосовно генів В і b, а його рецесивний алель а не пригнічує забарвлення В особин, що мають домінантний ген А — біле забарвлення шерсті. За схрещування чистої лінії собак коричневої шерсті з густою лінією собак білої шерсті, усе потомство біле. Визначте ймовірність появи цуценят з білим, коричневим, чорним забарвленнями шерсті в другому поколінні.

Задача 4. Забарвлення шерсті у мишей визначається двома парами неалельних незчеплених генів. Домінантний ген однієї пари (А) зумовлює сірий колір, його рецесивний алель (а) — чорний. Домінантний ген другої пари (В) сприяє прояву забарвлення, а його рецесивний алель (b) пригнічує прояв забарвлення шерсті. Від схрещування сірих мишей між собою одержали потомство: 82 сірих, 5 білих і 27 чорних мишей. Визначте генотипи батьків і потомства.

Задача 5. У рудого таргана-прусака відомі дві домінантні мутації забарвлення тіла: Р — бліде тіло і В — чорне тіло. Генотип прусака дикого типу (з рудим забарвленням) — ppbb. Ген Р епістатичний стосовно гена В. В особин з генотипом Р-В — бліде тіло. За схрещування двох тарганів з блідим тілом у потомстві відщепилась 1/8 частина прусаків дикого типу та 1/8 частина особин з чорним тілом. Визначте генотипи обох батьківських особин та співвідношення розщеплення за генотипом серед потомства.