Біологія. Практичний довідник. 9 клас

Дигібридне схрещування. Закон незалежного спадкування неалельних генів (третій закон Г. Менделя)

Цей закон виведений на основі результатів схрещування рослин, які відрізняються двома (або більше) парами контрастних ознак. Мендель з’ясував, що характер спадкування генів, які визначають різні ознаки (неалельних генів), відрізняється від спадкування того самого гена. За моногібридного схрещування організми відрізняються за одною ознакою, за полігібридного — за декількома. Дигібридне схрещування є частковим випадком полігібридного схрещування. Мендель провів експеримент з рослинами, які мали дві пари альтернативних ознак, круглі (гладкі) або зморшкуваті зерна, жовте або зелене забарвлення сім’ядолей. Усе насіння в F1 було круглим і жовтим. Цей результат підтвердив принцип домінування, а також показав, що на характер прояв однієї ознаки друга не може мати жодного впливу. Іншими словами, домінування жовтого забарвлення сім’ядолей не залежало від форми насіння та навпаки.

Під час самозапилення рослин F1 з’явилися не лише два батьківські типи, але й рослини з комбінаціями насінин: круглих зелених і зморшкуватих жовтих.

F2 (заповнюємо решітку Пеннета):

9/16 = 56,25 % — кругле жовте насіння;

3/16 = 18,75 % — кругле зелене насіння;

3/16 = 18,75 % — зморшкувате жовте насіння;

1/16 = 6,25 % — зморшкувате зелене насіння.

9 : 3 : 3 : 1 — формула розщеплення за фенотипом у F2 дигібридного схрещування;

1 : 2 : 2 : 4 : 1 : 2 : 1 : 2 : 1 — формула розщеплення за генотипом у F2 дигібридного схрещування.

В експерименті Мендель у процесі самозапилення 15 рослин одержав 556 насінин. З них 315 були круглими жовтими, 101 — зморшкуватими жовтими, 108 — круглими зеленими і 35 — зморшкуватими зеленими. Шляхом самозапилення Мендель визначив генотип усіх 4 класів насіння. Найбільший за численністю клас, який проявив обидві домінантні ознаки, складається із 4 генотипів: ААВВ, АаВb, ААВb, АаВВ; найменший був представлений гомозиготами за обома рецесивними ознаками — aabb; рослини, які мали насіння з одною з домінантних батьківських ознак, були представлені двома генотипами кожний: ААbb і Aabb, ааВВ і ааВb. Як видно з наведеного кількісного співвідношення вказаних 4 типів рослин, у досліді Менделя воно наближалося до 9 : 3 : 3 : 1.

Аналізуючи ці результати, Мендель виявив, що за одною парою ознак рослини розподілялись відповідно до співвідношення 3 : 1. Рослин з жовтими сім’ядолями було 416, із зеленими — 140, з круглим насінням — 423, зі зморшкуватим — 133.

Така сама закономірність поведінки пар контрастних ознак була показана й за тригібридного схрещування.

Вивчаючи розщеплення за дигібридного схрещування, Мендель виявив, що ознаки успадковуються незалежно одна від одної. Ця закономірність відома як закон незалежного комбінування: за схрещування гомозиготних особин, які відрізняються парами альтернативних виявів двох (або більше) ознак, у другому поколінні (F2) спостерігається незалежне спадкування і комбінування ознак, якщо гени, які їх визначають, розташовані в різних гомологічних хромосомах. Цей закон одержав назву III закону Менделя, або закону незалежного спадкування неалельних генів.