Біологія. Практичний довідник. 9 клас

Аналізуюче схрещування

Аналізуюче схрещування — схрещування особин з домінантною ознакою у фенотипі та невідомим генотипом з рецесивною гомозиготою з метою визначення генотипу першої особини. Вперше аналізуючі схрещування Г. Мендель проводив для підтвердження своєї моделі спадковості. За логікою Менделя, якщо гетерозиготи F1 утворюють з рівною вірогідністю гамети, які несуть домінантні й рецесивні задатки, то за зворотного схрещування гібриди F1 (Аа) з рослинами, гомозиготними за рецесивними задатками (аа), потрібно очікувати збігу в розщепленні за генотипом і фенотипом. Кількість особин з домінантним і рецесивним проявом ознаки, повинна бути однакова. Справді, за подібного схрещування було отримано саме таке співвідношення класів. Наприклад, схрещуючи гібриди, гетерозиготні (Аа) за ознакою забарвлення квітки (пурпурова/біла), з рослинами, з білими квітками (аа), Мендель отримав співвідношення: 85 рослин з пурпуровими квітками і 81 — з білими, що дуже близьке до очікуваного співвідношення 1Аа : 1аа. Схрещування форми з домінантною ознакою і форми гомозиготної рецесивної отримало назву аналізуюче схрещування. Гамети гомозиготної рецесивної рослини ніби аналізують генотип форми, яка несе домінантну ознаку, розкриваючи співвідношення типів гамет, утворених гетерозиготою, або виявляють гомозиготність домінантної форми.

Як видно зі схеми, за аналізуючого схрещування для потомства гетерозиготної особини характерне розщеплення у співвідношенні 1 : 1. Визначення генотипів має вагоме значення для селекційної роботи у тваринництві й рослинництві. Аналіз генотипів важливий також для медичної генетики.