Біологія. Практичний довідник. 9 клас

Основні положення сучасної клітинної теорії

1. Клітина є елементарною та водночас найголовнішою формою існування життя, властива всім живим організмам, крім вірусів.

2. Клітинна структура є головною, але не єдиною формою існування життя. Неклітинною формою життя можна вважати віруси. Правда, ознаки живого (обмін речовин, здатність до розмноження тощо) вони виявляють лише всередині клітин, поза клітинами вірус є складною хімічною речовиною.

3. Існує два типи клітин — прокаріотні (клітини бактерій та архей), що не мають відмежованого мембранами ядра, й еукаріотні (клітини рослин, тварин, грибів і найпростіших), що мають ядро, оточене подвійною мембраною.

4. У більшості прокаріотів немає внутрішніх мембранних органоїдів (органел), а у більшості еукаріотів є мітохондрїї та хлоропласти. Таким чином, еукаріотна клітина — система більш високого рівня організації. Її не можна вважати цілком гомологічною клітині бактерій (клітина бактерій гомологічна мітохондрїї клітини людини).

5. Гомологія усіх клітин зводиться до наявності в них замкнутої зовнішньої мембрани з подвійного шару фосфоліпідів (в архей вона має інший хімічний склад, ніж у решти груп організмів), рибосом і хромосом — спадкового матеріалу у вигляді молекул ДНК, що утворюють комплекс з білками.

6. Розмноження клітин відбувається поділом.

7. Клітини багатоклітинного організму не є індивідуумами, здатними існувати самостійно (так звані культури клітин поза організмом є штучно створюваними біологічними системами). До самостійного існування здатні зазвичай лише ті клітини багатоклітинних організмів, які дають початок новим особинам (гамети, зиготи або спори); їх можна розглядати як окремі організми.

8. У багатоклітинних організмів різні типи клітин утворюються завдяки їх спеціалізації протягом індивідуального розвитку особини й походять від однієї клітини — зиготи, спори тощо.

9. Багатоклітинні організми — це складні ансамблі клітин, об’єднаних у цілісні інтегровані системи тканин та органів.