Біологія. Практичний довідник. 9 клас

Структура клітини

Клітина — основна структурно-функціональна одиниця організмів

Клітина — це елементарна біологічна система, основна структурна та функціональна одиниця живого, єдине ціле зі структурних компонентів, основними властивостями якої є саморегуляція, самовідтворення та самовідновлення.

Отже, саме клітина є:

  • елементарною біологічною системою, оскільки є межею подільності клітинних організмів, найменшою одиницею їхньої будови, яка наділена життям і всіма основними життєвими властивостями;
  • основною структурною одиницею живого, тому що лежить в основі будови й розвитку клітинних прокаріотних та еукаріотних організмів;
  • основною функціональною одиницею живого, тому що лежить в основі виконання життєвих функцій організмів;
  • єдиним цілим, тому що всі органели клітини функціонально пов’язані між собою і будь-яка органела не може існувати поза клітиною, навіть у поживному середовищі.

Якщо клітина зазнає певних шкідливих впливів, то у відновленні цілісності клітини беруть участь усі органели клітини.