ДПА. Збірник завдань. Історія України. Власов

Варіант 4

Завдання 1-16 мають чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді.

1. У якому рядку всі слова стосуються Мізинської та Кирилівської стоянок?

 • А мисливці на мамонтів, жіночі статуетки та фігурки тварин, глиняний посуд
 • Б кістки мамонта, мотика та зернотерка, наземні житла, крем’яні різці та скребки
 • В 20 тис. років тому, браслети з мамонтових кісток, полювання, вогнища
 • Г лук і стріли, гончарне коло, житла з кісток мамонтів, голки та ручні рубила

2. Яке князівство доби роздробленості заштриховано на карті?

 • А Київське
 • Б Чернігівське
 • В Переяславське
 • Г Волинське

3. Доповніть твердження

Городельська унія 1413 р. підтверджувала польсько-литовське зближення, проголошуючи...

 • А шлюб князя Ягайла Ольгердовича з польською королівною Ядвігою
 • Б перехід у православ’я Ягайла, його родичів і всіх нехрещених литовців
 • В визнання Вітовта довічним володарем Литви під зверхністю польського короля
 • Г об’єднання католицької і православної церков

4. Кому належала найвища влада в козацькій державі — Запорізькій Січі?

 • А кошовому отаманові
 • Б курінній раді
 • В січовій раді
 • Г військовій старшині

5. Доповніть твердження

Зображені гравюри...

 • А оздоблюють перші книги І. Федорова, надруковані в Острозі
 • Б ілюструють першу друковану Біблію церковнослов’янською мовою
 • В започатковують нове мистецьке явище — книжкову гравюру
 • Г присвячені князю Василю-Костянтину Острозькому

6. Який рядок містить інформацію, яка доречна в розповіді про Берестецьку битву?

 • А річка Пляшівка, козацький табір, Іслам-Гірей III
 • Б урочище Горохова Діброва, Максим Кривоніс, коронні гетьмани
 • В річка Іква, Тугай-бей, польські хоругви
 • Г річка Стрипа, Ян II Казимир, Збаразький замок

7. Який документ містив наведені приписи?

Розміщення військових залог передбачено в шести містах України, гетьману заборонено вести самостійну зовнішню політику, призначати та знімати генеральну старшину та полковників, а старшині самостійно, без царського дозволу переобирати гетьмана.

 • А Білоцерківський договір 1651 р.
 • Б Березневі статті 1654 р.
 • В Переяславські статті 1659 р.
 • Г Слободищенський договір 1660 р.

8. Чому польський уряд дозволив відновити на Правобережжі козацький устрій?

 • А цього вимагали умови російсько-польського «Вічного миру»
 • Б щоб убезпечити себе від набігів турецьких військ і татарських орд
 • В аби згодом відродити козацьку державу на Правобережжі
 • Г щоб використати козаків у війні зі шведами, яка ось-ось мала початися

9. У якому твердженні йдеться про І. Брюховецького?

 • А український гетьман, який підписав Переяславську угоду з Московією, а трохи пізніше Слободищенський трактат з Польщею
 • Б гетьман Лівобережної України, який уклав Глухівські статті з царем Олексієм. Домагався виведення московських воєвод з українських міст
 • В був гетьманом Правобережної Гетьманщини. Прагнув вибороти незалежність України у спілці з Туреччиною та Кримським ханством
 • Г гетьман Лівобережної Гетьманщини, який ціною поступок мав підтримку Москви. Першим з українських гетьманів поїхав до Москви «побачити пресвітлі очі государя»

10. У якому рядку цифри, якими позначено українські землі Речі Посполитої, відповідають рокам їхнього входження до складу інших держав?

 • А 1) 1795 р. 2) 1793 р. 3) 1772 р.
 • Б 1) 1772 р. 2) 1795 р. 3) 1793 р.
 • В 1) 1795 р. 2) 1772 р. 3) 1775 р.
 • Г 1) 1775 р. 2) 1795 р. 3) 1793 р.

11. Яку подію визначають як складову російського суспільно-політичного руху в Наддніпрянщині в першій половині 19 ст.?

 • А створення в Одесі Товариства історії та старожитностей російських
 • Б утворення в Тульчині таємного «Південного товариства»
 • В утворення Кирило-Мефодіївського товариства
 • Г заснування в Києві університету ім. Св. Володимира

12. Хто автор зображеного офорту?

 • А Т. Шевченко
 • Б В. Тропінін
 • В В. Штернберг
 • Г І. Сошенко

13. Києво-Могилянська академія уславилася як

 • 1 єдиний вищий загальноосвітній навчальний заклад України та Східної Європи
 • 2 засновниця філіалів - Чернігівського, Харківського та Переяславського колегіумів
 • 3 заклад, що надавав богословську підготовку католицьким священикам
 • 4 осередок, де було створено козацькі літописи
 • 5 осередок науки та нових мистецьких ідей
 • А 1, 5
 • Б 2, 4
 • В 2, 5
 • Г 3, 4

14. Укажіть твердження, яке характеризує здобутки новоерівської політики народовців

 • А відкриття у Львівському університеті кафедри української мови
 • Б проведення першого з’їзду діячів української культури, науки і освіти
 • В відкриття у Львівському університеті кафедри історії України
 • Г видання першої у Львові газети українською мовою — «Зорі Галицької»

15. Де розташовано пам’ятник, зображений на ілюстрації?

 • А Києві
 • Б Харкові
 • В Полтаві
 • Г Одесі

16. Як називається організація, про яку йдеться в спогадах Є. Чикаленка?

«Після довгих нарад, обмірковувань вирішили ми 1908 року відновити давню безпартійну загальну організацію, що існувала від 1897 до 1904 року, але тепер уже під назвою ____ без усякої програми, лиш на платформі федеративного устрою Росїі та автономії України, у яке увійшли ті самі громади, що входили в Демократично-радикальну партію, і яке дожило до революції 1917 року».

 • А «Просвіта»
 • Б Товариство Українських Поступовців (ТУП)
 • В Наукове товариство ім. Т. Шевченка (НТШ)
 • Г Український соціал-демократичний союз - «Спілка»

У завданнях 17-18 до кожного із чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблиці на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

17. Які князівства доби роздробленості відповідають стислим характеристикам?

 • 1 піднесення цього князівства за часів роздробленості пов’язують з князем Володимиром Глібовичем
 • 2 найдовше за доби роздробленості тривало князювання співправителів Святослава (1177-1194) та Рюрика (1180-1202)
 • 3 наприкінці 12 ст. землі краю було переділено між нащадками Ізяслава Мстиславича - засновника династії князів, на кілька уділів
 • 4 перший правитель землі Ростислав мав трьох синів - Рюрика, Володаря й Василька
 • А Київське
 • Б Переяславське
 • В Чернігівське
 • Г Галицьке
 • Д Волинське

18. Установіть відповідність між іменами церковних діячів та їхніми стислими характеристиками

 • 1 Петро Могила
 • 2 Йов Борецький
 • 3 Іпатій Потій
 • 4 Йосиф Вельямін Рутський
 • А греко-католицький митрополит, який шукав шляхів порозуміння з православними, а уніатське чернецтво об’єднав у василіанський орден
 • Б церковний діяч, якого називали «батьком унії»; після смерті митрополита М. Рогози став греко-католицьким митрополитом
 • В митрополит, який отримав цю посаду першим після відновлення 1620 р. вищої православної ієрархії
 • Г перебуваючи на митрополичому престолі, здійснив важливі заходи з упорядкування й оновлення церковного життя; створив Київську колегію
 • Д львівський єпископ; з 1590 р. брав участь у підготовці унії з Римом, одначе напередодні Берестейського собору приєднався до противників ідеї об'єднання церков

У завданнях 19-20 розташуйте події у хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

19. Установіть послідовність подій, про які йдеться в уривках з джерел

 • А «...Рушив Святослав на хозар. Почувши ж про це, хозари вийшли насупроти з князем своїм, каганом. І зступилися війська битися, і сталася битва межи ними, і одолів Святослав хозар і город їхній - столицю Ітиль»
 • Б «...Печеніги почали йти на приступ, і зступилися вони на тім місці, де ото є нині Свята Софія, бо тоді це було поле поза городом. І сталася січа люта, і ледве одолів під вечір, і побігли печеніги в різні боки, і не знали вони, куди втікати»
 • В «Вийшов Володимир зі священиками цесарициними і корсунськими на Дніпро. І зійшлося людей без ліку, і влізли вони у воду, і стояли - ті до шиї, а другі - до грудей»
 • Г «...Сказала дружина Ігореві: “Отроки Свенельдові вирядилися оружжям і одежею, а ми - голі. Піди-но, княже, з нами по данину, хай і ти добудеш, і ми”... І послухав їх Ігор, пішов у Деревляни по данину»

20. Установіть хронологічну послідовність подій

 • А зруйнування Чортомлицької Січі царськими військами
 • Б прийняття Конституції Пилипа Орлика
 • В початок Північної війни Росії проти Швеції
 • Г «Вічний мир» між Московським царством і Річчю Посполитою

У завданнях 21-22, які мають сім варіантів відповідей, оберіть три правильні відповіді й запишіть їх номери у клітинки.

21. Які з тверджень стосуються храму, зображеного на фотографії?

 • 1 головний храм Києво-Печерського монастиря
 • 2 перший християнський кам’яний храм Київської Русі
 • 3 храм побудовано близько 1000 років тому
 • 4 храм збудований першим правителем Русі - християнином
 • 5 головний митрополичий храм Київської Русі
 • 6 храм перебудовано у 18 ст. в стилі бароко
 • 7 у храмі поховано брата Ярослава Мудрого - Мстислава Великого

22. Що з переліченого стосується українського національного руху на західноукраїнських землях у другій половині 19 ст.?

 • 1 створення першої української політичної партії
 • 2 проголошення ідеї політичної незалежності України
 • 3 видання першої книжки сучасною українською літературною мовою
 • 4 створення першої самостійницької організації - Братства тарасівців
 • 5 масове «ходіння в народ» та Чигиринська змова
 • 6 заснування першого українського професійного театру
 • 7 діяльність Кирило-Мефодіївського братства