ДПА. Збірник завдань. Історія України. Власов

Варіант 5

Завдання 1-16 мають чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді.

1. У якому рядку всі слова стосуються привласнювальних форм господарства та відповідного способу життя?

 • А лук і стріли, скребла, плоти і човни, мотика, зернотерка
 • Б кам’яні сокири, глиняний посуд, серпи, лук і стріли
 • В гачки та гарпуни, дерев’яні списи, одяг зі шкур тварин
 • Г рубила, гончарний круг, жнивні ножі, тканий одяг

2. Доповніть твердження

Похід князя Олега проти Візантїі в 907 р. закінчився...

 • А знищенням руського флоту за допомогою «грецького вогню»
 • Б укладенням вигідного для Русі договору про сплату данини
 • В першою спробою впровадити християнство як державну релігію
 • Г особистою зустріччю князя з візантійським імператором

3. Доповніть твердження

Князь Володимир Мономах...

 • А перший раз був вигнаний з київського столу під час повстання киян
 • Б одружений з дочкою візантійського імператора Константина Мономаха
 • В об’єднав під своєю владою більшу частину території Київської держави
 • Г уклав перший писаний збірник законів «Руська правда»

4. Родину якого великого князя київського зображено на сторінці «Ізборника» 1073 р.?

 • А Володимира Великого
 • Б Ярослава Мудрого
 • В Святослава Ярославича
 • Г Володимира Мономаха

5. Що було характерним для суспільно-політичного життя Галицького князівства в 12 ст.?

 • А цілковита залежність від Києва, спричинена географічною близькістю
 • Б впливовість бояр, що втілювалася в олігархічному правлінні, подібного якому не знали інші князівства Русі
 • В столиця князівства, залишаючись резиденцією митрополитів, була на ті часи одним з найбільших європейських міст
 • Г політичне піднесення за правління Романа Мстиславича та його сина - Данила

6. Доповніть твердження

Юрій Котермак (Дрогобич) уславився тим, що був...

 • А першим конструктором дерев’яного друкарського пресу
 • Б першим автором серед українців, чий твір було надруковано
 • В видавцем перших східнослов’янських книг кириличним шрифтом
 • Г першим серед українців, хто отримав вищу освіту за кордоном

7. Яку позицію обстоювали на Люблінському унійному сеймі князі - посли Литви від українських земель?

 • А одразу погодилися на унію й не виступали проти передачі українських земель Польщі
 • Б домагалися свободи віросповідання та недоторканності місцевих звичаїв
 • В пасивно спостерігали, сподіваючись на збільшення своїх політичних прав та станових привілеїв
 • Г сперечалися, сподіваючись на розширення своїх володінь за рахунок польських земель

8. Коли і де відбулася «Тарасова ніч»?

 • А 1625 р. біля Курукового озера
 • Б 1630 р. під Переяславом
 • В 1637 р. під Кумейками
 • Г 1638 р. під Жовнином

9. Що спричинило молдавські походи українського війська 1653 р.?

 • А відмова В. Лупу від військової допомоги Б. Хмельницькому під час Батозької битви
 • Б прохання В. Лупу допомогти повернути втрачену владу в Молдавії
 • В підтримка В. Лупу антиукраїнської коаліції — Речі Посполитої, Валахії й Трансільванії
 • Г відмова В. Лупу видати свою дочку Розанду за сина Б. Хмельницького - Тимоша

10. Що було наслідком Чуднівської кампанії українсько-московських військ на західноукраїнські землі 1660 р.?

 • А початок українсько-російської війни, Конотопська битва
 • Б укладення І. Виговським Гадяцької угоди з Польщею
 • В підписання Ю. Хмельницьким Переяславських статей з Московією
 • Г укладення Ю. Хмельницьким Слободищенської угоди з Польщею

11. Яка з пам’яток є зразком класицистичного стилю монументальної скульптури в Україні?

12. Яку подію оцінюють як складову процесу українського національного відродження в Наддніпрянщині в першій половині 19 ст.?

 • А таємну місію Василя Капніста до Пруссії
 • Б утворення в Тульчині таємного «Південного товариства»
 • В початок діяльності гуртка «Руська трійця»
 • Г утворення Кирило-Мефодіївського товариства

13. Назву якого історико-географічного регіону треба вписати на місці дуги-пропуску на карті «Українські землі у складі Австрійської імперії в першій половині 19 ст.»?

 • А Північна Буковина
 • Б Закарпаття
 • В Східна Галичина
 • Г Західне Поділля

14. У якому рядку вказано засновників та лідерів Русько-української радикальної партії?

 • А М. Грушевський, І. Франко, Ю. Романчук, К. Левицький
 • Б І. Франко, М. Павлик, С. Данилович, Є. Левицький
 • В М. Ганкевич, С. Вітик, В. Охримович
 • Г Ю. Романчук, О. Огоновський, В. Нагірний

15. Ім’я якого діяча культури пропущено в уривку зі спогадів Гната Юри?

«Богатирська родина Тобілевичів, крім І. Карпенка-Карого, П. Саксаганського, дала українському театрові ще такого велетня сцени, як ____, уславлений режисер і актор на героїчні і трагедійні ролі. Маючи виняткові сценічні дані — високий зріст, статуру, чудову зовнішність, приємний, оксамитового тембру голос, могутній темперамент, велику сценічну привабливість, — він немовби самою долею був призначений для виконання ролей героїчного минулого: Богдана Хмельницького, Сави Чалого, Гната Карого, Тараса з “Бондарівни” та інших — для втілення постатей борців і бунтарів...».

 • А М. Лисенко
 • Б С. Гулак-Артемовський
 • В М. Садовський
 • Г М. Кропивницький

16. У якому рядку всі слова стосуються руху за створення українського університету у Львові на початку 20 ст.?

 • А Адам Коцко, арешти та засудження, Андрей Шептицький
 • Б «Просвіти», товариство «Сокіл», Анжей Потоцький
 • В 3000 народних українських шкіл, Мирослав Січинський
 • Г Наукове товариство ім. Т. Шевченка, народні віча, РУРП

У завданнях 17-18 до кожного із чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблиці на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

17. Установіть відповідність між зображеннями пам’яток архітектури та їхнім місцем розташування

 • А Хотин
 • Б Кам’янець-Подільський
 • В Луцьк
 • Г Мукачево
 • Д Бахчисарай

18. Установіть відповідність між історичними діячами та фрагментами джерел, що їх стосуються

 • 1 Б. Хмельницький
 • 2 І. Богун
 • 3 І. Виговський
 • 4 Ю. Хмельницький
 • А «Бачив себе на небі, коли... сподобився бачити пресвітлі очі великого государя нашого, його царську пресвітлу величність, єдиного осяйного під сонцем монарха»
 • Б «Бог дав мені, що я є одновладцем і самодержцем руським... Виб’ю з лядської неволі ввесь руський народ, а що перше я воював за шкоду і кривду свою, тепер буду воювати за нашу православну віру...»
 • В «Ставши гетьманом, присяг на вірність у Переяславлі російському государю і був потверджений на тому уряді від нього; мало потримав при вірності і зараз же зрадив своєму государеві, й прихилився до польського короля...»
 • Г «Сьогодні рано дано знати, що рада обрала наказним гетьманом... та ухвалила - вириватися з оточення, козаки переправляються поголовно на той бік Стиру; к. й. м. наказав стерти їхній табір і всі дороги так позакривати, щоб і жоден з табору не вийшов»
 • Д «Я йшов, щоб звільнити з облоги пана Гуляницького, неспішно, чекаючи на хана, і тільки-но той прибув, ми поквапилися і дня 29 червня, в день Св. Петра й Павла ставши біля Соснівської переправи, застали там п’ятнадцять тисяч москви...»

У завданнях 19-20 розташуйте події у хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці відповідей на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

19. Установіть хронологічну послідовність подій

 • А укладення Бахчисарайського мирного договору
 • Б заснування Нової (Підпільненської) Січі
 • В національно-визвольна акція гетьмана І. Мазепи. Полтавська битва
 • Г російсько-українська війна. Конотопська битва

20. Установіть хронологічну послідовність подій

 • А закріпачення селян на Лівобережній та Слобідській Україні
 • Б остаточна ліквідація Запорізької Січі
 • В ліквідація полкового устрою на Слобожанщині
 • Г ліквідація полково-сотенного устрою на Лівобережній Україні

У завданнях 21-22, які мають сім варіантів відповідей, оберіть три правильні відповіді й запишіть їх номери у клітинки.

21. Які явища й процеси характерні для культурного та церковного життя України в першій половині 18 ст.?

 • 1 незалежність православної Київської митрополії
 • 2 будівництво православних храмів у стилі козацького бароко
 • 3 видання козацьких літописів коштом козацької старшини
 • 4 провідним осередком освіти та науки була Києво-Могилянська академія
 • 5 домінування церковного малярства в живописі
 • 6 мова написання книжок - українська розмовна
 • 7 поява світського портретного живопису

22. Укажіть події та явища, що відбувалися в межах першого етапу українського національного відродження

 • 1 заснування перших українських громад у Петербурзі та Києві
 • 2 наукова діяльність Південно-Західного відділення Російського географічного товариства
 • 3 видання «Енеїди» І. Котляревського
 • 4 вихід друком «Русалки Дністрової»
 • 5 видання трактату Ю. Бачинського «Україна irredenta»
 • 6 видання етнографічних збірників М. Цертелєва та М. Максимовича
 • 7 створення РУРП - першої політичної партії