ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Біологія. Барна

Варіант 22

Частина І. У завданнях 1-12 виберіть одну правильну, на Вашу думку, відповідь із чотирьох запропонованих і позначте її значком х у комірці, розміщеній поряд.

1. Середовищем існування для ріжків і сажки слугує:

 • ◻ А ґрунт;
 • ◻ Б вода;
 • ◻ В рослинний організм;
 • ◻ Г тваринний організм.

2. Проаналізуйте твердження щодо об’єкта на рисунку й виберіть правильні:

 • I — на рисунку зображено мох сфагнум;
 • II — на рисунку зображено мох зозулин льон;
 • III — на рисунку зображено статеве покоління моху;
 • IV — на рисунку — статеве і нестатеве покоління моху;
 • ◻ А I, III, IV;
 • ◻ Б II, III;
 • ◻ В II, IV;
 • ◻ Г II, III, IV.

3. Представник ряду Напівтвердокрилі позначений літерою

 • ◻ А

 • ◻ Б

 • ◻ В

 • ◻ Г

4. Партеногенез — це:

 • ◻ А злиття двох гамет;
 • ◻ Б розвиток із незаплідненої яйцеклітини;
 • ◻ В поділ соматичних клітин;
 • ◻ Г спосіб безстатевого розмноження.

5. Сироватка крові — це плазма, позбавлена:

 • ◻ А тромбіну;
 • ◻ Б протромбіну;
 • ◻ В фібриногену;
 • ◻ Г фібрину.

6. З правого шлуночка витікає кров:

 • ◻ А венозна, до легень;
 • ◻ Б артеріальна, у велике коло кровообігу;
 • ◻ В венозна, до печінки;
 • ◻ Г артеріальна, до правого передсердя.

7. Структурний ген ферменту РНК-полімерази містить 9 450 пар нуклеотидів. Відомо, що РНК-полімераза складається з 329 амінокислотних залишків. Скільки кодуючих і некодуючих нуклеотидних пар містить ген РНК-полімерази? Яка відносна молекулярна маса зрілої і-РНК (Mr(нуклеотида) = 345 Да):

 • ◻ А 329 пар екзонів (кодуючих), 8463 пари інтронів (некодуючих), 170 257 Да;
 • ◻ Б 658 пар екзонів, 5642 пари інтронів, 340 515 Да;
 • ◻ В 987 пар екзонів, 8463 пари інтронів, 340 515 Да;
 • ◻ Г 987 пар екзонів, 5642 пари інтронів, 240 515 Да.

8. Орган — окрема частина організму, яка складається з кількох тканин, має певну форму й виконує певні функції. Відповідно до цього визначення, органом не є:

 • ◻ А палець руки;
 • ◻ Б повіка;
 • ◻ В капіляр;
 • ◻ Г сліпа кишка.

9. Схрещуванням самки й самця морських свинок із хвилястою шерстю отримали 39 хвилястошерстих і 11 гладкошерстих потомків. Скільки гомозиготних за цією ознакою свинок є з-поміж них:

 • ◻ А 11;
 • ◻ Б 13;
 • ◻ В 24;
 • ◻ Г 29.

10. Укажіть головне джерело енергії під час синтезу АТФ:

 • ◻ А розклад молекул води;
 • ◻ Б окиснення глюкози;
 • ◻ В сонячне світло;
 • ◻ Г взаємодія СО2 з водою.

11. Первинний вуглевод у хлоропласті утворюється:

 • ◻ А під час гліколізу;
 • ◻ Б у темновій фазі фотосинтезу;
 • ◻ В у світловій фазі фотосинтезу;
 • ◻ Г на другому етапі енергетичного обміну.

12. Хромосоми розміщуються в середній площині клітини, мають найменші розміри, а їх структурні особливості добре видимі в мікроскоп у:

 • ◻ А телофазі;
 • ◻ Б анафазі;
 • ◻ В профазі;
 • ◻ Г метафазі.

Частина II. У завданнях 13-15 виберіть правильні, на Вашу думку, відповіді із шести запропонованих і позначте їх значком х у комірках, розміщених поряд.

13. Укажіть видозміни листка:

 • ◻ 1 колючки терену;
 • ◻ 2 колючки кактуса;
 • ◻ 3 вусики винограду;
 • ◻ 4 колючки глоду;
 • ◻ 5 вусики гороху;
 • ◻ 6 колючки барбарису.

14. Укажіть представників Червоної книги України:

 • ◻ 1 сліпак подільський;
 • ◻ 2 рак річковий;
 • ◻ 3 пугач;
 • ◻ 4 їжак звичайний;
 • ◻ 5 гриф чорний;
 • ◻ 6 горлиця.

15. Укажіть складові голосового апарату:

 • ◻ 1 язик;
 • ◻ 2 голосові складки;
 • ◻ 3 голосові зв’язки;
 • ◻ 4 придаткові пазухи носа;
 • ◻ 5 голосова щілина;
 • ◻ 6 гортанні м’язи.

У завданні 16 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

16. У становіть відповідність між назвами розумових операцій та їхніми ознаками:

 • 1 аналіз;
 • 2 синтез;
 • 3 порівняння;
 • 4 узагальнення;
 • А відокремлення одних ознак і вилучення інших;
 • Б розумовий поділ предметів і явищ на частини;
 • В розумове поєднання частин в єдине ціле;
 • Г визначення відмінності та подібності предметів або явищ;
 • Д поєднання предметів або явищ за їхніми спільними ознаками.

У завданні 17 дайте короткі відповіді на запитання.

17. Наведіть три приклади способів щеплення плодових:

1. ____ .

2. ____ .

3. ____ .

Частина III. Завдання 18 виконують лише учні класів (груп) з поглибленим вивченням біології. У завданні 18 до кожної з трьох цифр у реченні виберіть один правильний, на Вашу думку, пропущений термін, позначений літерою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

18. Здатність до прямоходіння позначилась на особливостях будови людини: збільшився об’єм ____ (1), у сучасної людини менш потужні ____ (2), утворився ____ (3), пов’язаний зі здатністю до членороздільної мови.

 • А мозкового відділу черепа;
 • Б ключиці;
 • В шлунку;
 • Г підборідковий виступ;
 • Д щелепи;
 • Е кулястий череп.

Завданая для Частини IV та Частини V атестаційної роботи вибирає вчитель. Його виконують на окремому аркуші зі штампом школи.

Відповіді можна знайти тут