ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Біологія. Барна

Варіант 21

Частина І. У завданнях 1-12 виберіть одну правильну, на Вашу думку, відповідь із чотирьох запропонованих і позначте її значком х у комірці, розміщеній поряд.

1. Проаналізуйте твердження щодо об’єкта, зображеного на рисунку, й виберіть правильні:

 • I — на рисунку зображено мох сфагнум;
 • II — на рисунку зображено мох зозулин льон;
 • III — на рисунку зображено статеве покоління моху;
 • IV — на рисунку — нестатеве покоління моху;
 • ◻ А I, II, IV;
 • ◻ Б II, III;
 • ◻ В I, III;
 • ◻ Г II, III, IV.

2. Укажіть назву родини, на коренях рослин якої утворюються бульбочки з азотфіксуючими бактеріями:

 • ◻ А Бобові;
 • ◻ Б Розові;
 • ◻ В Хрестоцвіті;
 • ◻ Г Лілійні.

3. Деякі земноводні здатні оживати навіть після вмерзання в лід, оскільки:

 • ◻ А їх організм у цей час виробляє внутрішню теплоту;
 • ◻ Б не витрачають енергії в цей час;
 • ◻ В їх організм повністю втрачає воду перед вмерзанням;
 • ◻ Г збільшується концентрація речовин, розчинених у плазмі крові.

4. До підкласу Першозвірі належить:

 • ◻ А видра;
 • ◻ Б єхидна;
 • ◻ В кенгуру;
 • ◻ Г сумчастий вовк.

5. Укажіть елемент будови головного мозку, що відповідає за емоційний стан, поведінку, пізнавальну діяльність і пам’ять:

 • ◻ А мозочок;
 • ◻ Б ретикулярна формація;
 • ◻ В лімбічна система;
 • ◻ Г гіпоталамус.

6. Якщо людина користується окулярами з двоопуклими лінзами, то у неї — :

 • ◻ А дальтонізм;
 • ◻ Б астигматизм;
 • ◻ В короткозорість;
 • ◻ Г далекозорість.

7. Оперон (сукупність структурних генів і гена-оператора) містить 10 800 нуклеотидів. У ньому закодовано три поліпептидні ланцюги, кожен з яких складається з 360 амінокислотних залишків. На інтронні ділянки структурних генів припадає 3 600 нуклеотидів. Визначте лінійні розміри гена-оператора (lнуклеотида = 0,34 нм):

 • ◻ А 92,4 нм;
 • ◻ Б 102,4 нм;
 • ◻ В 112,4 нм;
 • ◻ Г 122,4 нм.

8. Укажіть, який білок входить до складу мікротрубочок, джгутиків, війок, центріолей та веретена поділу:

 • ◻ А міозин;
 • ◻ Б актин;
 • ◻ В тубулін;
 • ◻ Г фібрин.

9. Укажіть варіант, який містить формули для заповнення пропусків у рівнянні фотосинтезу: ...+ 6Н2О —> С6Н12О6 + ...↑:

 • ◻ А 6СО2, 6О2;
 • ◻ Б 4АДФ, 6АТФ;
 • ◻ В 6АДФ, 6О2;
 • ◻ Г 6СО2, 6Н2О.

10. Яке з тверджень НЕ є положенням хромосомної теорії спадковості?

 • ◻ А гени в хромосомах розташовані в лінійному порядку;
 • ◻ Б кількість груп зчеплення дорівнює диплоїдному числу хромосом;
 • ◻ В гени містяться в хромосомах;
 • ◻ Г кожний ген займає певне місце в хромосомі.

11. У результаті схрещування високорослого помідора з карликовим в F1 усе потомство мало високі стебла. Але в F2 серед 35 800 одержаних кущів 8 950 були карликовими. Скільки гомозиготних рослин є серед F2:

 • ◻ А 8 950 рослин;
 • ◻ Б 13 425 рослин;
 • ◻ В 15 900 рослин;
 • ◻ Г 17 900 рослин?

12. Генна інженерія відрізняється від клітинної тим, що:

 • ◻ А припускає втручання в генетичний апарат і створює рекомбінативні ДНК;
 • ◻ Б не припускає втручання в генетичний апарат і створює рекомбінативні клітини;
 • ◻ В не припускає втручання в генетичний апарат і створює рекомбінантні ДНК;
 • ◻ Г припускає втручання в генетичний апарат і створює рекомбінативні клітини.

Частина II. У завданнях 13-15 виберіть правильні, на Вашу думку, відповіді із шести запропонованих і позначте їх значком х у комірках, розміщених поряд.

13. Укажіть назви рослин, що мають видозмінені підземні пагони:

 • ◻ 1 часник;
 • ◻ 2 буряк цукровий;
 • ◻ 3 петрушка;
 • ◻ 4 топінамбур;
 • ◻ 5 малина:
 • ◻ 6 пирій.

14. Укажіть диких предків одомашнених тварин:

 • ◻ 1 тарпан;
 • ◻ 2 смітна курка;
 • ◻ 3 тур;
 • ◻ 4 муфлон європейський;
 • ◻ 5 зебра;
 • ◻ 6 дубовий шовкопряд.

15. Укажіть назви рецепторів, розміщених на губах людини:

 • ◻ 1 хеморецептори смакові;
 • ◻ 2 дотикові;
 • ◻ 3 терморецептори;
 • ◻ 4 механорецептори;
 • ◻ 5 больові;
 • ◻ 6 хеморецептори нюхові.

У завданні 16 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

16. Установіть відповідність між функціями крові та їхніми виявами в організмі:

 • 1 видільна;
 • 2 захисна;
 • 3 регуляторна;
 • 4 дихальна;
 • А утворення антитіл у відповідь на появу вірусу;
 • Б відкладання холестерину в судинах;
 • В фільтрація крові в нефронах;
 • Г перенесення адреналіну від надниркових залоз до м’язів;
 • Д перетворення оксигемоглобіну на карбогемоглобін.

У завданні 17 дайте короткі відповіді на запитання.

17. Запишіть назви трьох типів мінливості:

1. ____ .

2. ____ .

3. ____ .

Частина III. Завдання 18 виконують лише учні класів (груп) з поглибленим вивченням біології. У завданні 18 до кожного з трьох пропусків, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, пропущений термін, позначений літерою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

18. 1. Темнова фаза — сукупність циклічних реакцій, які завдяки хімічній енергії ____ (1) забезпечують утворення глюкози з використанням вуглекислого газу, що є джерелом ____ (2), та використанням НАДФ • Н, що є джерелом ____ (3).

 • А АТФ;
 • Б Карбону;
 • В світла;
 • Г Гідрогену;
 • Д Нітрогену;
 • Е Оксигену.

Завдання для Частини IV та Частини V атестаційної роботи вибирає вчитель. Його виконують на окремому аркуші зі штампом школи.

Відповіді можна знайти тут