ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Біологія. Барна

Варіант 1

Частина І. У завданнях 1-12 виберіть одну правильну, на Вашу думку, відповідь із чотирьох запропонованих і позначте її значком х у комірці, розміщеній поряд.

1. Утворюють колонію клітин, а не типовий міцелій:

 • ◻ А дріжджі;
 • ◻ Б сажкові гриби;
 • ◻ В борошнисторосяні гриби;
 • ◻ Г ріжки.

2. Укажіть групу рослин, які мають цибулину:

 • ◻ А конвалія, лілія, гладіолус;
 • ◻ Б топінамбур, жоржина, часник;
 • ◻ В лілія, нарцис, підсніжник;
 • ◻ Г черемша, гіацинт, жоржина.

3. До морських вільноживучих саркодових, з черепашок яких утворились, наприклад, крейда та вапняки, належать:

 • ◻ А форамініфери;
 • ◻ Б амеби;
 • ◻ В трипаносоми;
 • ◻ Г арцели.

4. Проаналізуйте твердження щодо риб, зображених на рисунку, й виберіть правильне:

 • ◻ А усі зображені риби належать до хрящових;
 • ◻ Б усі вони відкладають ікру;
 • ◻ В усі вони дихають за допомогою зябер;
 • ◻ Г усі зображені риби мають плавальний міхур.

5. Проаналізуйте твердження щодо об’єктів, зображених на рисунку, й укажіть помилкове:

 • ◻ А цифрою «1» позначено підшлункову залозу;
 • ◻ Б орган, позначений цифрою «3», належить до травної системи;
 • ◻ В холецистит — запальний процес в органі, позначеному цифрою «1»;
 • ◻ Г цифрою «2» позначено ворітну вену.

6. Укажіть роль сосочкових м’язів у роботі серця:

 • ◻ А протидіють спаданню стінок серця;
 • ◻ Б утримують краї клапанів під час скорочення міокарда;
 • ◻ В забезпечують автономію серцевого м’яза;
 • ◻ Г протидіють надмірному розтягненню міокарда.

7. Довжина фрагмента ДНК становить 510 нм. Визначте кількість азотистих основ у ньому.

 • ◻ А 510;
 • ◻ Б 1020;
 • ◻ В 1500;
 • ◻ Г 3000.

8. Під час біосинтезу білка в клітинах еукаріотів відбувається:

 • ◻ А одночасно транскрипція і трансляція — у ядрі;
 • ◻ Б одночасно транскрипція і трансляція — у цитоплазмі;
 • ◻ В спочатку транскрипція у цитоплазмі, а потім трансляція — у ядрі;
 • ◻ Г спочатку транскрипція у ядрі, а потім трансляція — у цитоплазмі.

9. Укажіть тип пластид, які є кінцевим етапом їхнього розвитку:

 • ◻ А лейкопласти;
 • ◻ Б хлоропласти;
 • ◻ В хромопласте;
 • ◻ Г пропластиди.

10. У пресинтетичний період інтерфази відбувається:

 • ◻ А синтез РНК, ДНК і АТФ;
 • ◻ Б нагромадження нуклеотидів ДНК і синтез РНК;
 • ◻ В синтез білків-ферментів, АТФ і РНК;
 • ◻ Г синтез білків-ферментів і білків ахроматинового веретена.

11. Діти не можуть успадкувати групу крові жодного з батьків, якщо у батьків:

 • ◻ А I і II групи крові;
 • ◻ Б II і III групи крові;
 • ◻ В II і IV групи крові;
 • ◻ Г І і IV групи крові.

12. Види мутацій за змінами генетичного матеріалу бувають:

 • ◻ А соматичні й генеративні;
 • ◻ Б спонтанні й індуковані;
 • ◻ В генні, геномні, хромосомні;
 • ◻ Г летальні, нейтральні та позитивні.

Частина II. У завданнях 13-15 виберіть правильні, на Вашу думку, відповіді із шести запропонованих і позначте їх значком х у комірках, розміщених поряд.

13. Укажіть рослини-паразити:

 • ◻ 1 плющ;
 • ◻ 2 повитиця;
 • ◻ 3 петрів хрест;
 • ◻ 4 омела;
 • ◻ 5 сажка;
 • ◻ 6 трутовик сливовий.

14. Укажіть типи клітин тіла прісноводної гідри:

 • ◻ 1 жалка клітина;
 • ◻ 2 остеоцит;
 • ◻ 3 шкірно-м’язова клітина;
 • ◻ 4 нервова клітина;
 • ◻ 5 хондроцит;
 • ◻ 6 лімфоцит.

15. Укажіть ознаки, які характеризують підшлункову залозу людського організму:

 • ◻ 1 травна залоза;
 • ◻ 2 виробляє підшлунковий сік;
 • ◻ 3 виробляє шлунковий сік;
 • ◻ 4 залоза змішаної секреції;
 • ◻ 5 виробляє гормони інсулін і глюкагон;
 • ◻ 6 виробляє гормон соматотропін.

У завданні 16 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

16. Установіть відповідність між назвою генетичного захворювання та його причиною:

 • 1 синдром Дауна;
 • 2 синдром котячого крику;
 • 3 синдром Шерешевського — Тернера;
 • 4 синдром Клайнфельтера;
 • А делеція ділянки п’ятої хромосоми;
 • Б трисомія за 21-ю хромосомою;
 • В поєднання статевих хромосом X і Y;
 • Г полісомія за Y-хромосомою;
 • Д моносомія за Х-хромосомою.

У завданні 17 дайте короткі відповіді на запитання.

17. Запишіть назви трьох захворювань людини, які успадковуються зчеплено зі статтю:

1. ____ .

2. ____ .

3. ____ .

Частина III. Завдання 18 виконують лише учні класів (груп) з поглибленим вивченням біології. У завданні 18 до кожного з трьох речень, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, пропущений термін, позначений літерою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

18. 1. Ознаки, гени яких локалізовані в X-хромосомі, успадковуються представниками ____ .

2. Якщо рецесивний алельний ген зчеплений з Х-хромосомою, то у жіночої статі він виявляє себе в ____ стані.

 • 3. Ознаки, гени яких локалізовані в Y-хромосомі, успадковуються представниками ____ .
 • А лише жіночої статі;
 • Б чоловічої та жіночої статі;
 • В лише чоловічої статі;
 • Г гомозиготному;
 • Д гемізиготному;
 • Е гетерозиготному.

Завдання для Частини IV та Частини V атестаційної роботи вибирає вчитель. Його виконують на окремому аркуші зі штампом школи.

Відповіді можна знайти тут