ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Біологія. Барна

Передмова

Пропонований збірник завдань укладено відповідно до змісту оновленої навчальної програми з біології з урахуванням державних вимог до рівня навчальних досягнень учнів. Збірник включає 30 варіантів контрольних робіт. Загальна кількість завдань контрольної роботи — 19 (для учнів загальноосвітніх навчальних закладів) або 21 (для учнів, які вивчали біологію поглиблено). Контрольна робота виконується протягом 60 (учнями загальноосвітніх навчальних закладів) або 90 (учнями, які вивчали біологію поглиблено) хвилин.

Структура контрольної роботи

Контрольна робота складається із п’ятьох частин.

Частина І включає 12 завдань (1-12) з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих (2 завдання з біології рослин, бактерій і грибів, 2 — з біології тварин, 2 — з біології людини і 6 — із загальної біології). Максимальна кількість балів за завдання Частини І становить 12.

Оцінювання завдань Частини І:

1 бал

позначено правильну відповідь;

0 балів

позначено неправильну відповідь; відповіді не надано; указано більше однієї відповіді.

Частина II включає 3 завдання (13-15) з вибором кількох правильних відповідей із шести запропонованих (по одному завданню з біології рослин, бактерій і грибів, з біології тварин і з біології людини), 1 завдання (16) на встановлення правильних пропущених термінів і 1 завдання (17) з короткими відповідями на запитання.

Максимальна кількість балів за завдання 13-15 становить 10 (оскільки завдання 13-15 сукупно містять 10 правильних відповідей).

Оцінювання завдань 13-15 Частини II:

1 бал

за кожну правильну позначену відповідь;

0 балів

позначено неправильні відповіді; відповіді не надано.

Максимальна кількість балів за завдання 16 становить 4.

Оцінювання завдання 16 Частини II:

4 бали

правильно визначено чотири логічні пари;

3 бали

правильно визначено три логічні пари;

2 бали

правильно визначено дві логічні пари;

1 бал

правильно визначено одну логічну пару;

0 балів

не визначено жодної правильної логічної пари; відповіді не надано.

Максимальна кількість балів за завдання 17 становить 3. Оцінювання завдання 17 Частини II:

1 бал

за кожну правильну коротку відповідь;

0 балів

за кожну неправильну відповідь; відповіді не надано.

Частина III. Завдання 18 передбачає встановлення правильних пропущених термінів. Його виконують тільки учні, які навчаються в класах (групах) з поглибленим вивченням біології. Максимальна кількість балів за завдання 18 Частини III становить 3. Оцінювання завдання 18 Частини III:

1 бал

за кожний правильно вставлений термін;

0 балів

за кожний неправильно вставлений термін; відповіді не надано.

Частина IV включає 60 завдань з відкритою відповіддю, що розділені на групи А (30 завдань, які перевіряють уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, пояснювати взаємозв’язок будови та функції; порівнювати й узагальнювати) й Б (30 завдань, які перевіряють вміння обґрунтовувати заходи запобігання захворюванням людини, пояснювати результати досліджень, складати план дій).

Учитель пропонує усім учням до кожного варіанта одне завдання з групи А й одне завдання з групи Б.

Максимальна кількість балів за одне завдання з групи А й одне завдання з групи Б Частини IV становить 20.

Частина V включає 30 завдань з відкритою відповіддю, які виконують тільки учні, що навчаються в класах (групах) з поглибленим вивченням біології.

Учитель пропонує до кожного варіанта одне завдання з Частини V.

Максимальна кількість балів за одне завдання з Частини V становить 20.

Оцінювання завдань Частини IV та Частини V:

Група критеріїв

Бали за виконання Частини IV

Бали за виконання Частини V

Визначення основних понять

1

2

Послідовність, логічність викладення матеріалу

1

2

Наукова достовірність змісту викладеного матеріалу

4

8

Уміння аналізувати, порівнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, пояснювати, узагальнювати

3

6

Уміння робити висновки

1

2

Максимальна кількість балів за виконання всіх завдань Частини І, Частини II та Частини IV атестаційної роботи — 49 балів.

Максимальна кількість балів за виконання всіх завдань Частини І, Частини II, Частини III, Частини IV та Частини V атестаційної роботи — 72 бал.

Оцінювання робіт проводиться за такими шкалами.

Учні загальноосвітніх навчальних закладів

Кількість набраних балів

Оцінка за роботу

1-4

1

5-8

2

9-12

3

13-16

4

17-20

5

21-24

6

25-28

7

29-32

8

33-36

9

37-40

10

41-44

11

45-49

12

Учні, які поглиблено вивчили предмет

Кількість набраних балів

Оцінка за роботу

1-6

1

7-12

2

13-18

3

19-24

4

25-30

5

31-36

6

37-42

7

43-48

8

49-54

9

55-60

10

61-66

11

67-72

12

Відповіді можна знайти тут
Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст