ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Біологія. Барна

Варіант 15

Частина І. У завданнях 1-12 виберіть одну правильну, на Вашу думку, відповідь із чотирьох запропонованих і позначте її значком х у комірці, розміщеній поряд.

1. Укажіть формулу квітки у рослин з родини Злакові:

 • ◻ А Ч4П4Т2 + 4М1;
 • ◻ Б Ч(5)П(5)Т(5)М1;
 • ◻ В П6Т6М1;
 • ◻ Г Л(2)Т3М1

2. Проаналізуйте твердження щодо об’єкта на рисунку й виберіть правильні:

 • I — літерою В позначено сухий плід біб;
 • II — літерою Г позначено сухий плід стручок;
 • III — плід стручок мають квасоля, редька й акація;
 • IV — плід біб мають боби, горох і капуста;
 • ◻ А I, III, IV;
 • ◻ Б II, III;
 • ◻ В I, II;
 • ◻ Г II, III, IV.

3. Укажіть, яка адаптивна риса будови тіла птаха пов’язана з пристосуванням до польоту:

 • ◻ А шкірясті перетинки між пальцями;
 • ◻ Б два кола кровообігу;
 • ◻ В порожнисті кістки;
 • ◻ Г чотирикамерне серце.

4. Кігті, що втягуються, має:

 • ◻ А пацюк;
 • ◻ Б шакал;
 • ◻ В рись;
 • ◻ Г білий ведмідь.

5. Проаналізуйте твердження щодо рефлекторної дуги й виберіть правильні:

 • I — на рисунку подано приклад безумовного рефлексу;
 • II — цифрою 4 позначено руховий нейрон;
 • III — цифрою 8 позначено чутливий нейрон;
 • IV — безумовні рефлекси належать до вроджених.
 • ◻ А I, II, III;
 • ◻ Б II, III;
 • ◻ В I, IV;
 • ◻ Г II, III, IV

6. Мозковим шаром наднирників виробляються:

 • ◻ А адреналін та норадреналін;
 • ◻ Б кортикостероїди;
 • ◻ В вазопресин та окситоцин;
 • ◻ Г інсулін та глюкагон.

7. Укажіть, до якої групи належать біологічно активні речовини тіамін та рибофлавін:

 • ◻ А вітаміни;
 • ◻ Б амінокислоти;
 • ◻ В нейромедіатори;
 • ◻ Г гормони щитоподібної залози.

8. Укажіть, за допомогою якої речовини передається збудження в синапсі:

 • ◻ А фосфоліпіду;
 • ◻ Б нейромедіатора;
 • ◻ В мієліну;
 • ◻ Г глюкози.

9. Під час переходу через безводну пустелю верблюд масою 300 кг втратив 5 % маси за рахунок використання жиру. Скільки він отримав при цьому внутрішньої води, якщо жир повністю окиснився до СО2 і Н2О (1 г жиру під час окиснення утворює 1,1 г внутрішньої води):

 • ◻ А 15 кг;
 • ◻ Б 15,5 кг;
 • ◻ В 16,5 кг;
 • ◻ Г 20 кг?

10. У батьків з нормальною пігментацією шкіри й кучерявим волоссям народився син-альбінос із гладеньким волоссям (обидві ознаки рецесивні, зчеплення повне). Яка імовірність народження в цій сім’ї другої дитини за фенотипом подібної до матері? Чи може у цих батьків народитися кучерява дочка-альбінос:

 • ◻ А 25 %, ні;
 • ◻ 50 %, так;
 • ◻ В 75 %, ні;
 • ◻ Г 50 %, ні?

11. Схожість ознак у тварин різних систематичних груп, які живуть у подібних умовах, виникла внаслідок:

 • ◻ А дивергенції;
 • ◻ Б дегенерації;
 • ◻ В регенерації;
 • ◻ Г конвергенції.

12. Розщеплення у співвідношенні 1 : 1 : 1 : 1 за фенотипом є результатом:

 • ◻ А дигібридного схрещування з неповним домінуванням;
 • ◻ Б дигібридного аналізуючого схрещування;
 • ◻ В тригібридного аналізуючого схрещування;
 • ◻ Г комплементарної взаємодії двох неалельних генів.

Частина II. У завданнях 13-15 виберіть правильні, на Вашу думку, відповіді із шести запропонованих і позначте їх значком х у комірках, розміщених поряд.

13. Укажіть правильні твердження щодо рослинних угруповань:

 • ◻ 1 покинуті орні землі називають цілиною;
 • ◻ 2 головною породою смерекових лісів є сосна звичайна;
 • ◻ 3 чорноземи формуються під трав’янистою рослинністю степів і торфовищ;
 • ◻ 4 у лісових угрупованнях спостерігається ярусність рослин;
 • ◻ 5 на сфагнових болотах трапляються багно й журавлина;
 • ◻ 6 сади і парки належать до штучних рослинних угруповань.

14. Укажіть органи акули:

 • ◻ 1 плавальний міхур;
 • ◻ 2 зяброві кришки;
 • ◻ 3 клоака;
 • ◻ 4 кістковий хребет;
 • ◻ 5 печінка;
 • ◻ 6 трикутні зуби.

15. Укажіть правильні твердження щодо м’язів:

 • ◻ 1 синергістами називають м’язи, які спільно діють в однаковому напрямку;
 • ◻ 2 синергісти — двоголовий і триголовий м’язи плеча;
 • ◻ 3 деякі мімічні м’язи обома кінцями прикріплюються до шкіри;
 • ◻ 4 діафрагма розділяє грудну й черевну порожнини;
 • ◻ 5 антагоністи — жувальні м’язи;
 • ◻ 6 антагоністами називають м’язи, які, скорочуючись, спричиняють протилежні рухи.

У завданні 16 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

16. Установіть відповідність між структурами слухової сенсорної системи та їх функціями:

 • 1 вушна раковина;
 • 2 кортіїв орган;
 • 3 завитка;
 • 4 слухові кісточки;
 • А передавання й посилення коливань від барабанної перетинки до мембрани овального вікна;
 • Б забезпечує передавання коливань через рідину й основну мембрану до спірального органа;
 • В врівноважування тиску між середнім і зовнішнім вухом;
 • Г спрямовування звукової хвилі до слухового проходу;
 • Д перетворення механічних коливань на нервові імпульси.

У завданні 17 дайте короткі відповіді на запитання.

17. Запишіть три головні особливості у будові грибної клітини:

1. ____ .

2. ____ .

3. ____ .

Частина III. Завдання 18 виконують лише учні класів (груп) з поглибленим вивченням біології У завданні 18 до кожного з трьох пропусків, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, пропущений термін, позначений літерою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

18. Ароморфози ____ (1) ери: поява ____ (2) клітин, статевого процесу, багатоклітинності й ____ (3).

 • А протерозойської;
 • Б архейської;
 • В хемосинтезу;
 • Г фотосинтезу;
 • Д прокаріотичних;
 • Е еукаріотичних.

Завдання для Частини IV та Частини V атестаційної роботи вибирає вчитель. Його виконують на окремому аркуші зі штампом школи.

Відповіді можна знайти тут